Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia boho

Hodová slávnosť ku cti sv. Bartolomeja bude v nedeľu 27. augusta 2023.

Novinky

DOD na novej fare

12.10.2014 20:56
V nedeľu 12.okóbra sa uskutočnil na novostavbe farskej budovy Deň otvorenýc dverí. Počas poobedňajších hodín navštívili novostavbu fary veriaci z Ružindola i Bieleho Kostola. Zavítali však aj veriaci z iných farností. Všetci si prezreli interiér a...

Návšteva misionára

05.10.2014 14:25
Na sviatok patrónky všetkých misií, sv. Terézie z Lisieux, 1. októbra zavítal do našej farnosti páter Róbert Ballek, člen Spoločnosti božieho Slova, ktorý pôsobí na misii v Moskve. Poobedie bolo venované prezentácii o misiách v Rusku. O 18.00...

Birmovka 2014

28.09.2014 20:58
V nedeľu 28. septembra 2014 pri sv. omši prijalo 21 birmovancov prostredníctvom  Mons. Jána Pavčíra, generálného vikára sviatosť birmovania. V homílii hlavný celebrant zdôraznil spätosť Eucharistie a Ducha Svätého. Práve vo večeradle apoštoli...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Fotogaléria: Farská púť v Ríme

1 | 2 >>