Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

 

Milí priatelia, 

prežívame dobu, keď sme v zmätku rôznych názorových prúdov pozvaní k intentívnejšieme prehĺbeniu svojho vzťahu k Ježišovi Kristovi. 

Pamätajme, že viera je prostreidkom k láske a že viery v Boha nie je tam, kde chýba prijatie lásky Boha voči človeku. 

Človek nedokáže nájsť naplnenie svojho života sám, bez Boha. Nutne potrebuje "zásah zhora", teda vedomie, že jeho život nie je zbytočný a že je milovaný. 

Ježiš Kristus nám toto vedomie denne sprostredkuje v rôznych spôsoboch. Len sa pozrime okolo seba, koľko prejavov Božej lásky nás dnes stretlo.

Avšak najväčším prejavom Božej lásky je Ježišov život, jeho láska s ktorou obetoval svoj život, aby sme boli oslobodení od hriechu a mali život Božích detí. 

Keď sa pozrieme na kríž môžeme vidieť muža, ktorý nemusel, ale chcel obetovať všetko za teba. To je láska!

Žiaden zakladateľ náboženstva, žiaden politik ani umelec neurobil to, čo za nás obetoval Boží Syn. 

Toto je dôvod, prečo môžeme veriť jemu, prečo veríme cirkvi, ktorá je sprostredkovateľkou jeho darov cez sviatostí, sv. Písmo, spoločenstvo...

Neverme bludom, že naplnenie života dosiahneme iba slušným správaním, bez Boha. 

Žime s Ježišom, žime s jeho Cirkvou.

Pristupujme k sviatostiam, najmä každý mesiac k sv. spovedi a sv. Prijímaniu.

Navštevujme bohoslužby aj počas týžda.

Modlime sa svätý ruženec každý deň.

Čítajme sväté Písmo...

Toto je cesta istoty a cesta nádeje, ktorú nám nik nemôže vziať.

 

O

Rozpis kosenia trávy v okolí kostola a fary 2020

 

 

Novinky

Animátori navštívili ZOO v Lešnej a Velehrad

06.05.2013 11:23
Keďže 1. máj je dňom pracovného pokoja, naši animátori využili túto príležitosť, aby upevnili svoje vzťahy navzájom. Spoločne navštívili a spríjemnili si slnečný deň v zoologickej záhrade neďaleko Zlína - v Lešnej. Okrem toho sme utužili vzťah i s...

Svätý Otec: Ľudová zbožnosť je miestom stretnutia sa s Kristom

06.05.2013 11:21
Vatikán 5. mája (RV) - Ani vytrvalý dážď neodradil takmer 100-tisíc ľudí, ktorí prišli dnes predpoludním na Námestie sv. Petra, aby sa zúčastnili na svätej omši, ktorú slávil Petrov nástupca v rámci Roku viery pre členov zbožných bratstiev z celého...

Sv. Otec: Svedčiť o radosti zo vzkriesenia

14.04.2013 13:05
Vatikán 10. apríla (TK KBS) O spásonosnom význame Ježišovho vzkriesenia, bez ktorého by bola naša viera márna, dnes hovoril pápež František vo svojej katechéze počas generálnej audiencie na Námestí sv. Petra. Zúčastnili sa na nej tisíce pútnikov z...
<< 15 | 16 | 17 | 18 | 19 >>

Fotogaléria: Farská púť v Ríme

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>