Vianočný koncert

11.01.2015 22:26

V nedeľu Krstu Krista Pána 11. januára 2015 sa vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Ružindole uskutočnil koncert na záver vianočného obdobia. Na úvod prítomných privítal ružindolský farár Peter Mikula. Následne chrámový zbor z Dunajskej Lužnej predniesol 13 skladieb s vianočnou tématikou. Niekoré skladby zazneli aj vo východoslovenskom nárečí i anglickom jazkyu. Páter Bruno, OP, ktorý je kňazom farnosti Dunajská Lužná na záver stretnutia udelil prítomným požehnanie. Vianočného koncertu sa zúčastnilo asi 120 účastníkov z Ružindola, Bieleho Kostola i okolitých farnosťí. Po skončení bolo v priestoroch fary prichystané agapé. Vďaka Bohu za ochotných a štedrých veriacich ľudí, ktorí nezištne toto stretnutie zorganizovali a pripravili. Tento koncert je ďalšou zo snáh budovania a prehlbovania kultúry založenej na kresťanských hodnotách. Bohu vďaka za takéto krásne okamihy.