Hody

07.07.2019 00:00

Hodová slávnosť v našej farnosti bude v deň sviatku sv. Bartolomeja 24. augusta 2019  pri sv. omši a v najbližšiu nedeľu 25. augusta pri sv. omši o 7.30 a 10.30 (slávnostná).

Nech svätý Bartolomej, ktorý stáročia opatruje našu farnosť sprevádza svojou ochranou všetkých farníkov a všetkých našich priaznivcov.