Rmskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel.5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Júl 2020

 

Po 6. Sv. Mária Goretti 18.00 RU † Viera Drímalová - 1. výročie
Ut 7.   18.00 BK † kňaz Juraj Kyseľ
St 8. Sv. Ján Krstiteľ 7.30 RU Za Božiu pomoc pre rodinu
Št 9.      
Pi 10.   10.00 RU  
So 11. Sv. Benedikt, patrón Európy 18.00 BK Za dary Ducha svätého pre Blanku, Janu a Ivana
Ne 12.
15. CEZROČNÁ NEDEĽA
7.30 RU Poďakovanie za dar života
9.00 BK  
10.30 RU Za farníkov

RU - Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole BK  - Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole

 

- V piatok si Pán povolal do večnosti Don Juraja Kyseľa, ktorý vypomáhal v našej farnosti. Pohreb 

bude v Kňažej na Orave v stredu. Za + don Juraja obetujeme sv. omšu v utorok o 18.00 v B. Kostole.

- Dnes o 15.00 bude modlitba posv. ruženca v kostole v Ružindole. Zvlášť povzbudzujem k účasti 

členov ružencového spoločenstva. 

 

- V sobolu pri sv. omši budú vyslúžené iniciačné sviatosti dvom dospelým katechumenkám a 

Eucharistiu prijme jeden dospelý. Myslime na nich v modlitbe. 

 

- Pán Boh zaplať za brigádu okolo farského kostola. Ako si môžete všimnúť urobilo sa veľa práce. 

Nakoľko sa kvôli nižšej účasti brigádnikov nestihli všetky práce dokončiť, prosím vás, ktorí ste ešte 

neboli na brigáde o pomoc. Prosím, aby ste sa prihlásili na umývanie a natieranie okien.

- V uplynulom týždni boli spustené zvony na filiálnom kostole a vymenené ríny. Pán Boh zaplať za 

každú podporu finančnú i modlitebnú za tieto diela.

 

- Pohreb + Vladimíra Hrozányho bude v piatok, začne o 10.00 sv. omšou a následne na 

cintoríne v Ružindole.