Archív článkov

Obnovenie manželských sľubov

26.12.2014 23:52
Pri príležitosti sviatku sv. Rodiny v našej farnosti bude obnovenie manželských sľubov pri sv. omši o 9.00 v Bielom Kostole a o 10,39 v Ružindole. Obnoviť manželské sĺuby sú pozvaní manželia, ktorí prijali manželstvo v kostole. Nech aj táto krásla slávnosť je pre nás manifestom pravosti ideálu...

Polnočná sv. omša

24.12.2014 16:01
Tradičná "polnočná sv. omša bude v kostole v Ružindole 25.12. o 00.00, Sv. omša v Bielom Kostole bude 24.12 o 22.00. Kristus je nazvaný "Svetlo sveta" Nech toto svetlo prežiari nielen túto svätú noc, ale i životy nás všetkých svojou nádejou a láskou.

Adventné modlitebné stretnutie

06.12.2014 23:15
V nedeľu 7.12 o 16.00 bude v kostole v Ružindole duchovno- evanjelizačné stretnutie. Program bude obsahovať modlitby, piesne, adoráciu i svedectvo o obrátení sa k Bohu. Po skončení bude malé agapé na fare. Program je súčasťou adventnej prípravy na oslavu Narodenia Pána. Ste srdečne pozvaní.

Adventná duchovná obnova

27.11.2014 21:39
V ružindolskej farnosti bude prebiehať adventná rodinná duchovná obnova. Projekt zameraný na každého člena rodiny počíta so všetkými. Sme pozvaní k pripojeniu sa k tomuto dielu obnovy farnosti ako príprave na oslavu 800 stého výročia prvej zmienky o kostole a farnosti  v roku 2015. Stretnutie...

Púť detí do Šaštína

16.11.2014 21:24
V piatok 14. novembra sa uskutočnila púť detí zo ZŠ v Ružindole do národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Deti v sprievode pedagógov navštívili svätyňu Panny Márie v rámci roku Sedembolestnej a tretiaci ako súčasť prípravy na slávnosť prvého svätého prijímania. Po sv. omši...

DOD na novej fare

12.10.2014 20:56
V nedeľu 12.okóbra sa uskutočnil na novostavbe farskej budovy Deň otvorenýc dverí. Počas poobedňajších hodín navštívili novostavbu fary veriaci z Ružindola i Bieleho Kostola. Zavítali však aj veriaci z iných farností. Všetci si prezreli interiér a exteriér budovy, pričom mnohí vyslovili nádej na...

Návšteva misionára

05.10.2014 14:25
Na sviatok patrónky všetkých misií, sv. Terézie z Lisieux, 1. októbra zavítal do našej farnosti páter Róbert Ballek, člen Spoločnosti božieho Slova, ktorý pôsobí na misii v Moskve. Poobedie bolo venované prezentácii o misiách v Rusku. O 18.00 celebroval sv. omšu s miestnym farárom Petrom Mikulom....

Birmovka 2014

28.09.2014 20:58
V nedeľu 28. septembra 2014 pri sv. omši prijalo 21 birmovancov prostredníctvom  Mons. Jána Pavčíra, generálného vikára sviatosť birmovania. V homílii hlavný celebrant zdôraznil spätosť Eucharistie a Ducha Svätého. Práve vo večeradle apoštoli prijali na 50 ty deň dar Ducha Svätého. Rovnako ako...

Modlitbová vigília pred birmovkou

27.09.2014 23:36
V sobotu 27.septembra sa uskutočnila modlitbová vigília za birmovancov a ich rodiny. Hlavnou témou bol príchod Ducha svätého do našich životov. Počas adorácie birmovanci prednášali svoje vďaky a prosby. Spevom duchovných piesní, ktoré hrou na gitare spevádzal Juraj Švec ml., všetci odovzdávali...

Púť na Staré Hory

27.09.2014 23:29
Vo štvrtok 25 septembra sa uskutočnila púť na Staré Hory. Zúčastnili sa jej farníci z Bieleho Kostoa i Ružindola. Bohoslužbu v Bazilike minor Panny Márie na Starých Horách celebroval PhDr. Peter Mikula, ružindolský farár. V homíii sa zameral na tému odpustenia, ktoré potrebujeme prostiť, prijímať...
Záznamy: 11 - 20 zo 56
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>