Možnosť finančnej podpory

Naša farnosť je cirkevná organizácia, ktorá nepoberá žiadne pravidelné finančné prostriedky zo štátného rozpočtu ani iných organizácií. Je financovaná výlučne z darov veriacich, prípadne ich výnosov.

Ak sa rozhodnete podporiť našu farnosť a jej aktivity finančne, môžete tak urobiť na číslo účtu: 280507198/0900.

Za vašu podporu vám zo srdca ďakujeme.