Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Apríl 2017

Po 24.
Sv. Juraj
15.30 BK † Iveta Škrovanová (pohrebná)
18.00 RU † František a Anna Kojsoví
Ut 25. Sv. Marek 15.30 BK † Jozef Krajčovič (pohrebná)
St 26.   16.00 RU † Mária Cibrinová a syn Karol
Št 27.   18.00 BK † členovia rodiny Domorákovej, Lalíkovej, Červenej a Hornáčkovej
Pi 28.
Sv. Ľudovít Grignon
17.00 BK † František Janošovič a † rodina
18.00 RU † rodina Turoňová a Beňovská
So 29. Sv. Katarína zo Sieny 17.30 BK Na dobrý úmysel
Ne 30.
3. veľk. nedeľa
7.30 RU Za farníkov
9.00 BK † Mária a Vít Gažovičoví
10.30 RU † Ľudmila a Zuzana Hafrovičová, † rodina Šaturová a Slaninková

 

RU – Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK – Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.

 

- V pondelok bude v Bielom Kostole pohreb + lvety Škrovanovej a v utorok v Bielom Kestole pohreb + Jozefa Krajčoviča. Pohreby budú so sv omšou so začiatkom o 15.30. 
 

- V piatok od 15.30 do 16.30 bude na fare stretnutie prvoprijímajúcich detí. Účasť všetkých deti z Ružindola i Bieleho Kostola je potrebná. 

- V piatok po sv. omši v Ružindole bude stretnutie všetkých, ktorí sa prihlásili na prípravu k sv. birmovania. Účasť všetkých je potrebná. 

- Poďakovanie patrí všetkým, ktorý boli ochotní a prišli v uplynulom týždni pomáhať upravovať náš farský pozemok. 

- Dnes o 15.00 bude pobožnosť k Božiemu Milosrdenstvu v kostole Krista Krála v Bielom Kostole. Ste pozvaní. 

- V sobotu 29. apríla o 14.00 sa na fare v Ružindole uskutoční stretnutie pre deti. Šikovní animátori sa tešia už teraz na ich účasť. 

- Nácvik spevu detí na sv. omšu, ktorá bude 7. mája v Bielom Kostole bude v sobotu 29. apríla po sv. omši a v nedeľu 30. apríla po sv. omši. 

- Každý kresťan je vo veľkonočnom obdobi pozvaný prijať Eucharistiu a pred tým sa vyspovedať, ako nás k tomu viaže jedno z piatich cirkevných prikázaní.

- Nové číslo časopisu Milujte sa si môžu predplatitelia i noví prevziať v sakristii.

- V prípade pohrebu a nutného zaopatrovania doma kontaktujte vdp. Petra Škultétyho v Suchej n. P. tel. 049658641