Modlitbová vigília pred birmovkou

27.09.2014 23:36

V sobotu 27.septembra sa uskutočnila modlitbová vigília za birmovancov a ich rodiny. Hlavnou témou bol príchod Ducha svätého do našich životov. Počas adorácie birmovanci prednášali svoje vďaky a prosby. Spevom duchovných piesní, ktoré hrou na gitare spevádzal Juraj Švec ml., všetci odovzdávali Pánovi svoje radosti i problémy. Na záver pán farár udelil všetkým eucharistické požehnanie. Na záver prijali birmovanci sviecu - symbol človeka, ktorý má svietiť dnešnému svetu a osvecovať cestu Božím Slovom. Na modlitebnej vigílii sa zúčastnii birmovanci, ich rodičia, birmovní rodičia a ďalší farníci, spolu asi 120 prevžne mladých veriacich. Bohu vďaka za tento požehnaný čas.