Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy August 2019

 

Po 5.      
Ut 6.   15.00 RU † František Polakovič - pohrebná
St 7.   18.00 RU † Jozef a Vilma Halenároví
Št 8.   18.00 BK Za Božiu pomoc pre syna Milana
Pi 9.   18.00 RU † Hermína Sojková
So 10.   18.00 BK † Kristína a Štefan Ševčíkoví
Ne 11.
19. CEZ ROK
7.30 RU Za farníkov
9.00 BK † Viktor a Magdaléna Dobrovodskí, súrodenci a r.o.s.
10.30 RU † Viera Drímalová

RU - Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole BK  - Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole

 

- V sakristii kostola si môžu rodičia detí budúceho 3 ročníka ZŠ a CZŠ prevziať prihlášku k príprave 
na 1. sv. spoveď a 1. sv. prijímanie. Je potrebné ju odovzdať do 15.9.2019. 
 
- V sakristii kostola si môžu chlapci a dievčatá budúceho 7 ročníka a tercie osemročného gymnázia 
a starší prevziať prihlášku k príprave na sv. birmovania. Je potrebné ju odovzdať do 15.10.2019. 
Tieto oznamy sa týkajú iba detí a mládeže, ktorí bývajú v Ružindole a Bielom Kostole. 

- Pán Boh zaplať za milodary, ktoré ste darovali na kostol.

- Na prvú sv. omšu pre deti v septembri v Bielom Kostole prosím deti, aby priniesli z prázdninových
 výletov a dovoleniek jeden kameň, ako prejav vďaky za prázdniny. 
 
- V utorok o 15.00 bude v Ružindole pohrebná sv. omša a po nej pohreb + Františka Polakoviča. R.I.P. 

- Hodová slávnosť bude v našej farskej obci 24. augusta a v nedeľu 25. augusta.