Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Júl 2018

Po 16.   7.30 RU  
Ut 17. Sv. Andrej Svorad a Benedikt    
St 18.   18.00 BK  
Št 19.   18.00 BK  
Pi 20.   18.00 RU † Jaroslav a Emília Bangoví a syn Ján
So 21.   18.00 BK  
Ne 22.
16. CEZ ROK
7.30 RU † Agneša Danišová (mesačná)
9.00 BK  
10.30 RU Za farníkov

 

RU - Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole BK - Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole

 

- Pre komunikáciu s farnosťou používajte, prosím, telefónne číslo 0905 299 001, nakoľko sa 24 hodín denne, kvôli iným povinnostiam nezdržujem pri „pevnej linke“.

- Aktuálne oznamy a novinky si môžete pozrieť na www.fara-ruzindol.sk, prípadne na FB stránke: Farnosť Ružindol a Biely Kostol. Každé oznamy v tlačenej verzii sú vyvesené na výveske pred kostolom v Ružindole i v Bielom Kostole.

- Na budúcu nedeľu bude zbierka na zníženie dlžoby na faru. Vopred Pán Boh odmeň.

- Hodová nedel'a v tomto roku bude 26. augusta, nakoľko sviatok sv. Bartolomeja pripadá na piatok 24. augusta.

- V sobotu o 15.30 bude sobášny obrad vo farskom kostole týchto snúbencov: Samuel Pollák z Lipian a Marianna Marasová z Bieleho Kostola.

- Nezabudnime počas prázdnin na Pána Boha: návštevu sv. omše, dennú modlitbu a čítanie literatúry s povzbudivou alebo formačnou duchovnou tematikou.

- Sviatosti krstu, birmovania a 1. sv. Prijímania sa v našej farnosti vysluhujú iba farníkom, ktori reálne bývajú v našej farnosti, t.j. v obciach Ružindol a Biely Kostol. Ak niekto býva na území inej farnosti, žiada o vyslúženie sviatosti vo svojej farnosti.