Púť detí do Šaštína

16.11.2014 21:24

V piatok 14. novembra sa uskutočnila púť detí zo ZŠ v Ružindole do národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Deti v sprievode pedagógov navštívili svätyňu Panny Márie v rámci roku Sedembolestnej a tretiaci ako súčasť prípravy na slávnosť prvého svätého prijímania. Po sv. omši nasledoval odborný výklad o pútnickom mieste od don Milana. Žiaci i pedagógovia sa zapísali do pamätnej knihy pútnikov. Následne si prezreli nádvorie kláštora i niektoré priestory kláštora. Bohu vďaka za krásne zážitky. Veľké poďakovanie patrí sponzorovi, ktorý zaplatil náklady za pohonné hmoty i Obecnému úradu v Ružindole za poskytnutie obecného autobusu s vodičom.