Obnova manželských sľubov

03.01.2015 22:59

Počas nedele sv. rodiny 28.12.2014 si vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Ružindole a vo filiálnom kostole Krista Kráľa v Bielom kostole obnovilo manželský sľub niekoľko desiatok manželských párov. Slávnosti sa zúčastnili aj deti manželov. Táto milá slávnosť rodiny mala zvláštny ráz aj vďaka niekoľkým manželským párom, ktorí žijú v kresťanskom manželstve vyše 50 rokov. Vďaka za povzbudenie a príklad.