Rmskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel.5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy September/Október 2020

Po 28. Sv. Václav 18.00 RU Za všetkých zdravotníkov
Ut 29. Sv. Michal, Gabriel a Rafael 18.00 BK Na dobrý úmysel
St 30. Sv. Hieronym 16.00 BK † brat
Št 1. Sv. Terézia z Lisieux 18.00 RU  
Pi 2.
Sv. Anjeli strážcovia / 1. piatok
17.00 BK † Dušan Ulehla - mesačná
18.00 RU † Peregrín Horváth
So 3.
Sv. Maximilián / 1. sobota
7.30 RU  
18.00 BK † Michal a Bernardína
Ne 4.
27. CEZ ROK
7.30 RU Za živých a † členov ružencového bratstva z Ruž.
9.30 BK ! Za živých a † členov ružencového bratstva z B. K.
10.30 RU † Pavel a Katarína Hanišoví a † rodina

RU - Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole BK  - Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole

 

- Dnes po sv. omšiach bude zbierka ktorú obetujeme na splátku dlžoby za faru a opravu omietky v kostole. 

Vopred Pán Boh zaplať.

- Pán Boh zaplať za všetkých štedrých ktorí priniesli úrodu na poďakovanie a ochotným, ktorí túto úrodu 

naaranžovali. Pozrieť a fotografovat’ tieto umelecké diela si môžete vždy po sv. omšiach v B. Kostole.

- Nastávajúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať sa bude v Ružindole v pondelok a vo štvrtok od 17.00 do 18.00. 

V Bielom Kostole v utorok a v piatok hodinu a v stredu pol hodinu pred sv. omšou.

- Chorých a starších v domácnostiach navštívim v Ružindole vo štvrtok a v B. Kostole v piatok, 

v čase od 9.00 do 11.30.

- 24. hodinová modlitbová adoračná reťaz za zastavenie pandémie koronavírusu a duchovnú obnovu 

našej famosti bude z piatka večera do soboty večera. Využite online prihlasovanie, prípadne 

zoznam v sakristii kostola.

- Stretnutie birmovancov bude v piatok po sv. omši a po nej. Prosim rodičov, aby pomohli 

birmovancom a preskúšali ich z daných tém.

- Mariánska pobožnosť 1. soboty bude so začiatkom v Ružindole o 6.45 a Bielom Kostole o 17.00. 

- V súvislosti s rastúcim počtom nakazených Covid 19 pripomínam hygienické predpisy pre správanie 

sa v kostoloch: rúško, dezinfekcia ník, sv. prijímanie na ruku,... Celý okres Tmava je zaradený do červenej zóny. 

Prosím, aby sme dodržiavali potrebné predpisy aj v kostoloch: šachovnicové sedenie (Okrem členov jednej 

domácnosti), odstupy... Zároveň prosím, aby sme neprepadli strachu, pretože Pán Boh je s nami a s ním 

všetko zvládneme.