Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole
Tel. 0905 299 001, www.fara-ruzindol.sk, FB: Farnosť Ružindol a Biely Kostol
Farské oznamy –   apríl/máj 2024

Po. 29.

Sv. Katarína Sienská, panna a učiteľka Cirkvi

17.30 RU

Poďakovanie za šťastný pôrod a prosba o ďalšiu Božiu pomoc

Ut 30.

Pius V., pápež

17.30 BK

† Janka, rodičia, brat a švagor

St 1.

Sv. Jozef, robotník

8.00 BK

† Augustín a Júlia Dzurekoví

Št 2.

Sv. Atanáz, biskup

17.30 RU

† Jozef Brúzik a zosnulí z rodiny, Martin a Jozefína Daniš a Stanislav

Pi 3.

SV. FILIP A JAKUP

apoštoli

17.00 BK

† Eliáš Debnár - mesačná

18.00 RU

Za deti, ktoré sa chystajú na 1. sväté prijímanie

 So 4.

Sv. Florián, mučeník

9.00 BK

† rodičia Lehotoví, Pavlíkoví, súrodenci a švagrovia

15.00 RU

Za novomanželov Lukáša a Nikolu

 

Ne 5.

 

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

7.30 RU

Za ružencové bratstvo + výmena ružencových ceduliek

9.00 BK

Za ružencové bratstvo

10.30 RU

Za farníkov

 

RU – Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK – Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.
 

 • Pán Boh zaplať kňazom zo Spoločnosti Božieho Slova za službu a ochotu s ktorou sa
  8 dní venovali deťom, mládeži, manželom, chorým a všetkým, ktorí mali záujem.
 • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový. Sv. spoveď v Ružindole - v pondelok a štvrtok od 16.45, v Bielom Kostole - utorok od 16.45 a piatok od 16.15 h., stredu od 7.30 h.
 • Birmovanci, ktorí sa nevyspovedali minulý týždeň, prídu na sv. spoveď v Ružindole v pondelok a v B. Kostole v utorok.
 • Chorých a starších v domácnostiach navštívili misionári, preto ich navštívim až v júni.
 • Fatimská pobožnosť bude v Ružindole v sobotu o 6.45 a v Bielom Kostole 8.00 h.
 • Pre deti máme pripravenú aktivitu na máj, ktorý je mesiac zasvätený Panne Márii – Májové kvetinky, ktoré si deti spolu s nálepkou vezmú po sv. omši.
 • Počas mesiaca máj sa budeme 5 minút pred začiatkom sv. omše spoločne modliť litánie k Panne Márii.
 • V sobotu si vyslúžia sviatostné manželstvo v Ružindole o 15.00 h. Lukáš Lach z Popradu a Nikola Ácsová zo Senca
 • Klub dôchodcov z Bieleho Kostola plánuje púť na Staré Hory vo štvrtok 23. mája so zastávkou v Banskej Bystrici. Prihlásiť sa treba v sakristii. Poplatok - nečlenovia KD 18€