Štvrtá bolesť - stretnutie na krížovej ceste

Ten, koho Panna Mária stretáva na krížovej ceste, je dobrý pastier, je brána. S krížom na pleciach nadobúda Ježišova charakteristika - že on je "dobrý pastier" a že on je "brána" - osobitný rozmer. Lebo on nesie na svojich pleciach kríže svojich oviec, ktoré rozoznávajú jeho hlas hovoriaci "poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním"(Mt 11, 28), „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16,24), „Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ (Mt 11, 30). Ježišova brána má tvar kríža, prejsť ňou môže iba človek ochotný rozpäť ruky ako Ježiš. Panna Mária stretávajúc Syna na Via Dolorosa nás pozýva stretnúť ho tiež a už neodísť, nasledovať ho až na vrchol. Máriino stretnutie nie je chvíľkový príchod a odchod od Ježiša, ale viditeľný moment uprostred trvalého a verného sprevádzania. Ona je prvá, ktorá dokonale rozoznáva hlas dobrého pastiera, ktorý aj ju volá po mene a vyvádza ju na temeno Golgoty a potom do večnej slávy. Mária sprevádza Ježiša na krížovej ceste. Nejde inou cestou, nevybočuje inokade. Kráča po krížovej ceste svojho Syna. Sprevádza ho. Stretá sa s ním. Preto je pre nás všetkých bezpečnou pomocnicou, sprievodkyňou, ochrankyňou na ceste k spáse. Tešme sa, že máme takúto Patrónku, ktorá síce v bolesti ale s materinskou láskou vedie aj nás cez kríž do slávy. Jej Syn je brána a cez neho sa aj ona stáva "bránou nebeskou" v duchu príslušnej invokácie Loretánskych litánií.

 

Obsah štvrtej bolesti:                                                                             

ten, koho Mária osobne a nadovšetko miluje, je vystavený nenávisti masy

ten, komu dala život, teraz kráča odsúdený na potupnú smrť

jej Syn označený v momente zvestovania za Syna Najvyššieho, teraz slabý a zmučený klesá pod krížom

ten koho zachraňovala útekom do Egypta, toho teraz zachrániť nemôže

ten, ktorý na jej príhovor premenil v Káne vodu na skvelé víno, ju teraz pozýva v bezmocnosti zdieľať  kríž prijatý so všetkou slobodou a trpieť vytrvalo až do konca.

 

Predsavzatie:                                                                  

mojimi cestami budem kráčať s otvorenými očami: VŠIMNEM si križovatku, keď moju cestu pretne krížová cesta iného človeka

nielen si to VŠIMNEM, ale PRIBLÍŽIM sa a OSLOVÍM človeka nesúceho jeho kríž

nielen si ho VŠIMNEM, PRIBLÍŽIM  sa a OSLOVÍM ho, ale VYPOČUJEM si ho ušami i srdcom

VYPOČUJEM s ochotou KONAŤ ako Veronika, SPREVÁDZAŤ ako Šimon z Cyrény, no nadovšetko s ochotou milovať podľa vzoru Panny Márie, ktorú Ježiš z kríža daroval ako sprevádzajúcu Matku všetkým, čo ho budú na krížovej ceste nasledovať.