Spoveď v roku milosrdenstva

08.01.2016 13:42

V rámci roku milosrdenstva možno získať odpustky v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave. Denne sa v tomto chráme vysluhuje aj sv. spoveď až do skonečenia roku milosrdenstva. Vysluhovateľmi sú kňazi trnavskej arcidiecézy.

Pondelok 10.00 - 12.00; 14.00 - 16.00

Utorok 10.00 - 12.00; 14.00 - 16.00

Streda 10.00 - 12.00; 14.00 - 16.00

Štvrtok 10.00 - 12.00; 14.00 - 16.00

Piatok 10.00 - 12.00; 14.00 - 16.00

Sobota 10.00 - 12.00; 14.00 - 16.00

Nedeľa 10.00 - 12.00; 14.00 - 16.00

Využite túto mimoriadnu príležitosť "kedykoľvek" ísť na sv. spoveď, najmä v prípadoch, ak máte nedoriešenú vlastnú minulosť a dávno ste neboli na sv. spovedi. Pred pristúpením k sv. spovedi nezabudnite na zodpovednú prípravu a  nezabudnite sa pomodliť aj za pomoc Ducha svätého aj pre spovedníka.

Svätý Leopold Mandič, patrón spovedníkov, oroduj za kňaza u ktorého sa budem spovedať. Amen.