Návšteva misionára

05.10.2014 14:25

Na sviatok patrónky všetkých misií, sv. Terézie z Lisieux, 1. októbra zavítal do našej farnosti páter Róbert Ballek, člen Spoločnosti božieho Slova, ktorý pôsobí na misii v Moskve. Poobedie bolo venované prezentácii o misiách v Rusku. O 18.00 celebroval sv. omšu s miestnym farárom Petrom Mikulom. Počas sv. omše zdôraznil potrebu požehnávania, ktoré má obraovskú silu meniť tento svet k lepšiemu. Po záverečnom požehnaní predniesol niekoľko povzbudivých príbehov z vlastnej skúsenosti, ktoré pozkazovali na dôležitosť pestovania lásky, odpustenia a trpezlivosti v rodinách. Po skončení nasledovalo agapé v pastoračnej miestnost historickej budovyi fary. Páter misionár nás duchovne povzbudil vernejšie nasledovať Pána Ježiša a byť vnímavými na vanutie Ducha svätého. Nech ho Pán sprevádza v jeho misionárskom poslaní.