Birmovka 2014

28.09.2014 20:58

V nedeľu 28. septembra 2014 pri sv. omši prijalo 21 birmovancov prostredníctvom  Mons. Jána Pavčíra, generálného vikára sviatosť birmovania. V homílii hlavný celebrant zdôraznil spätosť Eucharistie a Ducha Svätého. Práve vo večeradle apoštoli prijali na 50 ty deň dar Ducha Svätého. Rovnako ako apoštoli aj kresťania sú poslaní do sveta ohlasovať radostnú zvesť Evanjelia. Po homílii predstavil ružindolský farár všetkých 21 birmovancov. Mons. Ján Pavčír následne vyslúžil sviatosť birmovania. Do liturgie sa zapojili birmovanci čítaním biblických čítaní, prosieb i prinášaním obetných darov. Sv. omšu doprevádzal spevom ružindolský kostolný spevokol. Na záver birmovanci poďakovali Mons. Pavčírovi za vyslúženie sviatosti birmovania. Rovnako poďakovali súčasnému farárovi i bývalému správcovi farnosti vdp. Martinovi Ferencovi. Svoju vďaku vyjadrili i animátorom. Po požehnaní a pápežskej hymne a hymnickej piesni Bože čos ráčil sa rozišli birmovanci do svojich rodín, aby v rodinnom spoločenstve s birmovnými rodičmi prežili sviatočné chvíle. Na sv. omši bol prítomný i dekan trnavského dekanátu Prof. Stanislav Vojtko a ďalší kňazi.