Farský ples

25.01.2015 23:20

V sobotu 24. januára 2015 sa uskutočnil v poradí už druhý ples farnosti Ružindol. Tento rok je pre farnosť rokom 800 stého výročia prvej písomnej zmienky o kostole a o farnosti v Ružindole. V tomto duchu sa niesol aj tohtoročný ples.

Vyše 160 účastníkov privítala moderátorka večera Michaela Viskupičová. V úvode sa prítomným hosťom prihovoril ružindolský farár Peter Mikula.

Nasledoval celovečerný program, kotrého súčasťou bolo vystúpenie tančeníkov z tanečnej školy Swing z Trnavy i zlosovanie tomboly. Výhrecov čakali zaujímavé ceny od štedrých sponzorov.

Vďaka Bohu, že aj v našej farnosti je dostatok ochotných pripraviť ples v kresťanskom duchu s vysokým štandardom kulktúrnej a spoločenskej úrovne.

 

Príhovor farára na úvod plesu:

Farský ples 2015

Úvodné slovo farára

 

Aké pocity máme pri čísle 800? 800 metrov pre športovca je slabá rozcvička, 800 Eur je celkom slušný príjem, ale 800 rokov je pre nás niečo, čo nedokážeme len tak prežiť.
Tento čas nás napĺňa bázňou a radosťou, že aj my sme sa stali súčasťou tejto 800 vky. Stávame sa súčasťou veľkého príbehu v tejto obci a farnosti.

Ak zbežne prejdeme históriou našej obce a farnosti vidíme v nej veľa pestrosti. Pred 800 rokmi, keď prebiehal boj o kresťanské hodnoty v Svätej zemi, ešte nebola ani Trnava mestom. Kostoly na okolí boli pravdepodobne iba v Hrnčiarovciach a v Trnave – dnešný kostol sv. Heleny Takže ružindolský kostol, pôvodne zasvätený sv. Kataríne, patrí medzi najstaršie na okolí.
Obec počas svojej histórie prijala veľké množstvo ľudí z blízkeho i ďalekého okolia. Pôvodom najvzdialenejších osadníkov prijala obec v 16. storočí, kedy do obce prišlo veľké množstvo chorvátskych osadníkov, o čom svedčia i terajšie priezviská: Petrlenič, Viskupič, Šimončič, Jankovič ...

Dnes má naša obec a farnosť opäť otvorené náručie. Počas uplynulých 70 rokov prijala veľké množstvo obyvateľov z celého Slovenska, ba i zo zahraničia. Rozdielnosť nás pozýva viac spolu hovoriť, viac sa spoznávať a v neposlednej rade viac sa spolu modliť, aby sme boli v jednote dobrých vzťahov.

My veriaci kresťania veríme, že jedine Božia láska nás dokáže naozaj spájať.

Židia práve preto oslavovali Pána, on bol centrom ich oslavy, centrom ich chvál. Ich radosť z Pána sa prejavovala plesaním, tancom, hrou na bubne, citare... (Žalm 149)

Nech tento slávnostný večer na počesť 800 stého výročia prítomnosti Radostnej zvesti v našej obci je pre nás príležitosťou na plesanie, tanec, spev... že Pán je vždy s nami, teší sa s nami, raduje sa s nami.
Tento ples nie je zabudnutím na realitu, práve naopak, je oslavou Pána za jeho prítomnosť v realite, ktorú prežívame.

Nech táto oslava je jeho oslavou, nech tejto ples je plesaním, že on tu bol pred nami, je tu s nami a bude tu vždy svojou radostnou prítomnosťou.

Prajem vám radostnú zábavu a pekný večer naplnený plesaním.