Adventné modlitebné stretnutie

06.12.2014 23:15

V nedeľu 7.12 o 16.00 bude v kostole v Ružindole duchovno- evanjelizačné stretnutie. Program bude obsahovať modlitby, piesne, adoráciu i svedectvo o obrátení sa k Bohu. Po skončení bude malé agapé na fare. Program je súčasťou adventnej prípravy na oslavu Narodenia Pána. Ste srdečne pozvaní.