Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Október 2018

Po 15.
Sv. Terézie z Avily
15.00 RU † Stanislav Krupanský (pohrebná)
18.00 BK † rodina Semanková a Lampertová
Ut 16.   18.00 RU † Róbert Babinec
St 17.   16.00 RU Poďakovanie Pánu Bohu
Št 18. Sv. Lukáš 18.00 BK † manžel Ladislav, rodičia a † rodina
Pi 19.   18.00 RU † Anton Viskupič a r.o.s.
So 20.   18.00 BK Na dobrý úmysel
Ne 21.
29. CEZ ROK
7.30 RU † Rudolf Krajčovič a r.o.s.
9.00 BK † z rodiny Jurčovej
10.30 RU Za farníkov

RU - Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole BK  - Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole

 

- Púť k bl. Zdenke sa uskutoční v utorok 30.10 o 7.30 v kláštore Krížových sestier v Trnave, Ružová č. 4. Doprava je individuálna. Púť počas Novény v Trnave bude v 16.11 o 16.00. 

- Modlitba sv. ruženca v tomto ružencovom mesiaci bude v B. Kostole vždy 45 min. pred sv. omšou, Ked'sv. omša nie je, o 16.15. V Ružíndole 35 min. pred sv. omšou.

- Budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na misie. Vopred Pán Boh odmeň. 

 

- Výročie posviacky Kostola Krista Kráľa oslávime v nedel’u 28.10 pri sv. omší o 8.30. 

- Sviatosť birmovania vyslúži mons. Ján Pavčír, generálny vikár pána arcibiskupa v nedeľu 28.10 pri sv. omši o 10.30 našim birmovancom. Myslíme na nich v modlitbe. 

- Sviatosti krstu, birmovania a 1. sv. Prijímanía sa v našej farností vysluhujú iba farníkom, ktorí reálne bývajú v našej farnosti, t.j. v obciach Ružindol a Biely Kostol. Ak niekto býva na území inej farnosti, žiada ovyslúženie sviatosti vo svojej farnosti. Snažme sa budovať príslušnosť k vlastnej farnosti aj tým, že budeme podporovať prípravu a prijatie sviatostí v našej farnosti, nie v iných farnostiach. Prijímanie sviatostí nie je záležitosť školy, ale farského spoločenstva, kam dieťa a rodičia chodia každú nedeľu na sv. omše. 

- Nenechajte chorých bez prijatia posily od Pána Boha a využite službu nemocničného kaplána vdp. Rudolfa Kopinca, tel. 0910 852 005. Rovnako kontaktujte kňaza aj v prípade ak vaši blízki nemôžu prísť do kostola a neboli už dlhšiu dobu pri sv. spovedi a sv. prijímaní.