Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy September 2018

Po 24.   18.00 RU † Július Grác a r.o.s.
Ut 25.   18.00 BK † manžel, rodičia a súrodenci
St 26.   16.00 RU  
Št 27. Sv, Vincent de Paul 18.00 BK † Ján Buday, manželka a r.o.s.
Pi 28. Sv. Václav 18.00 RU  
So 29. Sv. Michael, Gabriel a Rafael 18.00 BK Na dobrý úmysel
Ne 30.
26. CEZ ROK
7.30 RU Za Božiu pomoc pre Rolanda
9.00 BK † brat Igor
10.30 RU Za farníkov

RU - Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole BK  - Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole

 

- Dnes pri sv. omšiach je pravidelná zbierka, ktorej výnos obetujeme na splatenie dlžoby za našu novú faru a dokončenie jej okolia. Pán Boh odmeň. 

- Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave utorkovej slávnosti poďakovania za úrodu v kostole Krista Kráľa v Bielom Kostole. 

- Dnes o 14.00 na farskom dvore v Ružindole sa uskutoční Farský deň (rozlúčka s letom), na ktorý vás všetkých srdečne pozývame. Pripravené je chutné jedlo, program pre deti a mládež. Veríme, že aj dnes poobede vytvoríme pekné spoločenstvo viery a lásky. 

- Počas dnešného Farského dňa, ale aj po bohoslužbách si môžeme zakúpiť za symbolickú sumu medovníkové srdiečko, pričom príspevok ide na zbierku „Boj proti hladu“. Každý 7. človek na Zemi hladuje a týmto sa snažíme zmierniť hlad a biedu vo svete. 

- V sobotu po sv. omší bude nácvik spevu na sv. omšu pre deti v kostole Krista Kráľa v Bielom Kostole. 

- V prípade, že sa niekto z vašich blízkych ocitne v ťažkom zdravotnom stave v nemocnici, nenechajte vašich chorých bez prijatia posily od Pána Boha a využite službu nemocničného kaplána vdp. Rudolfa Kopinca, tel. 0910 852 005. Rovnako kontaktujte kňaza aj v prípade ak vaš! blízki nemôžu prísť do kostola a neboli už dlhšiu dobu pri sv. spovedi a sv. prijímaní.