Možnosť finančnej podpory

Naša farnosť je cirkevná organizácia, ktorá nepoberá žiadne pravidelné finančné prostriedky zo štátného rozpočtu, ani z iných organizácií. Je financovaná výlučne z darov veriacich, prípadne ich výnosov.

Ak sa rozhodnete podporiť našu farnosť a jej aktivity finančne, môžete tak urobiť na číslo účtu (IBAN): SK66 0900 0000 0002 8050 7198

Za vašu podporu vám zo srdca ďakujeme.