Plánované akcie

Ide o duchovné aktivity, ktoré majú priviesť človeka bližšie k Bohu a iné aktivity, ktoré tento cieľ majú napomáhať. Boh povoláva každého človeka do spoločenstva Cirkvi. Je dôležtité angažovať sa aj v Cirkvi v povolaní, ktoré mu Boh vložil do srdca. Preto je správne zapojiť sa aj do nasledujúcich aktivít našej farnosti. Nech naša aktivita slúži na väčšiu česť a slávu Pána Boha a na svedectvo pred ľuďmi tohto sveta, aby mohli povedať: "Pozrite ako sa milujú" a ako milujú Boha.

 

Formačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí: Piatok 15.1.2016 o 18.15 (Ružindol) a nedeľa 17.1. 2016 o 14.30 Biely Kostol

 

Púť k úcte sv. Terézie z Lisieux do Trnavy - katedrály. Program začina o 10.30, sv. omša o 12.00. Info na:    https://terezka.kkp.sk/wp-content/uploads/2016/01/program-pute-relikvii.pdf 

 

Farský ples: 6.február 2016 Ružindol

 

Slávenie Svätého trojdnia: Biely Kostol a Ružindol 24.,25,26.3. 2016

 

Slávnosť 1. sv. prijímanie v Bielom Kostole:
 

Slávnosť 1. sv. prijímanie v Ružindole: nedeľa Najsvätejšej Trojice 22. mája 2016 o 10.30

 

Slávnosť Božieho Tela: 26. a 29. máj 2016

 

Hodová slávnosť ku cti sv. Bartolomeja v Ružindole: Nedeľa 21. august a streda 24. august 2016

 

Slávenie 75. výročia požehnania kostola Krista Kráľa v Bielom Kostole: október 2016


Púť k trnavskej Panne Márii v rámci Novény: 16.11. o 16.00 Dóm sv. Mikuláša Trnava


Návšteva otca arcibiskupa Mons. Jána Oroscha v Bielom Kostole 26.11. o 17.00 a požehnanie obnoveného interiéru kostola.


4. farský ples: DK Ružindol 28. január 2016