Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Jún/Júl 2017

Po 26.      
Ut 27. Sv. Ladislav 18.00 BK † Michal Kosák a r. z o.s.
St 28. Sv. Irenej 16.00 RU Za farníkov
Št 29.
Sv. Peter a Pavol
17.30 BK † manžel Ladislav a † rodina
19.00 RU † Ambróz Tibenský
Pi 30.   18.00 RU † Alojz Ostitý
So 1.
 
8.30 BK Za živých a † členov ružencového spoločenstva
16.00 RU Za novomanželov
Ne 2.
13. CEZ ROK
7.30 RU Za farníkov
9.00 BK † starí rodičia z o.s.
10.30 RU Poďakovanie za 60 r. manželstva

RU – Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK – Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.

- Vo štvrtok je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Nezabudnime sa zúčastniť na sv. omši v deň slávnosti, alebo v jej predvečer. 

- Sv. omša pre deti bude 29.júna v kostole Krista Kráľa v Bielom Kostole. Prosím deti, aby si nachystali výkresy s motívom sv. Petra a sv. Pavla, teda napr. Sv. Petra pri loďke s rybami, alebo sv. Pavla s mečom...

- Farská opekačka bude v sobotu 1. júla poobede o 16.00 pre všetkých farníkov na farskom dvore v Ružindole. Tešíme sa na účasť. Veríme, že aj táto akcia upevní naše medziľudské vzťahy. 

- V sobotu si vyslúžia pri sv. omši sviatosť manželstva Jaroslav Tibenský a Miroslava Bartošová z Ružindola. 

- Pri sv. omšiach na budúcu nedeľu pod'akujeme Pánu Bohu za uplynulý školský rok. 
 

- V prípade pohrebu a nutného zaopatrovania doma kontaktujte vdp. Petra Škultétyho v Suchej n. P. tel. 049658641