Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

 

Milí priatelia, 

prežívame dobu, keď sme v zmätku rôznych názorových prúdov pozvaní k intentívnejšieme prehĺbeniu svojho vzťahu k Ježišovi Kristovi. 

Pamätajme, že viera je prostreidkom k láske a že viery v Boha nie je tam, kde chýba prijatie lásky Boha voči človeku. 

Človek nedokáže nájsť naplnenie svojho života sám, bez Boha. Nutne potrebuje "zásah zhora", teda vedomie, že jeho život nie je zbytočný a že je milovaný. 

Ježiš Kristus nám toto vedomie denne sprostredkuje v rôznych spôsoboch. Len sa pozrime okolo seba, koľko prejavov Božej lásky nás dnes stretlo.

Avšak najväčším prejavom Božej lásky je Ježišov život, jeho láska s ktorou obetoval svoj život, aby sme boli oslobodení od hriechu a mali život Božích detí. 

Keď sa pozrieme na kríž môžeme vidieť muža, ktorý nemusel, ale chcel obetovať všetko za teba. To je láska!

Žiaden zakladateľ náboženstva, žiaden politik ani umelec neurobil to, čo za nás obetoval Boží Syn. 

Toto je dôvod, prečo môžeme veriť jemu, prečo veríme cirkvi, ktorá je sprostredkovateľkou jeho darov cez sviatostí, sv. Písmo, spoločenstvo...

Neverme bludom, že naplnenie života dosiahneme iba slušným správaním, bez Boha. 

Žime s Ježišom, žime s jeho Cirkvou.

Pristupujme k sviatostiam, najmä každý mesiac k sv. spovedi a sv. Prijímaniu.

Navštevujme bohoslužby aj počas týžda.

Modlime sa svätý ruženec každý deň.

Čítajme sväté Písmo...

Toto je cesta istoty a cesta nádeje, ktorú nám nik nemôže vziať.

 

O

Rozpis kosenia trávy v okolí kostola a fary 2020

 

 

Novinky

DOD na novej fare

12.10.2014 20:56
V nedeľu 12.okóbra sa uskutočnil na novostavbe farskej budovy Deň otvorenýc dverí. Počas poobedňajších hodín navštívili novostavbu fary veriaci z Ružindola i Bieleho Kostola. Zavítali však aj veriaci z iných farností. Všetci si prezreli interiér a...

Návšteva misionára

05.10.2014 14:25
Na sviatok patrónky všetkých misií, sv. Terézie z Lisieux, 1. októbra zavítal do našej farnosti páter Róbert Ballek, člen Spoločnosti božieho Slova, ktorý pôsobí na misii v Moskve. Poobedie bolo venované prezentácii o misiách v Rusku. O 18.00...

Birmovka 2014

28.09.2014 20:58
V nedeľu 28. septembra 2014 pri sv. omši prijalo 21 birmovancov prostredníctvom  Mons. Jána Pavčíra, generálného vikára sviatosť birmovania. V homílii hlavný celebrant zdôraznil spätosť Eucharistie a Ducha Svätého. Práve vo večeradle apoštoli...
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Fotogaléria: Farská púť v Ríme

1 | 2 >>