Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole
Tel. 0905 299 001, www.fara-ruzindol.sk, FB: Farnosť Ružindol a Biely Kostol
Farské oznamy –  Január 2022

Po 17. Sv. Anton, pustovník 16.30 RU † Jozef a Marianna Púčikoví
Ut 18.   16.30 BK † manželia Adamčíkoví, Ľubomír Mihálek, manželia Lastovičkoví a † Oľga
St 19.   16.00 RU † Štefan a Mária Žákoví
Št 20.   16.30 BK † Oľga Štefaničková a † rodina
Pi 21.   16.30 RU Za Božie milosrdenstvo pre Jara
So 22.   16.30 BK † rodina Ležovičová a Čambálová
Ne 23.
3. NEDEĽA CEZ ROK
7.30 RU Za farníkov
9.00 BK     FB vysielanie Na úmysel ordinára
10.30 RU Poďakovanie Pavla za 70 r.

 

RU – Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK – Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.

Individuálna duchovná služba, najmä pre nezaočkovaných:

Pondelok Ružindol 17.05 h. - sv. spoveď a prijímanie
Utorok Biely Kostol 17.05 h. - sv. spoveď a prijímanie
Streda Ružindol 16.35 h. - sv. spoveď a prijímanie
Štvrtok Biely Kostol 17.05 h. - sv. spoveď a prijímanie
Piatok Ružindol 17.05 h. - sv. spoveď a prijímanie
Sobota Biely Kostol 17.15 h. - iba sv. prijímanie
NEDEĽA
Biely Kostol 9.55 h. - iba sv. prijímanie
Ružindol 11.25 h. - iba sv. prijímanie

  • Dnes v nedeľu, od 14.00 do 15.00 h. budú modlitby za kňazov vo farskom kostole.
  • Podl'a nových pravidiel môže byť v kostole na bohoslužbe 100 veriacich. Na sv. omše sa z tohto dôvodu nie je potrebné vopred zahlasovať. Doklad o "OP" je potrebné mat pri sebe.
  • Povzbudzujem vás k sv. spovedi, najmä tých, ktorí ste z akýchkoľvek dôvodov neboli na sv. spovedi pred Vianocami. Spovedá sa okrem soboty a nedele pred každou sv. omšou 20 min. i po sv. omši.
  • Pri plánovaných sv. omšiach hláste úmysly aspoň 2 mesiace vopred v sakristii.
  • Od 18. do 25. januára budeme prežívať týždeň modlitby za jednotu kresťanov.
  • Na budúcu nedel'u bude pri sv. omšiach zbierka, najmä na splátku dlžoby za faru.