Pôstna adorácia v Bielom Kostole

13.03.2015 09:49

V sobotu 7. marca 2015 sa vo filiálnom kostole Krista Kráľa uskutočnila pôstna adorácia, ktorú pripravili farníci z Bieleho Kostola a Ružindola. Kristovi v Eucharistii predniesli svoje modlitby. V závere miestny farár odprosil za všetky hriechy, ktoré sa stali na území tejto filiálnej obce. Biely Kostol bol v dávnej minulosti samostatnou farnosťou, v ktorej sa nachádzali budovy Jezuitského rádu.