Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Máj 2017

Po 22. Sv. Rita za Cascie 18.00 RU † Lívia
Ut 23.   18.00 BK † Iveta Škrovanová a † rodina
St 24.   16.00 RU † Miluška a Ivan Michalidesoví
Št 25.
Nanebovstúpenie Pána
17.30 BK † Jozef Krajčovič
19.00 RU † Florian a Gizela Rusnákoví, syn Floriána a † Silvia Bisová
Pi 26. Sv. Filip Neri 18.00 RU † Michal Moncmann
So 27.   18.00 BK † rodičia Gašparíkoví
Ne 28.
7. Veľkonočná
7.30 RU Za farníkov
9.00 BK † Jozefa a Ignác Herákoví
10.30 RU Za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

 

RU – Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK – Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.

- Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Nezabudnime sa zúčastniť na sv. omši v deň slávnosti, alebo v jej predvečer, stredu od 15.00. 

- Termín 1. sv. prijímania v Ružindole bude budúcu nedeľu 28. mája pri sv. omši o 10.30. 

- V piatok na sv. omši bude stretnutie detí, ktoré sa v Ružindole chystajú na 1. sv. prijímanie a hneď po sv. omši bude v kostole nácvik. Prosím rodičov, aby sa vyspovedali počas týždňa, teda v pondelok a v piatok pol hodinu pred sv. omšou. Spoved' detí bude v sobotu doobeda o 9.00. 

- Ďakujeme všetkým, ktorí sa ochotne podieľali na zvel'adení okolia farského kostola a fary v uplynulých týždňoch. Pán Boh zaplať.

 

- V prípade pohrebu a nutného zaopatrovania doma kontaktujte vdp. Petra Škultétyho v Suchej n. P. tel. 049658641