Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole
Tel. 0905 299 001, www.fara-ruzindol.sk, FB: Farnosť Ružindol a Biely Kostol
Farské oznamy – júl/august 2021

Po 26. Sv. Joachim a Anna 18.00 BK  
Ut 27. Sv. Gorazd 8.00 RU † Ján a Anna Nemečekoví
St 28.      
Št 29. Sv. Marta    
Pi 30. Bl. Zdenka Šelingová 18.00 RU † Ján a Juliana Munkoví
So 31. Sv. Ignác z Loyoly 18.00 BK  
Ne 1.
18. CEZ ROK
7.30 RU  
9.00 BK  
10.30 RU Za farníkov

RU – Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK – Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.
 

- K dnešnému sviatku starých rodičov vám na príhovor sv. Joachimna a Anny vyprosujem veľa Božieho požehnania a 
pevné zdravie k vašej zodpovednej službe byť dobrými a svätými starými rodičmi.
 
- Hodová slávnosť ku cti sv. Bartolomeja v Ružindole bude v nedeľu 22. augusta.
 
- Slávnosť 80. výročia požehnania kostola Krista Kráľa v Bielom Kostole bude v nedeľu 31. októbra
 
- Povzbudzujem vás deti, ktoré sa chystáte na 1. sv. prijímanie, aby ste nezabudli na sv. omšu nielen v nedeľu, ale 
aj počas týždňa. Pozvanie platí aj pre rodičov a súrodencov detí.
 
- Dnešnú nedeľu 25.7. bude po sv. omšiach zbierka, ktorej výnos obetujeme na splatenie dlžoby za novú faru a ostatné 
výdavky farnosti. Vopred Pán Boh zaplať.
 
- Ešte sú posledné miesta na letný farský denný tábor pre deti. Prihlášku si môžete prevziať v sakristii kostola. 
Prihlásiť sa môžu aj deti z iných farnosti.
 
- Budúcu nedeľu sa z príležitosti sv. Joachima a Anny slávi Svetový deň starých rodičov. V trnavskej katedrále pri tejto 
príležitosti bude sláviť otec arcibiskup sv. omšu o 10.00 na ktorú pozýva starých rodičov.
 
- Využime čas prázdnin na fyzický oddych, ale i duchovné posilnenie. Využime všetky možnosti na návštevu sv. omše aj cez 
týždeň, navštívme aspoň jedno pútnické miesto. Odporúčam tieto miesta: Doľany, Mariánka, Trstín - Hájiček,
Nitra - Kalvária, Saštín, Skalka pri Trenčíne, Staré Hory, Turzovka - Živčáková, Butkov, Rajecká Lesná - Frívald, Levoča. 
Pri plánovaní dovolenky si naplánujme, kam pôjdeme na sv. omšu. Pomôcť nám môže portál www.dokostola.sk

- K dnešnému sviatku starých rodičov vám na príhovor sv. Joachimna a Anny vyprosujem veľa Božieho požehnania a 

pevné zdravie k vašej zodpovednej službe byť dobrými a svätými starými rodičmi.

 

- Hodová slávnosť ku cti sv. Bartolomeja v Ružindole bude v nedeľu 22. augusta.

 

- Slávnosť 80. výročia požehnania kostola Krista Kráľa v Bielom Kostole bude v nedeľu 31. októbra

 

- Povzbudzujem vás deti, ktoré sa chystáte na 1. sv. prijímanie, aby ste nezabudli na sv. omšu nielen v nedeľu, ale 

aj počas týždňa. Pozvanie platí aj pre rodičov a súrodencov detí.

 

- Dnešnú nedeľu 25.7. bude po sv. omšiach zbierka, ktorej výnos obetujeme na splatenie dlžoby za novú faru a ostatné 

výdavky farnosti. Vopred Pán Boh zaplať.

 

- Ešte sú posledné miesta na letný farský denný tábor pre deti. Prihlášku si môžete prevziať v sakristii kostola. 

Prihlásiť sa môžu aj deti z iných farnosti.

 

- Budúcu nedeľu sa z príležitosti sv. Joachima a Anny slávi Svetový deň starých rodičov. V trnavskej katedrále pri tejto 

príležitosti bude sláviť otec arcibiskup sv. omšu o 10.00 na ktorú pozýva starých rodičov.

 

- Využime čas prázdnin na fyzický oddych, ale i duchovné posilnenie. Využime všetky možnosti na návštevu sv. omše aj cez 

týždeň, navštívme aspoň jedno pútnické miesto. Odporúčam tieto miesta: Doľany, Mariánka, Trstín - Hájiček,

Nitra - Kalvária, Saštín, Skalka pri Trenčíne, Staré Hory, Turzovka - Živčáková, Butkov, Rajecká Lesná - Frívald, Levoča. 

Pri plánovaní dovolenky si naplánujme, kam pôjdeme na sv. omšu. Pomôcť nám môže portál www.dokostola.sk