Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy December 2019

 

Po 2.   17.00 RU  
Ut 3. Sv. František Xaverský 17.00 BK † Mária
St 4.   16.00 BK † Milan Bukvaj, rodičia a sestry
Št 5. 1. štvrtok 17.00 RU  
Pi 6.
Sv. Mikuláš/ 1. piatok
16.30 BK Za duchovného otca farnosti
17.30 RU † Alojz Ostitý a r.o.s. a st. r.o.s.
So 7.
Sv. Ambóz/ 1. sobota
7.30 RU  
17.00 BK † rodičia Kováčoví a Ilavskí
Ne 8.
2. ADVENTNÁ
7.30 RU Za farníkov
9.00 BK Za deti
10.30 RU † Jozef a Agneša Danišoví a † deti

RU - Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole BK  - Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole

 

- Na budúcu nedeľu o 9.00 bude sv. omša zameraná zvlášť pre deti. Prosím o prípravu výkresov 
na tému Advent (nie Vianoce). Dnes po sv. omši o 9.00 je nácvik spevu.

- Dnes začíname adventné obdobie, ktorého náplňou je príprava na Vianoce. Naplánujme si sv. 
spoved' a využime rorátne sv. omše počas adventu.

- Advent má aj charitatívny rozmer, preto až do nedele 22. decembra bude zbierka trvanlivých 
potravín (najmä konzervy, cestoviny, cukor), drogérie a čistiace prostriedkov, detských plienok 
a teplých ponožiek, ktoré poputujú rodinám a sociálne slabším jednotlivcom. Taktiež od dnes až 
do budúcej nedele bude vzadu v kostole pokladnička určená pre milodary na charitu.

- Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budem v Ružindole v pondelok a vo štvrtok hodinu 
pred sv. omšou, v Bielom Kostole v utorok, a piatok hodinu pred sv. omšou, v stredu pol hodinu 
pred sv. omšou.

- Mariánska pobožnosť 1. soboty bude v Ružindole so začiatkom o 6.45 a v B.K. 16.00. 
 
- Chorých a starších v domácnostiach navštívim a vyspovedám po domácnostiach k 1. piatku 
i k Vianociam vo štvrtok od 9.00 v Ružindole a v piatok od 9.00 v Bielom Kostole. Meno a adresu 
nahláste osobne v sakristii, alebo na tel. čísle 0905 299 001. 
 
- V sobotu o 14.00 pripravili naši animátori stretko pre všetky deti v priestoroch Pastoračného centra 
Stará fara. Zvlášť sa tešíme na deti, ktoré chcú prijať sviatosti. Tretiaci majú toto stretnutie povinné.

- V piatok a sobotu 13. a 14.12. bude opäť obľúbená akcia „noc na fare”. Prihlášky sú v sakristii.

- Dnes o 15.00 v Ružindole i B. Kostole bude modlitba sv. ruženca.