Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole
Tel. 0905 299 001, www.fara-ruzindol.sk, FB: Farnosť Ružindol a Biely Kostol
Farské oznamy –   február 2024

Po. 12.

 

17.00 RU

Poďakovanie a prosba o zdravie a Božiu pomoc

Ut 13.

 

17.00 BK

† Ladislav, Slávka, Rudolf, Emília a r.o.s.

St 14.

POPOLCOVÁ STREDA

14.00 BK

† Milan Schiffer - pohrebná

17.00 BK

 

18.00 RU

† František Plešivka, r.o.s. a súrodenci z o.s.

Št 15.

 

6.30 RU

 

Pi 16.

 

 

 

 So 17.

 

 

 

 

Ne 18.

 

1. PÔSTNA NEDEĽA

7.30 RU

Za Božiu pomoc pri štúdiu

9.00 BK

 

10.30 RU

† Libor a Anna Vitekoví a r.o.s.

 

RU – Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK – Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.
 

 • Pohreb p. Milana Schiffera začne sv. omšou v stredu o 14.00 h v Bielom Kostole
 • Od 21. do 28. apríla budú v našej farnosti po 9 rokoch ľudové misie. Myslime v modlitbe na tento úmysel a naplánujme si tento čas pre obnovu nášho vzťahu k Bohom.
 • Bohuznámy obetoval na sochu sv. Jána Pavla II.          Eur. Pán Boh zaplať.
 • Dnes po sv. omši budeme mať zbierku, ktorej výnos obetujeme na zaplatenie energií a ďalšie výdavky našej farnosti.
 • Nastávajúcu stredu máme začiatok 40 dňového pôstu – Popolcovú stredu. My kresťania katolíci zachovávame 2 dni v roku prísny pôst od mäsa a od jedla, okrem príjmu nutnej potravy a nápoja. Prvý deň je Popolcová streda a druhý je Veľký piatok. Odporúča sa prijímať pokrm 3 x za tento deň, z toho 1x dosýta.  Prosím, aby ste si neplánovali v čase pôstu (do 31. marca) žiadnu väčšiu oslavu. Hoci popolcová streda nie je prikázaný sviatok, odporúčam vám prijať popolec ako znak nového začiatku. Môžeme prispieť aj do zbierky na charitu.
 • V čase mojej neprítomnosti vo farnosti v prípade nutného vyslúženia sviatostí chorým a vybavovania pohrebu kontaktujte pána farára v SNP na tel. 0949 303 259
 • V dňoch 16. a 17.  februára je pripravená aktivita Mladí mladým pre mládež od 13 do 17 rokov. Prihlásiť sa môžete cez QR kód, ktorý je na FB a IG našej farnosti. 
 • Krížová cesta bude v kostole v Ružindole v piatok o 17.00 h a v nedeľu o 15.00 h. a v Bielom Kostole v piatok o 16.00 h a v nedeľu o 15.00 h.
 • Vedenie krížovej cesty v Ružindole v piatok budú mať na starosti miništranti a v nedeľu modlitebné spoločenstvo.
 • Stretko pre deti bude v sobotu o 14.00 h. v klubovni KD Biely Kostol.
 • Dnes, v nedeľu od 14.00 do 15.00 h. bude v Ružindole adorácia počas ktorej bude možnosť sa vyspovedať v sakristii kostola.
 • Pre naše deti máme pripravenú pôstnu aktivitu. Vpredu v kostole je pripravený kríž na ktorý budú pripevňované rôzne symboly na znak našich dobrý skutkov a modlitieb.