Adventná duchovná obnova

27.11.2014 21:39

V ružindolskej farnosti bude prebiehať adventná rodinná duchovná obnova. Projekt zameraný na každého člena rodiny počíta so všetkými. Sme pozvaní k pripojeniu sa k tomuto dielu obnovy farnosti ako príprave na oslavu 800 stého výročia prvej zmienky o kostole a farnosti  v roku 2015.

Stretnutie všetkých členov domácnosti začína každý večer vo vhodnom čase pri adventnom venci.

Na začiatku sa prednesie modlitba pred čítaním sv. Písma.

Otec rodiny následne prečita text evanjelia nastávajúcého dňa.

Potom sa prečíta pripravené zamyslenie.

Na záver sú pripravené otázky na zamyslnie.

Nasledujú konkrétne návrhy na uskutočnenia Božieho Slova v praxi zvlášť pre dospelých členov rodiny a zvlášť pre deti. Ide o konkrétne jednoduché predsavzatia z ktorých si každý člen rodiny vyberie aspoň jedno. Nastávajúci deň sa toto predsavzatie pokúsi splniť. 

V závere každý z členov rodiny prednesie úmysel na ktorý chce obetovať modlitbu.

Nasleduje modlitba jedného desiatku sv. ruženca.

Pred spánkom požehná otec i mama svoje deti i seba navzájom znakom kríža na čele.

 

Autorm zamyslení je ružindolský farár Peter Mikula.

Zamyslenia si v tlačenej forme môžete prevziať bezplatne v bielokostolskom a ružindolskom kostole po nedeľnej sv. omši.