Púť na Staré Hory

27.09.2014 23:29

Vo štvrtok 25 septembra sa uskutočnila púť na Staré Hory. Zúčastnili sa jej farníci z Bieleho Kostoa i Ružindola. Bohoslužbu v Bazilike minor Panny Márie na Starých Horách celebroval PhDr. Peter Mikula, ružindolský farár. V homíii sa zameral na tému odpustenia, ktoré potrebujeme prostiť, prijímať ho, ale i darovať iným. Po sv. omši nasledovala adorácia za odpustenie. Následne sa pútnici presunuli na miesto nazývané Stunička, kde sa uskutočnila mariánska pobožnosť a požehnanie zakúpených devocionálií. Cestou domov sa pútnici zastavili v Banskej Bystrici, kde navštívili Katedrálu sv. Františka Xaverského. Púť bola pre mnohých duchovným osviežením a povzbudením.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sv.