Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Júl 2019

 

Po 22. Sv. Mária Magdaléna    
Ut 23. Sv. Brigita    
St 24. Sv. Šarbel    
Št 25. Sv. Jakub    
Pi 26. Sv. Joachim a Anna 18.00 RU  
So 27. Sv. Gorazd a spol 18.00 BK  
Ne 28.
17. CEZ ROK
7.30 RU Za farníkov
9.00 BK † Miloš a Emil Gažoví
10.30 RU † Jozef a Jozefa Žákoví a † rodina

RU - Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole BK  - Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole

 

- V sakristii kostola si môžu rodičia detí budúceho 3 ročníka ZŠ a CZŠ prevziať prihlášku k príprave 
na 1. sv. spoveď a 1. sv. prijímanie. Je potrebné ju odovzdať do 15.9.2019. 
- V sakristii kostola si môžu chlapci a dievčatá budúceho 7 ročníka a starší prevziať prihlášku k 
príprave na sv. birmovania. Je potrebné ju odovzdať do 15.10.2019. 

- V najbližších dňoch v prípade potreby vybavenia pohrebu, alebo nutného vyslúženia sv. spovede 
a pomazania chorých volajte vdp. lCLic. Petra Škultétyho, farára v Suchej nad Parnou na tel. čísle 
0949 658 641 

- Od 10. do 15. septembra sa uskutoční púť do Medžugoria, ktorú organizuje FÚ Suchá N.P. V cene 
160 Eur je ubytovanie, cesta, poistenie, raňajky a večere. V prípade záujmu kontaktujte p. Cisárovú 
zo Suchej N.P na tel. č. 0910 900 226. 

- Dnes po sv. omšiach máme zbierku na faru a dokončenie veže kostola. Pán Boh zaplať za milodar, 
ktorý vložíte do košíka.