DOD na novej fare

12.10.2014 20:56

V nedeľu 12.okóbra sa uskutočnil na novostavbe farskej budovy Deň otvorenýc dverí. Počas poobedňajších hodín navštívili novostavbu fary veriaci z Ružindola i Bieleho Kostola. Zavítali však aj veriaci z iných farností. Všetci si prezreli interiér a exteriér budovy, pričom mnohí vyslovili nádej na skoré dokončenie a sfuknkčnenie tak priestorov pre ubytovanie kńaza, ako aj pastoračných priestorov. Vďaka obetavým gazdinkám bola možnosť štedrého pohostenia. V rovnakom čase bol v kostole sv. Bartolomeja priestor pre tichú modlitbu a rozjímanie, čo takmer všetci využili. Pán Boh nám požehnal slnečné počasie a aj vďaka tomu prišlo na túto akciu úctyhodný počet záujemcov. Nech Boh požehná toto dielo, ktorého realizácia sa pripravovala už od pádu totality.