Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Apríl 2019

 

Po 15.   18.00 RU † Karol (1. výročie)
Ut 16.   18.00 BK † rodina Dzureková, Michalcová a † sestra Oľga
St 17.   16.00 RU Na dobrý úmysel
Št 18.
Zelený štvrtok Pánovej večere
17.00 BK † kňaz Tomáš Kuľka (mesačná)
18.30 RU Za živých a † kňazov pôsobiacich a pochádzajúcich z našej farnosti
Pi 19.
Veľký piatok
14.30 RU Krížová cesta a obrady
17.00 BK Krížová cesta a obrady
So 20.
Biela sobota
19.00 BK Na dobrý úmysel
19.30 RU Fundačná sv. omša
Ne 21.
NEDEĽA ZMŔTVYCH- VSTANIA PÁNA
7.30 RU † Helena Hergotová (mesačná)
9.00 BK † Ladislav Marko a † rodina
10.30 RU Za farníkov
18.00 BK Na dobrý úmysel

RU - Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole BK  - Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole

 

- Poďakovanie patrí p. organistovi a spevákom za nacvičenie pašií. 

- Pobožnosť krížovej cesty bude v Ružindole: v nedeľu o 15.00 a v piatok o 14.30. 
- Pobožnost'krížovej cesty bude v Bielom Kostole: v nedeľu o 16.00 a v piatok o 17.00. 
- Možnosť pristúpiť k sv. spovedi bude dnes od 16.30 do 17.00 v Bielom Kostole. 
- V utorok na sv. omši a po nej bude stretnutie detí, ktoré sa chystajú na 1. sv. prijímanie v 
Bielom Kostole. 
- Vo štvrtok o 9.30 bude v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave „missa chrismatis“, sv. omša 
pri ktorej otec arcibiskup požehná sväté oleje za účasti kňazov arcidiecézy. 
- Povzbudzujem vás k účasti na svätom Trojdní, nakoľko oslavujeme najsvätejšie dni v roku, 
ktoré vrcholia v nedeľu Pánovho zmŕtvychvstania. 
- V piatok je deň utrpenia a smrti Pána, preto dodržiavame prísny pôst od mäsa a každého pokrmu. 
Odporúčam najesť sa raz do sýtosti a dvakrát zjesť menšiu porciu. 
- Na budúcu nedeľu bude mesačná zbierka. Jej výnos obetujeme zaplatenie splátky dlžoby za 
faru a na zakúpenie elektrického organu do kostola Krista Kráľa. 
- Do soboty 20. apríla sa môžeme zapojiť do pôstne] zbierky trvanlivých potravín a drogérie. 
Darovať môžeme mäsové konzervy, sáčikové polievky, šampóny, mydlá... Pochvala patrí všetkým 
vám, darcom, ktorí ste sa rozhodli podporiť sociálne slabších. 
- Vzadu na stolíku je najnovšie vydanie KN a Slovo + a malé paškály z včelieho vosku.