Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy December 2017

Po 11. Sv. Damaz 17.00 RU † Margita Fulierová (mesačná)
Ut 12. Panny Márie Guadalupskej 17.00 BK † Na dobrý úmysel obetujúcej
St 13. Sv. Lucia 16.00 RU † Rudolf a Pavlína Mihálkoví
Št 14.
Sv. Ján od Kríža
6.30 BK Rorátna  
17.00 BK  
Pi 15.   17.00 RU † Teofil a Mária, r.o.s. a súrodenci
So 16.   6.30 BK Rorátna  
Ne 17.
3. Adventná
7.30 RU † Štefan a Salome Sviteková
9.00 BK † dcéra Mária, manžel a r.o.s.
10.30 RU Za farníkov

 

RU – Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK – Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.

- Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktivizovali pre dobro našej farnosti v uplynulých dňoch. Pán Boh odmeň aj za milodary, ktoré ste obetovali pre potreby našich kostolov. 

- Prežívame adventné obdobie. Ľudia podľa štatistík často v tomto období bezhlavo míňajú financie na zbytočné veci a míňajú vzácny čas pri aktivitách, ktoré odpútavajú od kresťanskej pripravy na sviatky Narodenia Pána. My kresťania si uvedomujeme, že žiadne veci a zážitky nám neprinesú pokoj a šťastie, iba láska ktorú prijímame od Pána Boha. Vianočné výzdoby a vianočné piesne patria na Vianoce, preto ich v tomto období nepoužívame. Vianoce začínajú štedrou večerou 24. decembra. 

- Ružencové spoločenstvá v Bielom Kostole sa stretnú a vymenia si ružencové kartičky dnes, v nedeľu 10.12. o 15.00 v kostole Krista Kráľa. 

- Adventné sv. spoveď bude v našej farnosti o týždeň, v nedeľu 17.12. poobede. Naplánujme si tento čas pre prípravu a prijatie sv. zmierenia. 

- Adventný čas má aj sociálno-charitatívny rozmer. Vzadu do pokladničky môžeme prispieť na charitu prevziať si leták s aktivitami našej arcidiecéznej charity. 

- V utorok 12.12. zavíta do františkánskeho kostola v Trnave osobnosť z českého kresťanského prostredia, psychologička, teologička a autorka viacerých kníh o kresťanskej spiritualite Katarina Lachmanová z Prahy. Po sv. omši o 18.00 tam bude mať prednášku na tému Možné cesty adventu. Prednáška bude spojená s diskusiou.