Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole
Tel. 0905 299 001, www.fara-ruzindol.sk, FB: Farnosť Ružindol a Biely Kostol
Farské oznamy –  Jún/Júl 2022

Po 27. Sv. Cyril Alexandr. 17.30 RU Za zdravie pre Zuzanu
Ut 28.   17.30 BK Za farníkov
St 29.
SV. PETER A PAVOL - prikázaný sviatok
17.30 BK Za duchovného otca farnosti
18.30 RU Poďakovanie za 25 r. manželstva pre Jána a Annu
Št 30. Prví sv. muč. v Ríme 17.30 RU † Augustín Moncman
Pi 1.
1. piatok
17.30 BK Poďakovanie za 80 r. a za zdravie a Božie požehnanie pre Veroniku
18.30 RU † Pavol Pekarovič - mesačná
So 2. Návšteva Panny Mária /1. sobota 17.30 BK † rodičia Ľudovít a Kornélia Fojtíkoví a † dcéra Mária
Ne 3.
14. CEZ ROK
7.30 RU † Emília Holúbková
9.00 BK Za ružencové bratstvo
10.30 RU Za farníkov

RU – Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK – Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.

 • Dnes poobede od 16.00 bude na farskom dvore Farský deň. Je to čas, ked' sa bez väčších epidemiologických obmedzení opäť môžeme my kresťania v našej farnosti stretnút, porozprávať. Pre naše deti sú pripravené rôzny hry a d'alšie aktivity. V tomto čase sa budeme môcť pomodliť v kostole, alebo si pozrieť d'alšie dokončené a obnovené priestory starej fary.
 • V stredu je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Snažme sa svätiť tento deň podobne ako nedeľu. Sv. omše sa máme zúčastniť buď v deň slávnosti, alebo v jej predvečer.
 • Štvrtok po sv. omši v Ružindole bude nácvik spevu detí.
 • Nastávajúci týždeň je prvopiatkový. V kostole je možnosť pristúpiť k sv. spovedi nasledovne: Ružindole - pondelok a štvrtok hodinu pred sv. omšou; Biely Kostol - utorok a piatok hodinu a stredu pol hodinu pred sv. omšou.
 • Modlitby fatimskej soboty budú v Bielom Kostole o 16.30 av Ružindole o 7.00 h. s možnostou na záver prijať Eucharistiu.
 • Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach o 9.00 a 10.30 h. sa my učitelia, rodičia, žiaci i študenti poďakujeme Pánu Bohu za úspechy a vedomosti uplynulého šk. roka.
 • Modlitba sv. ruženca za pokoj na Ukrajine bude kazdý deň v Ružindole o 18.30 h.
 • Farský denný tábor bude v dňoch 18.-22. júla. Prihlášky sú v sakristii.
 • Deti si v sakristii po sv. omši môžu prevziať nálepku do slovníčka.
 • V sakristii si môžu prevziať odberatelia časopis Milujte sa
 • Pán Boh zaplat všetkým, ktorí sa zapojili do organizovania duchovnej obnovy ružencového bratstva v našej farnosti.