Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

 

Milí priatelia, 

prežívame dobu, keď sme v zmätku rôznych názorových prúdov pozvaní k intentívnejšieme prehĺbeniu svojho vzťahu k Ježišovi Kristovi. 

Pamätajme, že viera je prostreidkom k láske a že viery v Boha nie je tam, kde chýba prijatie lásky Boha voči človeku. 

Človek nedokáže nájsť naplnenie svojho života sám, bez Boha. Nutne potrebuje "zásah zhora", teda vedomie, že jeho život nie je zbytočný a že je milovaný. 

Ježiš Kristus nám toto vedomie denne sprostredkuje v rôznych spôsoboch. Len sa pozrime okolo seba, koľko prejavov Božej lásky nás dnes stretlo.

Avšak najväčším prejavom Božej lásky je Ježišov život, jeho láska s ktorou obetoval svoj život, aby sme boli oslobodení od hriechu a mali život Božích detí. 

Keď sa pozrieme na kríž môžeme vidieť muža, ktorý nemusel, ale chcel obetovať všetko za teba. To je láska!

Žiaden zakladateľ náboženstva, žiaden politik ani umelec neurobil to, čo za nás obetoval Boží Syn. 

Toto je dôvod, prečo môžeme veriť jemu, prečo veríme cirkvi, ktorá je sprostredkovateľkou jeho darov cez sviatostí, sv. Písmo, spoločenstvo...

Neverme bludom, že naplnenie života dosiahneme iba slušným správaním, bez Boha. 

Žime s Ježišom, žime s jeho Cirkvou.

Pristupujme k sviatostiam, najmä každý mesiac k sv. spovedi a sv. Prijímaniu.

Navštevujme bohoslužby aj počas týžda.

Modlime sa svätý ruženec každý deň.

Čítajme sväté Písmo...

Toto je cesta istoty a cesta nádeje, ktorú nám nik nemôže vziať.

 

O

Rozpis kosenia trávy v okolí kostola a fary 2020

 

 

Novinky

Vymenovanie nového trnavského arcibiskupa

15.07.2013 09:47
Svätý Otec František vymenoval vo štvrtok 11. júla nového trnavského arcibiskupa. Stal sa ním doterajší apoštolský administrátor Mons. Ján Orosch. Mons. Ján Orosch sa narodil v Bratislave 28. mája 1953. 6. júna 1976 bol v Bratislave vysvätený za...

Sv. Otec v homílii: Skúsme si trošku zahryznúť do jazyka

14.06.2013 16:09
Vatikán. Nech nám Pán dá milosť, aby sme boli pozorní voči tomu, čo hovoríme o druhých, zdôraznil František vo štvrtkovej homílii v Dome sv. Marty. Predniesol ju v rodnej španielčine, keďže na svätej omši sa zúčastnil personál argentínskeho...

Procesia v Ružindole a Bielom Kostole

05.06.2013 15:36
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi patrí medzi najkrajšie a zároveň aj najvýznamnejšie v priebehu litrugického kalendára. V mnohých obciach sa konajú procesie so Sviatosťou Oltárnou. Bolo tomu tak aj v Ružindole a Bielom Kostole. Ďakujem...
<< 14 | 15 | 16 | 17 | 18 >>

Fotogaléria: Farská púť v Ríme

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>