Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole
Tel. 0905 299 001, www.fara-ruzindol.sk, FB: Farnosť Ružindol a Biely Kostol
Farské oznamy –  október 2021

Po 11. Sv. Ján XXIII. 18.00 RU Za Božiu pomoc pre Františka
Ut 12.   18.00 BK † brat Milan a rodičia
St 13.   15.00 BK + Jozef Klokner
Št 14. Sv. Kalixt 18.00 BK † rodičia Domorákoví, st. rodičia a brat
Pi 15. Sv. Terézia z Avily 18.00 RU † Jozef, Agnesa Penyakoví a brat Štefan
So 16. Sv. Hedviga/ sv. Margita M. Alacoque 18.00 BK † z rodiny Jurčovej
Ne 17.
27. CEZ ROK
7.30 RU † Eduard Kosnáč
9.00 BK Na dobrý úmysel
10.30 RU Za farníkov

RU – Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK – Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.

  • Vzhľadom na tzv. oranžový Covid semafor, budeme počas sv. omší od pondelka do nedeľnej sv. omše o 7.30 v našich kostoloch v režime ,Základ", teda na sv. omšu môžu prichádzať všetci bez rozdielu. Prosím, aby ste sa pri vstupe do kostola zapísali všetci do zoznamu. Výnimku tvoria iba 2 nedeľné sv. omše: 9.00 a 10.30 h. určené pre tých, ktorí absolvovali očkovanie proti Covid 19. Pri sv. omšiach pre zaočkovaných sa v tomto štádiu zapisovať nebudeme, ale máme mať pri sebe doklad o očkovaní. Pravidlá Covid semaforu platia vo všetkých kostoloch v trnavskom okrese, sú dané Úradom verejného zdravotníctva, nie sú dané Cirkvou.
  • Prežívame október - mesiac modlitby posvätného ruženca. Pred každou sv. omšou sa modlíme ruženec v kostole. Kto sa nevie modliť sv. ruženec, môže si pred sakristiou prevziať stručný návod.
  • Dnes 10.10. a nastávajúce nedele 17. a 24. 10. o 16.00 h. v hoteli Spectrum v Trnave sa uskutoční motivačná prednáška pre manželov pod garanciou kňaza Romana Seka, ktorého poznáme z centra Rodinkovo. O deti sa vám včase prednášky postarajú animátori. Pre lepšiu organizáciu je potrebná registrácia na adrese www.amoris.sk
  • Pocas obdobia šírenia koronavírusu dali naši biskupi možnost prijímať Eucharistiu pomocou rúk. Teda sv. Prijímanie vždy úctivo prijímame do úst, aj keď
    prostredníctvom rúk, čo nie je žiadnym previnením proti úcte voči Ježišovi Kristovi. Povzbudzujem vás, aby ste si vaše ruky vydezinfikovali pri vstupe do kostola i pred prijatím Eucharistie.
  • V sobotu 16.10. od 14.00-16.00 h sa uskutoční stretko pre všetky naše deti na farskom dvore v Ružindole. (v prípade nepriaznivého počasia v pastoračnom centre Stará fara). Zvlášť sú pozvané deti, ktoré sa chystajú k 1. sv. Prijímaniu.
  • V stredu o 15.00 h. bude pohrebná sv. omša a po nej pohreb + Jozefa Kloknera v Bielom Kostole. R.I.P.