Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Október 2017

Po 16. Sv. Margita Mária Alacoque 18.00 RU Za zdravie a B. pomoc pre Michala
Ut 17. Sv. Ignác z Antiochie 18.00 BK  
St 18. Sv. Lukáš 16.00 RU † Róbert Babinec
Št 19.   18.00 BK † Ladislav a † rodina
Pi 20.   18.00 RU † Štefan Drmola
So 21.   18.00 BK Poďakovanie za Božiu pomoc
Ne 22.
29. CEZ ROK
7.30 RU Za farníkov
9.00 BK Poďakovanie za 35. r. manželstva
10.30 RU † Štefan Krutek

 

RU – Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole  BK – Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole.

- Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do prác v kostole a na fare. 

- Budúcu nedeľu, pri sv. omšiach bude zbierka. Vopred Pán Boh odmeň za milodary. 

- Povzbudzujem vás, aby dušičková výzdoba hrobov zodpovedala kresťanskej viere vo vzkriesenie tela. Na cintoríne sa nepatrí viesť ani hlučné debaty, ani vodiť sem zvieratá. Horiace sviece a výzdoba na hroboch nech sú vonkajším vyjadrením našej modlitby, ktorá smeruje k Bohu za našich zosnulých. 

- V našej vlasti sa už niekoľko rokov násilne zavádza slávenie pôvodne pohanského sviatku, ktorý má satanský podtón. (tzv. Heloween) Prosím vás, milí rodičia a všetkých, ktorí ste zapojení do výchovy detí, aby ste ignorovali tento cudzí sviatok v ktorom sa propaguje strach a prezentujú sa esteticky nevhodné obrazy, ktoré môžu zanechať zranenie v detskej duši. Tieto hodnoty nemajú nijaké miesto ani v kultúre našich predkov, ani v učení Biblie. 

- Prežívame mesiac október, ktorý je zasvätený Panne Márii Ružencovej. Povzbudzujem k modlitbe sv. ruženca pred sv. omšou iv rodinách. Ruženec je zvlášť silnou modlitbou, ktorá vedie človeka labyrintom života k správnemu cieľu. 

- Stretko pre všetky deti z našej farnosti bude nastávajúcu sobotu 21.10 o 14.00 v priestoroch fary v Ružindole. Milé deti, tešia sa na vás všetci animátori. 

- Nácvik spevu detí na sv. omšu v B. kostole bude budúcu nedeľu po sv. omši 

- Výročie posviacky kostola Krista Kráľa budeme sláviť ako každý rok v poslednú októbrovú nedel'u 29. októbra.