Stretnutie detí

Tak ako začal nový školský rok, tak sa začal i 2. ročník pravidelného stretnutia detí na fare v Ružindole. Každú druhú sobotu majú deti (od 3 do 15 rokov) z našej farnost možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít, hier, modlitieb a tak spoznávať bližšie svojich kamarátov a aj najlepšieho priateľa detí - Pána Ježiša. Všetky deti sú vítané a o zábavu majú postarané prostredníctvom animátorov, ktorí vždy vymyslia zaujímavý a závavný program. Príďte a uvidíte. Tešíme sa na Vás. Ako motiváciu si môžete pozrieť fotografie z dvoch úvodných stretnutí v tomto šk. roku.