Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Máj 2018

Po 21. Panny Márie Matky Cirkvi 15.00 RU † Dominik Bardáč (pohrebná)
Ut 22. Sv. Rita z Cascie 18.00 BK Na dobrý úmysel
St 23.   16.00 RU † Lívia
Št 24. Najvyššieho a večného Veľkňaza 18.00 BK † Dominik a Jozefína Hornáčkoví a ostatná rodina
Pi 25.   18.00 RU † Vlasta Podmanická
So 26. Sv. Filip Neri 18.00 BK Na dobrý úmysel
Ne 27.
Nedeľa Najsvätejšej Trojice
7.30 RU † Jozef a Anna Štefunkoví a r.o.s.
9.00 BK Na dobrý úmysel
10.30 RU  
10.30 BK Za prvoprijímajúce deti- Sviatosti krstu, birmovania a 1. sv. Prijímania sa v našej farnosti vysluhujú iba farníkom, ktorí reáine bývajú v našej farnosti. Ak niekto býva na území inej farnosti, žiada o vyslúženie sviatosti vo svoje farnosti resp. tam, kde sa pravidelne zúčastňuje na každej nedeľnej sv. omši.