Zúčastnili sme sa arcidiecéznej púte v Šaštíne

07.06.2014 22:35

 

V sobotu 17. mája putovali veriaci Trnavskej arcidiecézy (aj z Ružindola a Bieleho Kostola) spolu s duchovnými pastiermi pôsobiacimi na jej území k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, do Šaštína. Celodiecézna púť sa konala v rámci slovenského Jubilejného roka Sedembolestnej Panny Márie, ktorý na tento rok vyhlásila Konferencia biskupov Slovenska. Na celodiecéznej púti sa zúčastnilo viac ako dvetisíc ľudí zo všetkých kútov Trnavskej arcidiecézy a štyri desiatky kňazov, diecéznych i rehoľných, ktorí pôsobia na jej území. Hlavným celebrantom dopoludňajšej pontifikálnej svätej omše bol trnavský arcibiskup Ján Orosch. Na púti sa zúčastnil i emeritný arcibiskup Ján Sokol.

"Jeden z bratov Nedvědovcov, český hudobník a spevák František Nedvěd, spieva v jednej svojej piesni o malom chlapčekovi, ktorý sa hrá so psíkom v parku, v daždivom počasí. Obaja sú šťastní, hoci neustále prší, a sú ufúľaní od blata. Večer sa poberú domov, každý iným smerom. Psík totiž nepatrí chlapcovi. Až na konci piesne sa dozvedáme, že «chlapec vráží do lidí, on sám bez pejska nevidí... Ťuká hůlkou o chodník, najednou mu chybí psík, malej chlupatej psík...». Chlapček je slepý a psík, ktorý mu pri hre svojím štekaním pomáhal zorientovať sa, mu chýba. Bratia a sestry, aké dôležité je pre každého z nás spoločenstvo dobrých ľudí. Ak zostaneme sami, chytáme sa ako topiaci sa slamky - spoločenstva, hoci aj s chlpatým psíkom, a pritom zabúdame na hodnotu človeka a hodnotu ľudskej rodiny," začal realistickým pohľadom svoju homíliu trnavský arcibiskup a pokračoval, že "nedávno sme sa dozvedeli o tom, ako orol Oskar priletel z južnej Afriky s menším meškaním a jeho družka bola netrpezlivá, nepočkala na neho a našla si iného orla. Ľudia ľutovali Oskara a nazvali prírodu krutou, pretože prišlo k takému incidentu." Ak niekto vyberie orlie hniezdo, ukradne orlie vajíčka, tak sa to považuje za trestný čin a na pytliaka čaká prísny trest, ak sa však vodič kamiónu vráti z dlhej cesty domov a jeho manželka si zatiaľ nájde iného... to sa dnes považuje za celkom bežné. Nehovoriac už o devastácii ľudských embryí. "Keď to my, veriaci, nazveme podľa slov sv. Jána Pavla II. kultúrou smrti, tak nás okrem neveriacich aj niektorí naši katolíci, dokonca kňazi nazvú necitlivými a bezohľadnými. Po prvotnom hriechu sa ľudský rozum zatemnil a vôľa sa naklonila k zlému. Avšak každým osobným hriechom sa tieto následky prehlbujú, preto beda, ak si ľudia na hriech zvyknú," varoval kazateľ Ján Orosch.

Hlavný celebrant v priebehu homílie vystríhal i pred ďalšími neduhmi modernej doby: "... keď sa pozrieme na manželský a rodinný život očami súčasnej verejnej mienky, živenej predovšetkým masmédiami, musíme konštatovať, že aj tento pohľad je poznačený zajateckým táborom hriechu... Veriaci a aj niektorí kňazi a rehoľníci sa odvracajú od čistého prameňa Evanjelia a učenia Magistéria Katolíckej cirkvi, opovrhujú dobre mienenými radami biskupov a pijú plnými dúškami splašky... Následkom toho mnohé pomýlené veci sa považujú za normálne, za prirodzené. Takto sa človek zamotáva do vlastnej siete. Myslí si, že je slobodný, pritom je otrokom svojich neusporiadaných vášní a túžob." Netreba sa však báť, že zostaneme v takejto sieti zamotaní. Aby sme sa z nej dostali, arcibiskup Orosch prehovoril aj o riešení: "... ale Kristus otvára brány tohto zajateckého tábora a pozýva nás na slobodu Božích detí. Najprv však musíme veriť, že ten, ktorý nám bránu otvára, to s nami myslí vážne." "Teším sa, že ste sa nedali ničím a nikým odradiť, a že ste dnes putovali sem, k Panne Márii do Šaštína. Vedzte, že kto sa utieka pod jej ochranu, nikdy v živote nebude bez Božej pomoci tak, ako manželka grófa Imricha Czobora, majiteľa šaštínskeho panstva, ktorá na znak vďaky za obrátenie svojho nehodného muža nechala postaviť na tomto mieste nám už známu kaplnku," povedal prítomným veriacim trnavský arcibiskup.

"Matka Božia chce, aby sme sa i my zjednotili s jej Synom Ježišom Kristom najmä vtedy, keď ho iní opúšťajú... terčom posmechu sa často stávate aj vy pre svoju vieru, že chodíte do kostola alebo na podobné akcie, ako je práve táto dnešná mariánska púť, že sa modlíte, prežehnávate sa pred kostolom alebo pred krížom na verejnosti, po katolícky sa zdravíte... Nemáte to ľahké, no nedajte sa znechutiť. Cez vás sa dnes Pán Ježiš dostane aj do vašich rodín. Budete požehnaním pre vaše rodiny presne tak, ako bol malý Ježiš požehnaním pre Pannu Máriu a sv. Jozefa," povzbudzujúco zakončil svoju homíliu pred vyše dvetisíc pútnikmi trnavský arcibiskup Ján Orosch.

V závere pontifikálnej svätej omše sa všetci prítomní modlitbou zverili pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie. Program potom pokračoval výkladom histórie šaštínskej baziliky a duchovno-hudobným pásmom, v rámci ktorého odznela prednáška Františka Neupauera o púťach do Šaštína v osemdesiatych rokoch minulého storočia a ich odkaze pre súčasnosť. Celodiecéznu púť Trnavskej arcidiecézy ukončili popoludní modlitbou Loretánskych litánií a požehnaním Sviatosťou oltárnou. 

Táto púť bola ďalšou v sérii mariánskych pútí, ktoré sa konajú v Šaštíne v rámci vyhláseného Jubilejného roka Sedembolestnej Panny Márie. Do Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne - Strážach už osobitne putovali pedagógovia, zdravotníci, členovia Spolku svätého Vojtecha, či maďarsky hovoriaci veriaci, žijúci v slovenských diecézach. Vrcholom všetkých čiastkových pútí bude hlavná púť 15. septembra, počas ktorej biskupi zveria celé Slovensko pod ochranu jeho patrónke. Rok Sedembolestnej Panny Márie sa skončí 31. decembra 2014.

 

www.tkkbs.sk