Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Január 2020

 

Po 20. Sv. Hilár 17.00 RU † Jozefína Malovcová (mesačná)
Ut 21.
Sv. Agnesa
15.00 RU † Božena Mikulášiková (pohrebná)
17.00 BK † brat Igor
St 22.   16.00 RU Poďakovanie za 75 r. pre Jozefa
Št 23.   17.00 BK Za zdravie a B. pomoc pre rodinu
Pi 24. Sv. František Saleský 17.00 RU Poďakovanie Pánu Bohu za ochranu
So 25. Obrátenie sv. Pavla 17.00 BK † manžel Karol, syn Karol a r.o.s.
Ne 26.
3. CEZ ROK
7.30 RU † Jozef Bango (mesačná)
9.00 BK  
10.30 RU † Štefan Krutek

RU - Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole BK  - Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole

 

- V sobotou o 14.00 v priestoroch pastoračného centra Stará fara pripravili naši animátori stretko 
pre všetky deti. Toto stretnutie je súčasťou prípravy našich detí na 1. sv. prijímanie a je pre ne 
povinné (tretiaci). Pre druhákov a prvákov je toto stretnutie odporúčané. Prosíme vás rodičia o 
spoluprácu, nakoľko naše farské spoločenstvo má za cieľ budovanie plnohodnotných vzťahov 
s Pánom Bohom, ale aj s rovesnikmi deti.

- Ešte sú voľné lístky na 7. ročník farského plesu. Kontakty sú uvedené na výveske pred kostolom.

- Vzadu v kostole je k dispozícii najnovšie vydanie: KN a Slovo+

- V úvode roka pripomínam, že sviatosti krstu, birmovania a Eucharistie V našej farnosti sa 
vysluhujú iba farníkom, ktorí reálne bývajú v našej farnosti. 
 
- Blíži sa termín prvého sv. prijímania detí v oboch našich kostoloch. Povzbudzujem vás, rodičia, 
aby ste vytrvalo viedli deti svojim príkladom k živému vzťahu s Ježišom Kristom. Zároveň, aby ste, 
milí rodičia dbali na sv. omšu v nedel’u, prikázaný sviatok a prvý piatok a každodennú modlitbu, 
ako sme si to hovorili pri prihlásení dieťaťa na prípravu k tejto sviatosti.