Novéna za rodinu

07.02.2015 17:07

Vo farnosti Rudžindol prebehla Novéna za rodinu v dňoch 29.1. až 6. 2. Modlitby viedli matky z hnutia Modlitby matiek. Počas tejto modlitbovej akcie sa zapojili aj chlapci a dievčatá, ktorí svojim spevom a hrou doprevádzali tieto pobožnosti. Táto pekná modlitba nám dala aj uvedomienie si, že patríme spolu ako jedna rodina a zároveň, že rodina tvorená otcom, matkou a deťmi má neodmysliteľné a dôležité miesto v našej spoločnosti. Novéna vyvrcholila na prvý piatok 6.2, sv. omšou, po ktorej sme sa modlili spievané modlitby chvál a zároveń sme pred Eucharistickým Kristom vo farskom kostole zverili naše rodiny do rúk Pána Boha. Jemu chvála za túto milú aktivitu.:-)