Hody

20.08.2018 16:09

Hodová slávnosť v našej farnosti bude v deň sviatku sv. Bartolomeja 24. augusta pri sv. omši o 18.00 a v najbližšiu nedeľu 26. augusta pri sv. omši o 7.30 a 10.30 (slávnostná).

Nech svätý Bartolomej, ktorý stáročia opatruje našu farnosť sprevádza svojou ochranou všetkých farníkov a všetkých našich priaznivcov.