Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole
Tel. 0905 299 001, www.fara-ruzindol.sk, FB: Farnosť Ružindol a Biely Kostol
Farské oznamy –  November/December 2022

Po 28.   17.00 RU † Ján a Juliana a rodina
Ut 29.   17.00 BK Poďakovanie za 50 r. života a za † st. rodičov
St 30. SV. ONDREJ, apoštol 16.00 BK † Ján Rybár
Št 1. 1. štvrtok 17.00 RU † Stanislav Daniš - ročná
Pi 2.
1. piatok
17.00 BK † Augustín Vyskoč, syn, bratia a rod.
18.00 RU Poďakovanie za uzdr. a prosba o B.P.
So 3.
1. sobota/
sv. František Xaverský
6.15 RU
rorátna
† Kamil a Veronika Mihálikoví
17.00 BK † dcéra Mária
Ne 4.
2. ADVENTNÁ
7.30 RU  
9.00 BK Za ružencové bratstvo
10.30 RU Za farníkov

RU – Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK – Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.

 • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budem v Ružindole v pondelok a štvrtok pred sv. omšou a v B. Kostole v utorok a piatok hodinu pred sv. omšou a v stredu pol hodinu pred sv. omšou.
 • Pobožnosť 1. soboty bude v Ružindole po skončení rorátnej sv. omše a v Bielom Kostole o 16.00 h. 
 • Chorých a starších navštívim v Ružindole vo štvrtok a v Bielom Kostole v piatok doobeda.
 • Príspevky na charitu môžeme odovzdať do 18. decembra do pokladničky sv. Antona. Potraviny a drogériu môžeme dať do škatule, pripravenej vzadu v kostole
 • Prežívajme advent ako čas prípravy na Narodeniny Pána. Neprepadnime nákupnému ošialu, pretože k pokojnému a šťastnému prežívaniu sviatku Narodenia Pána nie je potrebné veľa jedla a darčekov, ale prítomnosť Oslávenca - Ježiša Krista a prítomnosť každého jedného z nás s čistým srdcom. Ponúkam preto tento adventný program:
 1. Účasť na každej možnej sv. omši (najmä ranné roráty).
 2. Prijatie sv. spovede aspoň jeden krát v advente.
 3. Čítanie sv. Písma v rodine.
 4. Modlitba sv. ruženca v rodine pri adventnom venci.
 5. Obetovanie potravín, financií na charitatívne účely.
 6. Zadováženie si Betlehemu, ktorý je hlavný symbol Vianoc