Prvé sv. prijímanie 2016

Od septebmbra 2015 sa pripravuje v našej farnosti 30 detí k 1. sv. prijímaniu. (v Ružindole 15 detí a v Bielom Kostole 15 detí)
Termín: Ružindol, nedeľa Najsvätejšej Trojice 22. mája 2016 o 10.30
             Biely Kostol, nedeľa 8. mája o 10.30
 
Podmienky sú nasledovné:
 
1. Účasť na sv. omši minimálne v nedeľu a prikázaný sviatok (dieťa a rodičia). Ak dieťa ide na sv. omšu do inej farnosti, prinesie o tom v slovníčku potvrdenie miestneho kňaza.
2. Modlitba s dieťaťom v rodine každý deň.
3. Zodpovedná príprava na hodinách Katolíckej náboženskej výchovy / Katolíckého náboženstva posledné 3 roky.
4. Účasť dieťaťa a rodičov na sv. omši na prvý piatok v mesiaci. Ak dieťa ide na sv. omšu do inej farnosti, prinesie o tom v slovníčku potvrdenie miestneho kňaza.
5. Účasť na nácvikoch piesní a liturgie na sv. omšu zvlášť pre deti (nácviky bývajú v Bielom Kostole v kostole a v Ružindole na fare - presný dátum a čas sa oznamuje v nedeľu pri oznamoch).
6. Účasť oboch rodičov na všetkých formačných a informačných stretnutiach.  
 
V prípade, že rodičia zvážia, že nie sú schopní s dieťaťom naplniť tieto podmienky, prídu osobne za kňazom a dohodnú sa na ďalšom postupe.
Deti, ktoré neboli pokrstené vo farnosti Ružindol prinesú potvrdenie kňazovi do 31.1. 2016.