Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Október 2019

 

Po 14. Sv. Kalixt 18.00 RU Za † rodinu Čaplovú a Štefaničkovú
Ut 15.
Sv. Terézia z Avily
15.00 RU Oľga Zrubanová - pohrebná
18.00 BK † Milan Babinec
St 16. Sv. Margita Mária Alacoque 16.00 RU  
Št 17. Sv. Ignác Antiochijský 18.00 BK Poďakovanie za 50 r. sviatostného manželstva
Pi 18.
SV. LUKÁŠ
15.00 BK Za novomanželov Ernesta a Simonu
18.00 RU † Jaroslav a Emília Bangoví, syn Jána Štefánia Horváthoví
So 19.   17.00 BK Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Ne 20.
29. CEZ ROK
7.30 RU Za farníkov
9.00 BK † z rodiny Jurčovej
10.30 RU † Pavol a Mária Heribanoví, † rodičia a súrodenci

RU - Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole BK  - Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole

 

- V utorok o 15.00 bude v Ružindole pohrebná sv. omša a po nej pohreb + Oľgy Zrubanovej. Na 
zosnulú myslime v modlitbe. R.I.P.

- V sobotu 19. októbra sa v Šaštíne uskutoční púť pre ľudí žijúcich v manželskej odluke, ktorí hľadajú 
povzbudenie a silu žiť verne svoje vzťahy. Program je na výveske.

- V piatok pri sv. omši o 15.00 si v Bielom Kostole vyslúžia sv. manželstva Ernest Guričan z Trečnína 
a Simona Kyselicová z Trnavy.

- Nácvik spevu detí na sv. omšu pre deti bude v sobotu po sv. omši, ktorá bude o 17.00. Prosím, 
aby si rodičia pripravili výkresy na tému misií.

- Prvé stretnutie birmovancov bude v piatok o 17.25 v kostole v Ružindole. Začíname modlitbou 
sv. ruženca - milión detí sa modlí ruženec. Stretnutie bude pokračovať sv. omšou a úvodným 
spoločenstvom v pastoračnom centre.

- Budúca nedeľa sa nazýva misijná, nakoľko v modlitbe myslíme na všetkých ohlasovateľov evanjelia. 
Zbierka na misie, ktorá bude po sv. omšiach je na Slovensku venovaná zvlášť farnostiam v africkej 
Rwande, ktoré sú skúšané genocídou a chudobou. Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.