Rmskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel.5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Január 2021

Po 4.     Za farníkov
Ut 5.     † Oliver
St 6. ZJAVENIE PÁNA (Traja králi) 9.00 online Za zdravie a Božiu pomoc
Št 7. Sv. Raymund   † Mária Holovičová - ročná
Pi 8.     † Mária a Fridolín Hečkoví
So 9.     Na úmysel kňaza
Ne 10.
NEDEĽA KRSTU KRISTA PÁNA
  Za farníkov
9.00 online
Na úmysel kňaza

RU - Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole BK  - Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole

 

-  Od 1. Januára 2021 je platné nariadenie vlády SR a ÚVZ SR podľa ktorého je zakázané otvoriť kostoly pre verejnosť. Všetky úmysly sv. omší budú riadne odslúžené. Tento zákaz bude trvať do 24. Januára 2021.  
 
-  Sv. omše vysielame cez Facebook v nedele a prikázané sviatky, vždy o 9.00.
 
- Obmedzenia v súvislosti so zákazom verejných bohoslužieb obetujme za obrátenie ľudí k Bohu, za všetkých chorých na koronavírus, za zdravotníkov, za nové kňazské povolania a za zastavenie pandémie.
 
- Na sviatok Zjavenia Pána budem požehnávať vodu a kriedu, ktoré si po uplynutí zákazov môžete vziať domov.
 
- Domy budem požehnávať až počas priaznivejšej epidemiologickej situácie.

- V Bielom Kostole budeme mať v nastávajúcom týždni dva pohreby. Pán Boh si povolal 
p. Helenu Seleckú (84r.) a Máriu Horváthovú (82 r.) Vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia 
nie je možné známym a ostatým veriacim zúčastniť sa na pohrebnom obrade. Preto na zosnulé 
myslime vo svojich modlitbách doma.
 
- Pokračujeme v online prenosoch cez FB 6.1. a 9.1.o 9.00. Pri sv. omši sa aj doma správajme dôstojne, 
odpovedajme, spievajme, klaknime si...

- Vzhľadom na obmedzenia je zakázané zhromaždovať sa v kostoloch. ,,Duchovné služby" sa vysluhujú 
len individuálne. V prípade záujmu kontaktujte kňaza telefonicky.

- Pán Boh zaplať za prípravu kostolov, spevy a Jasličkovú pobožnosť. Je dostupná na YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=-UMSVWcgalY