Archív článkov

Vysluhovanie sviatostí vo farnosti

07.07.2019 16:21
Farnosť Ružindol je starobylá farnosť v blízkosti Trnavy. Jej základ tvorí spoločenstvo veriacich v Trojjedníného Boha, ktorí žijú v obciach Ružindol a Biely Kostol. Farským kostolom je kostol sv. Bartolomeja v Ružindole. Filiálny kostol je kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.  Veriaci žijúci...

Hody

07.07.2019 00:00
Hodová slávnosť v našej farnosti bude v deň sviatku sv. Bartolomeja 24. augusta 2019  pri sv. omši a v najbližšiu nedeľu 25. augusta pri sv. omši o 7.30 a 10.30 (slávnostná). Nech svätý Bartolomej, ktorý stáročia opatruje našu farnosť sprevádza svojou ochranou všetkých farníkov a všetkých...

Spoveď v roku milosrdenstva

08.01.2016 13:42
V rámci roku milosrdenstva možno získať odpustky v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Denne sa v tomto chráme vysluhuje aj sv. spoveď až do skonečenia roku milosrdenstva. Vysluhovateľmi sú kňazi trnavskej arcidiecézy. Pondelok 10.00 - 12.00; 14.00 - 16.00 Utorok 10.00 - 12.00; 14.00 -...

Poďakovanie Pánu Bohu za rok 2015

01.01.2016 00:52
Vo farskom kostole sv. Bartolomeja i vo filiálnom kostole Krista Kráľa sa v posledný deň roku 2015 uskutočnilo poďakovanie Pánu Bohu. Počas sv. omše odzneli informácie o aktitiách v ružindolskej farnosti za uplynulý rok. Práve za tieto dobrodenia sme ďakovali dobrému Stvoriteľovi. Zároveň sme ho...

Pôstna adorácia v Bielom Kostole

13.03.2015 09:49
V sobotu 7. marca 2015 sa vo filiálnom kostole Krista Kráľa uskutočnila pôstna adorácia, ktorú pripravili farníci z Bieleho Kostola a Ružindola. Kristovi v Eucharistii predniesli svoje modlitby. V závere miestny farár odprosil za všetky hriechy, ktoré sa stali na území tejto filiálnej obce. Biely...

Novéna za rodinu

07.02.2015 17:07
Vo farnosti Rudžindol prebehla Novéna za rodinu v dňoch 29.1. až 6. 2. Modlitby viedli matky z hnutia Modlitby matiek. Počas tejto modlitbovej akcie sa zapojili aj chlapci a dievčatá, ktorí svojim spevom a hrou doprevádzali tieto pobožnosti. Táto pekná modlitba nám dala aj uvedomienie si, že...

Farský ples

25.01.2015 23:20
V sobotu 24. januára 2015 sa uskutočnil v poradí už druhý ples farnosti Ružindol. Tento rok je pre farnosť rokom 800 stého výročia prvej písomnej zmienky o kostole a o farnosti v Ružindole. V tomto duchu sa niesol aj tohtoročný ples. Vyše 160 účastníkov privítala moderátorka večera Michaela...

Vianočný koncert

11.01.2015 22:26
V nedeľu Krstu Krista Pána 11. januára 2015 sa vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Ružindole uskutočnil koncert na záver vianočného obdobia. Na úvod prítomných privítal ružindolský farár Peter Mikula. Následne chrámový zbor z Dunajskej Lužnej predniesol 13 skladieb s vianočnou tématikou. Niekoré...

Obnova manželských sľubov

03.01.2015 22:59
Počas nedele sv. rodiny 28.12.2014 si vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Ružindole a vo filiálnom kostole Krista Kráľa v Bielom kostole obnovilo manželský sľub niekoľko desiatok manželských párov. Slávnosti sa zúčastnili aj deti manželov. Táto milá slávnosť rodiny mala zvláštny ráz aj vďaka...

Trojkráľová posviacka domov

27.12.2014 23:08
V období Zjavenia Pána je v našich krajoch zvyk požehnávať príbytky. Prihláste sa, prosím, do zoznamu v sakrstii, alebo mailom na farskej mailovej adrese farnost.ruzindol@abu.sk  Nezabudnite uviesť presnú adresu a telefónne číslo.
Záznamy: 1 - 10 zo 56
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>