Obnovenie manželských sľubov

26.12.2014 23:52

Pri príležitosti sviatku sv. Rodiny v našej farnosti bude obnovenie manželských sľubov pri sv. omši o 9.00 v Bielom Kostole a o 10,39 v Ružindole. Obnoviť manželské sĺuby sú pozvaní manželia, ktorí prijali manželstvo v kostole. Nech aj táto krásla slávnosť je pre nás manifestom pravosti ideálu manželstva a rodiny.