Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

 

Milí priatelia, 

prežívame dobu, keď sme v zmätku rôznych názorových prúdov pozvaní k intentívnejšieme prehĺbeniu svojho vzťahu k Ježišovi Kristovi. 

Pamätajme, že viera je prostreidkom k láske a že viery v Boha nie je tam, kde chýba prijatie lásky Boha voči človeku. 

Človek nedokáže nájsť naplnenie svojho života sám, bez Boha. Nutne potrebuje "zásah zhora", teda vedomie, že jeho život nie je zbytočný a že je milovaný. 

Ježiš Kristus nám toto vedomie denne sprostredkuje v rôznych spôsoboch. Len sa pozrime okolo seba, koľko prejavov Božej lásky nás dnes stretlo.

Avšak najväčším prejavom Božej lásky je Ježišov život, jeho láska s ktorou obetoval svoj život, aby sme boli oslobodení od hriechu a mali život Božích detí. 

Keď sa pozrieme na kríž môžeme vidieť muža, ktorý nemusel, ale chcel obetovať všetko za teba. To je láska!

Žiaden zakladateľ náboženstva, žiaden politik ani umelec neurobil to, čo za nás obetoval Boží Syn. 

Toto je dôvod, prečo môžeme veriť jemu, prečo veríme cirkvi, ktorá je sprostredkovateľkou jeho darov cez sviatostí, sv. Písmo, spoločenstvo...

Neverme bludom, že naplnenie života dosiahneme iba slušným správaním, bez Boha. 

Žime s Ježišom, žime s jeho Cirkvou.

Pristupujme k sviatostiam, najmä každý mesiac k sv. spovedi a sv. Prijímaniu.

Navštevujme bohoslužby aj počas týžda.

Modlime sa svätý ruženec každý deň.

Čítajme sväté Písmo...

Toto je cesta istoty a cesta nádeje, ktorú nám nik nemôže vziať.

 

O

Rozpis kosenia trávy v okolí kostola a fary 2020

 

 

Novinky

Modlitbová vigília pred birmovkou

27.09.2014 23:36
V sobotu 27.septembra sa uskutočnila modlitbová vigília za birmovancov a ich rodiny. Hlavnou témou bol príchod Ducha svätého do našich životov. Počas adorácie birmovanci prednášali svoje vďaky a prosby. Spevom duchovných piesní, ktoré hrou na gitare...

Púť na Staré Hory

27.09.2014 23:29
Vo štvrtok 25 septembra sa uskutočnila púť na Staré Hory. Zúčastnili sa jej farníci z Bieleho Kostoa i Ružindola. Bohoslužbu v Bazilike minor Panny Márie na Starých Horách celebroval PhDr. Peter Mikula, ružindolský farár. V homíii sa zameral na tému...

Veni Sancte - začiatok šk. roku

20.09.2014 13:13
V nedeľu 31.augusta sme vzývali Ducha Svätého na začiatku nového školského roku 2014/2015. Pri kázni pán farár deťom i dospelým rozvinul myšlienku úcty a poslušnosti voči rodičom, učiteľom a vychovávateľom, ktorí pri výchove zastupujú dobrého Pána...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Fotogaléria: Farská púť v Ríme

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>