Veni Sancte - začiatok šk. roku

20.09.2014 13:13

V nedeľu 31.augusta sme vzývali Ducha Svätého na začiatku nového školského roku 2014/2015. Pri kázni pán farár deťom i dospelým rozvinul myšlienku úcty a poslušnosti voči rodičom, učiteľom a vychovávateľom, ktorí pri výchove zastupujú dobrého Pána Boha. Na záver sv. omše pán farár požehnal školské tašky všetkým prítomným školákom. Po skončení bohoslužby si deti prevzali modlitbu za rodičov, ktorú boli vyzvaní sa denne modliť.