Sviatosť zmierenia (sv. spoveď)

Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, odpustenia, obrátenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou pomazania chorých). Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Sviatosť Oltárnu, a to najlepšie vo veľkonočnom období.

 

Ako sa uskutočňuje

Človek hriechy vyzná pred kňazom pri individuálnej (ušnej) spovedi, úprimne ich oľutuje  a vykoná zadosťučinenie (modlitba, milodar, služba blížnemu, skutok milosrdenstva, odriekanie, trpezlivé prijímanie kríža). Človek má napraviť spáchané zlo, ak je to možné. Zadosťučinenie je dôležité, pretože následkom hriechu je trest a vina. Pri svätej spovedi sa odpúšťa celá vina, večný trest a časť časného hriechu. Ťažký trest nás vzdiali od Boha a naruší naše spoločenstvo s ním.

 

Ako sa mám spovedať:

Pozdrav:

Pochválený buď Ježiš Kristus.

Prežehnám sa :

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Po prežehnaní:


Kedy bola posledná spoveď…
Vyznám hriechy…
Prijmem ponaučenie a pokutu.

Ľútosť (takto alebo podobne):

Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil.
Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

Rozhrešenie:

Prežehnám sa.

Kňaz:

Ďakuj Pánovi, lebo je dobrý.

Odpoveď:

Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

 

—————————-

Na stiahnutie SPYTOVANIE SVEDOMIA (doc a pdf subory):

1-Spytovanie Svedomia,

2-Spytovanie_svedomia_mladez,

3-Spytovanie Svedomia

—————————-