Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole
Tel. 0905 299 001, www.fara-ruzindol.sk, FB: Farnosť Ružindol a Biely Kostol
Farské oznamy –   September 2023

Po 18.

 

7.00 RU

Za študentov

14.30 BK

† Anna Čambálová - pohrebná

Ut 19.

Sv. Január

 

 

St 20.

Sv. Ondrej Kim Taegon, Pavol Chong Hasang a spoločníci

 

 

Št 21.

Sv. Matúš

 

 

Pi 22.

 

 

 

 

 

 

 

 So 23.

Sv. Páter Pio

11.00 RU

Prosba o BP pri štúdiu

17.30 BK

† Jozef a Mária Kristoví

 

Ne 24.

 

25. CEZ ROK
 

7.30 RU

† Bohumil, Lukáš a r.o.s.

9.00 BK

† Vilma, Konštantín, syn Pavol a zosnulí z rodiny Adamíčkovej
a Mihálkovej

10.30 RU

Za farníkov

 

RU – Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK – Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.
 

  • V pondelok o 14.30 h. v Bielom Kostole bude pohrebná sv. omša a po nej pohreb
    p. Anny Čambálovej. Myslime v modlitbe na jej dušu i na vieru a nádej pre pozostalých.
  • Akcia Mladí mladým bude v piatok až nedeľu 22.-24. septembra. Predpokladám účasť birmovancov, ale aj ďalších chlapcov a dievčat. Prihlasovací formulár s QR kódom je na nástenke pred kostolom.
  • V sobotu o 16.00 h si v Ružindole vyslúžia sviatosť manželstva Kristián Šuták a Monika Bardáčová z Bieleho Kostola.
  • Poďakovanie za úrodu v Bielom Kostole bude v sobotu 23. septembra a v Ružindole v nedeľu 24. septembra o 10.30 h. Plody zo záhrad, sadov a viníc môžete priniesť do Bieleho Kostola vo štvrtok 17.00-18.00 h, alebo v piatok 13.00-15.00 h.

Plody záhrad, sadov a viníc môžete priniesť do Ružindolského kostola vo štvrtok o 18.00 h.

  • Pán Boh zaplať za milodar na farský kostol.
  • Mesačná zbierka pre potreby farnosti bude budúcu nedeľu pri sv. omšiach.
  • V prípade bezodkladného vyslúženia sviatostí pre chorých, alebo pohrebu kontaktujte od utorka do piatku kňaza na tel. čísle 0949303259.