Prvé sv. prijímanie 2019

Od júla sa pripravuje v našej farnosti niekoľko detí k 1. sv. prijímaniu. (v Ružindole a v Bielom Kostole)
Termín: budú upresnené po dohode s rodičmi.
Po vydaní usmernenia pána arcibiskupa Mons. Jána Oroscha nik nemôže ísť na sv. prijímanie v našej farnosti, kto nebýva v obciach Ružindol a Biely Kostol.
 
Podmienky sú nasledovné:
 
1. Účasť na sv. omši minimálne v nedeľu a prikázaný sviatok (dieťa a rodičia). Ak dieťa ide na sv. omšu do inej farnosti, prinesie o tom v slovníčku potvrdenie miestneho kňaza.
2. Modlitba s dieťaťom v rodine každý deň.
3. Zodpovedná príprava na hodinách Katolíckej náboženskej výchovy / Katolíckého náboženstva posledné 3 roky.
4. Účasť dieťaťa a rodičov na sv. omši na prvý piatok v mesiaci. Ak dieťa ide na sv. omšu do inej farnosti, prinesie o tom v slovníčku potvrdenie miestneho kňaza.
5. Účasť na nácvikoch piesní a liturgie na sv. omšu zvlášť pre deti (nácviky bývajú v Bielom Kostole v kostole a v Ružindole na fare - presný dátum a čas sa oznamuje v nedeľu pri oznamoch).
6. Účasť oboch rodičov na všetkých formačných a informačných stretnutiach.  
 
V prípade, že rodičia zvážia, že nie sú schopní s dieťaťom naplniť tieto podmienky, prídu osobne za kňazom a dohodnú sa na ďalšom postupe.
Deti, ktoré neboli pokrstené vo farnosti Ružindol prinesú potvrdenie kňazovi čím skôr.