Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

 

Milí priatelia, 

prežívame dobu, keď sme v zmätku rôznych názorových prúdov pozvaní k intentívnejšieme prehĺbeniu svojho vzťahu k Ježišovi Kristovi. 

Pamätajme, že viera je prostreidkom k láske a že viery v Boha nie je tam, kde chýba prijatie lásky Boha voči človeku. 

Človek nedokáže nájsť naplnenie svojho života sám, bez Boha. Nutne potrebuje "zásah zhora", teda vedomie, že jeho život nie je zbytočný a že je milovaný. 

Ježiš Kristus nám toto vedomie denne sprostredkuje v rôznych spôsoboch. Len sa pozrime okolo seba, koľko prejavov Božej lásky nás dnes stretlo.

Avšak najväčším prejavom Božej lásky je Ježišov život, jeho láska s ktorou obetoval svoj život, aby sme boli oslobodení od hriechu a mali život Božích detí. 

Keď sa pozrieme na kríž môžeme vidieť muža, ktorý nemusel, ale chcel obetovať všetko za teba. To je láska!

Žiaden zakladateľ náboženstva, žiaden politik ani umelec neurobil to, čo za nás obetoval Boží Syn. 

Toto je dôvod, prečo môžeme veriť jemu, prečo veríme cirkvi, ktorá je sprostredkovateľkou jeho darov cez sviatostí, sv. Písmo, spoločenstvo...

Neverme bludom, že naplnenie života dosiahneme iba slušným správaním, bez Boha. 

Žime s Ježišom, žime s jeho Cirkvou.

Pristupujme k sviatostiam, najmä každý mesiac k sv. spovedi a sv. Prijímaniu.

Navštevujme bohoslužby aj počas týžda.

Modlime sa svätý ruženec každý deň.

Čítajme sväté Písmo...

Toto je cesta istoty a cesta nádeje, ktorú nám nik nemôže vziať.

 

O

Rozpis kosenia trávy v okolí kostola a fary 2020

 

 

Novinky

Adventné modlitebné stretnutie

06.12.2014 23:15
V nedeľu 7.12 o 16.00 bude v kostole v Ružindole duchovno- evanjelizačné stretnutie. Program bude obsahovať modlitby, piesne, adoráciu i svedectvo o obrátení sa k Bohu. Po skončení bude malé agapé na fare. Program je súčasťou adventnej prípravy na...

Adventná duchovná obnova

27.11.2014 21:39
V ružindolskej farnosti bude prebiehať adventná rodinná duchovná obnova. Projekt zameraný na každého člena rodiny počíta so všetkými. Sme pozvaní k pripojeniu sa k tomuto dielu obnovy farnosti ako príprave na oslavu 800 stého výročia prvej zmienky o...

Púť detí do Šaštína

16.11.2014 21:24
V piatok 14. novembra sa uskutočnila púť detí zo ZŠ v Ružindole do národnej svätyne Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Deti v sprievode pedagógov navštívili svätyňu Panny Márie v rámci roku Sedembolestnej a tretiaci ako súčasť prípravy na...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Fotogaléria: Farská púť v Ríme

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>