Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Február 2018

Po 19.   17.00 RU † Alexander a Viktória Miklošovičoví a r.o.s.
Ut 20.   17.00 BK † Jozef Bínovský (ročná)
St 21.   16.00 RU  
Št 22. Katedra sv. Petra 17.00 BK † Ján
Pi 23. Sv. Polykarp 17.00 RU † Jozef a Ružena Heribanoví
So 24.   17.00 BK † Oľga Kovačičová
Ne 25.
2. Pôstna
7.30 RU Za farníkov
9.00 BK † Jaroslav a Jozefína Kosákoví
10.30 RU † Miloš Žákovič (mesačná)

 

RU – Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK – Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.

 

- V stredu, v piatok a v sobotu sú jarné kántrové dni. Ich obsahom je príprava na pokánie a prijatie sviatosti zmierenia 

- Dnes o 15.00 a v piatok o 16.25 bude krížová cesta v našom farskom kostole sv. Bartolomeja. 

- Dnes o 15.00 a v piatok o 17.00 bude krížová cesta vo filiálnom kostole Krista Kráľa. 

- Dnes bude zbierka na faru. Vyzberané financie poslúžia aj na zaplatenie faktúry za zvýšený odber energií v našich kostoloch. 

- Sviatosti krstu, birmovania a 1. sv. Prijímania sa v našej farnosti vysluhujú iba farníkom, ktorí reálne bývajú v našej farnosti. ide o usmernenie, ktoré pre našu diecézu dal pán arcibiskup. Ak niekto býva na území inej farnosti, žiada ovyslúženie sviatosti vo svojej farnosti resp. tam, kde sa pravidelne zúčastňuje na každej nedeľnej sv. omši. Cirkev (aj farnosť) má byť spoločenstvo, nie obslužná organizácia bez väzieb kBohu amedzi veriacimi. 

- Svätý otec František vyhlásil na nastávajúci piatok deň modlitby a pôstu za pokoj v Demokratickej republike Kongo, v Južnom Sudáne a na celom svete. Nezabudnime sa v tento deň zapojiť každý z nás v piatok do týchto modlitieb a pôstu.