Poďakovanie Pánu Bohu za rok 2015

01.01.2016 00:52

Vo farskom kostole sv. Bartolomeja i vo filiálnom kostole Krista Kráľa sa v posledný deň roku 2015 uskutočnilo poďakovanie Pánu Bohu. Počas sv. omše odzneli informácie o aktitiách v ružindolskej farnosti za uplynulý rok. Práve za tieto dobrodenia sme ďakovali dobrému Stvoriteľovi. Zároveň sme ho odprosili a prosili o ďalšie Božie dary. Adorácia na záver sv. omša bola zakončená spevom Te Deum a Eucharistickým požehnaním.

Po sv. omši v Ružidole nasledovalo pohostenie - silvestrovská kapustnica. O polnoci sme celý rok 2016 vložili do Božieho Milosrdenstva  v prítomnosti eucharistického Krista vo farskom kostole sv. Bartolomeja .