Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

 

Milí priatelia, 

prežívame dobu, keď sme v zmätku rôznych názorových prúdov pozvaní k intentívnejšieme prehĺbeniu svojho vzťahu k Ježišovi Kristovi. 

Pamätajme, že viera je prostreidkom k láske a že viery v Boha nie je tam, kde chýba prijatie lásky Boha voči človeku. 

Človek nedokáže nájsť naplnenie svojho života sám, bez Boha. Nutne potrebuje "zásah zhora", teda vedomie, že jeho život nie je zbytočný a že je milovaný. 

Ježiš Kristus nám toto vedomie denne sprostredkuje v rôznych spôsoboch. Len sa pozrime okolo seba, koľko prejavov Božej lásky nás dnes stretlo.

Avšak najväčším prejavom Božej lásky je Ježišov život, jeho láska s ktorou obetoval svoj život, aby sme boli oslobodení od hriechu a mali život Božích detí. 

Keď sa pozrieme na kríž môžeme vidieť muža, ktorý nemusel, ale chcel obetovať všetko za teba. To je láska!

Žiaden zakladateľ náboženstva, žiaden politik ani umelec neurobil to, čo za nás obetoval Boží Syn. 

Toto je dôvod, prečo môžeme veriť jemu, prečo veríme cirkvi, ktorá je sprostredkovateľkou jeho darov cez sviatostí, sv. Písmo, spoločenstvo...

Neverme bludom, že naplnenie života dosiahneme iba slušným správaním, bez Boha. 

Žime s Ježišom, žime s jeho Cirkvou.

Pristupujme k sviatostiam, najmä každý mesiac k sv. spovedi a sv. Prijímaniu.

Navštevujme bohoslužby aj počas týžda.

Modlime sa svätý ruženec každý deň.

Čítajme sväté Písmo...

Toto je cesta istoty a cesta nádeje, ktorú nám nik nemôže vziať.

 

O

Rozpis kosenia trávy v okolí kostola a fary 2020

 

 

Novinky

Hodová slávnosť 2014

20.09.2014 13:05
V nedeľu 24. augusta sa uskutočnila hodová slávnosť. Bolí to prvé hody s novým ružindolským farárom vdp. Petrom Mikulom. Deň sv. Bartolomeja, patróna nášho farského kostola i celej farnosti sme oslávili slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval...

Zúčastnili sme sa arcidiecéznej púte v Šaštíne

07.06.2014 22:35
  V sobotu 17. mája putovali veriaci Trnavskej arcidiecézy (aj z Ružindola a Bieleho Kostola) spolu s duchovnými pastiermi pôsobiacimi na jej území k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, do Šaštína. Celodiecézna púť sa...

Svätý Ján Pavol II. - životopis

28.04.2014 10:42
Karol Józef Wojtyla, od svojho zvolenia za pápeža v októbri 1978 známy ako Ján Pavol II., sa narodil v poľskej obci Wadovice asi 50 km od Krakova, 18. mája 1920. Bol najmladším z troch detí Karola Wojtylu a Emílie Kaczorowvskej. Jeho matka...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

Fotogaléria: Farská púť v Ríme

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>