Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

 

Milí priatelia, 

prežívame dobu, keď sme v zmätku rôznych názorových prúdov pozvaní k intentívnejšieme prehĺbeniu svojho vzťahu k Ježišovi Kristovi. 

Pamätajme, že viera je prostreidkom k láske a že viery v Boha nie je tam, kde chýba prijatie lásky Boha voči človeku. 

Človek nedokáže nájsť naplnenie svojho života sám, bez Boha. Nutne potrebuje "zásah zhora", teda vedomie, že jeho život nie je zbytočný a že je milovaný. 

Ježiš Kristus nám toto vedomie denne sprostredkuje v rôznych spôsoboch. Len sa pozrime okolo seba, koľko prejavov Božej lásky nás dnes stretlo.

Avšak najväčším prejavom Božej lásky je Ježišov život, jeho láska s ktorou obetoval svoj život, aby sme boli oslobodení od hriechu a mali život Božích detí. 

Keď sa pozrieme na kríž môžeme vidieť muža, ktorý nemusel, ale chcel obetovať všetko za teba. To je láska!

Žiaden zakladateľ náboženstva, žiaden politik ani umelec neurobil to, čo za nás obetoval Boží Syn. 

Toto je dôvod, prečo môžeme veriť jemu, prečo veríme cirkvi, ktorá je sprostredkovateľkou jeho darov cez sviatostí, sv. Písmo, spoločenstvo...

Neverme bludom, že naplnenie života dosiahneme iba slušným správaním, bez Boha. 

Žime s Ježišom, žime s jeho Cirkvou.

Pristupujme k sviatostiam, najmä každý mesiac k sv. spovedi a sv. Prijímaniu.

Navštevujme bohoslužby aj počas týžda.

Modlime sa svätý ruženec každý deň.

Čítajme sväté Písmo...

Toto je cesta istoty a cesta nádeje, ktorú nám nik nemôže vziať.

 

O

Rozpis kosenia trávy v okolí kostola a fary 2020

 

 

Novinky

Poďakovanie za úrodu v Bielom Kostole

18.09.2013 15:38
V utorok - 17. septembra o 18:00 sme slávili najsvätejšiu obetu a vzdávali vďaky Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Priniesli sme do Božieho chrámu v Bielom Kostole rôzne plody zeme, ktoré nám uštedrila Božia dobrota a láska. Ďakovali sme za Božie...

Hodová slávnosť 2013

09.09.2013 10:53
24. augusta 2013 sme si pripomenuli patróna nášho farského kostola i celej farnosti - sv. Bartolomeja. V sobotu o 17:00 sme sa spoločne zhromaždili okolo Božieho oltára, aby sme slávili sv. omšu, ďakovali Bohu za nášho mocného orodovníka a...

Vyvrcholenie Svetových dní mládeže v brazílskom Rio de Janeiro

29.07.2013 13:34
Nedeľným programom vyvrcholili Svetové dni mládeže v brazílskom Rio de Janeiro. Posledný deň patril slávnostnej svätej omši, po ktorej Svätý Otec oznámil miesto najbližšieho spoločného stretnutia.  1. Nedeľná svätá omša za účasti 3 miliónov...
<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17 >>

Fotogaléria: Farská púť v Ríme

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>