Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

 

Milí priatelia, 

prežívame dobu, keď sme v zmätku rôznych názorových prúdov pozvaní k intentívnejšieme prehĺbeniu svojho vzťahu k Ježišovi Kristovi. 

Pamätajme, že viera je prostreidkom k láske a že viery v Boha nie je tam, kde chýba prijatie lásky Boha voči človeku. 

Človek nedokáže nájsť naplnenie svojho života sám, bez Boha. Nutne potrebuje "zásah zhora", teda vedomie, že jeho život nie je zbytočný a že je milovaný. 

Ježiš Kristus nám toto vedomie denne sprostredkuje v rôznych spôsoboch. Len sa pozrime okolo seba, koľko prejavov Božej lásky nás dnes stretlo.

Avšak najväčším prejavom Božej lásky je Ježišov život, jeho láska s ktorou obetoval svoj život, aby sme boli oslobodení od hriechu a mali život Božích detí. 

Keď sa pozrieme na kríž môžeme vidieť muža, ktorý nemusel, ale chcel obetovať všetko za teba. To je láska!

Žiaden zakladateľ náboženstva, žiaden politik ani umelec neurobil to, čo za nás obetoval Boží Syn. 

Toto je dôvod, prečo môžeme veriť jemu, prečo veríme cirkvi, ktorá je sprostredkovateľkou jeho darov cez sviatostí, sv. Písmo, spoločenstvo...

Neverme bludom, že naplnenie života dosiahneme iba slušným správaním, bez Boha. 

Žime s Ježišom, žime s jeho Cirkvou.

Pristupujme k sviatostiam, najmä každý mesiac k sv. spovedi a sv. Prijímaniu.

Navštevujme bohoslužby aj počas týžda.

Modlime sa svätý ruženec každý deň.

Čítajme sväté Písmo...

Toto je cesta istoty a cesta nádeje, ktorú nám nik nemôže vziať.

 

O

Rozpis kosenia trávy v okolí kostola a fary 2020

 

 

Novinky

Svätý Otec: V Eucharistii nám Pán dáva kráčať po svojej ceste

03.06.2013 08:37
Rím 31. mája (RV) - Tohtoročná slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa spája so 750. výročím bolsenského eucharistického zázraku a o rok neskoršieho ustanovenia slávnosti Corpus Domini pápežom Urbanom IV. V Ríme sa táto slávnosť tradične...

1. sv. prijímanie

25.05.2013 12:05
5. mája sa v našej farnosti konala veľká slávnosť. 20 detí prijalo prvýkrát do svojho srdca Telo Pána Ježiša. Bol to výnimočný okamih v ich živote. Príprava a očakávanie nakoniec priniesli vytúženú radosť. Nech dobrý Pán Boh ich naďalej sprevádza a...

Svätý Otec: Činnosť Ducha Svätého

20.05.2013 08:43
Vatikán 19. mája (RV) - Slávnosť Zoslania Ducha Svätého priviedla do Ríma viac než dvestotisíc veriacich, ktorí sa na Námestí sv. Petra a na ulici Via della Conciliazione zúčastnili na svätej omši, ktorú slávil František spolu so 70 kardinálmi a...
<< 15 | 16 | 17 | 18 | 19 >>

Fotogaléria: Farská púť v Ríme

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>