Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia boho

Hodová slávnosť ku cti sv. Bartolomeja bude v nedeľu 27. augusta 2023.

Novinky

Modlitbová vigília pred birmovkou

27.09.2014 23:36
V sobotu 27.septembra sa uskutočnila modlitbová vigília za birmovancov a ich rodiny. Hlavnou témou bol príchod Ducha svätého do našich životov. Počas adorácie birmovanci prednášali svoje vďaky a prosby. Spevom duchovných piesní, ktoré hrou na gitare...

Púť na Staré Hory

27.09.2014 23:29
Vo štvrtok 25 septembra sa uskutočnila púť na Staré Hory. Zúčastnili sa jej farníci z Bieleho Kostoa i Ružindola. Bohoslužbu v Bazilike minor Panny Márie na Starých Horách celebroval PhDr. Peter Mikula, ružindolský farár. V homíii sa zameral na tému...

Veni Sancte - začiatok šk. roku

20.09.2014 13:13
V nedeľu 31.augusta sme vzývali Ducha Svätého na začiatku nového školského roku 2014/2015. Pri kázni pán farár deťom i dospelým rozvinul myšlienku úcty a poslušnosti voči rodičom, učiteľom a vychovávateľom, ktorí pri výchove zastupujú dobrého Pána...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Fotogaléria: Farská púť v Ríme

1 | 2 >>