Svätý Ján XXIII. - životopis

28.04.2014 10:38

Pápež Ján XXIII., vlastným menom Angelo Guiseppe Roncalli sa narodil 25. novembra 1881 v podhorskej dedinke Sotto il Monte neďaleko Bergama na severe Talianska, ako štvrtý z 12 detí. Ako jedenásťročný sa rozhodol svoj život zasvätiť Bohu. V roku 1892 začal v Bergame navštevovať lýceum, kde si zaznamenával svoje duchovné zápisky, v ktorých potom pokračoval až do svojej smrti. Po skončení štúdií v seminári v Ríme sa stal v roku 1904 kňazom a neskôr tajomníkom bergamského biskupa Giacoma Radini-Tedeschiho, pričom v tom čase tiež prednášal patristiku, cirkevné dejiny a apologetiku. Počas rokov prvej svetovej vojny slúžil na fronte ako zdravotník a neskôr kaplán vo vojenskej nemocnici. V roku 1925 bol vysvätený za biskupa a pápež Pius XI. ho vymenoval za apoštolského vizitátora v Sofii v Bulharsku. Tam strávil 10 rokov, pričom navštevoval katolícke spoločenstvá a rozvíjal vzťahy s ostatnými kresťanmi.
V roku 1935 bol vyslaný do Turecka, no po začatí II. svetovej vojny ho Svätá stolica preložila do Grécka. Tam sa snažil zachraňovať životy Židov pred odvlečením do koncentračných táborov. Zo svojho apoštolského splnomocnenia im udeľoval víza, aby mohli utiecť z krajiny. Koncom roka 1944 bol vyslaný do Francúzska ako apoštolský nuncius, kde sa snažil o efektívne fungovanie cirkevných inštitúcií a život Cirkvi. Pápež Pius XII. v roku 1953 vymenoval za benátskeho kardinála.

O päť rokov neskôr pápež Pius XII. zomrel a 28. októbra 1958 za nového Petrovho nástupcu konkláve zvolilo kardinála Roncalliho, ktorý si vybral meno Ján XXIII. Nový pápež si počas svojho pontifikátu získal povesť autentického „dobrého pastiera.“ Pokorný a trpezlivý Boží služobník stále prekvapoval svojou jednoduchosťou: chodieval do rôznych dobročinných ústavov, navštevoval chorých a väzňov, pričom sa im venoval so všetkou svojou otcovskou starostlivosťou.

Tri mesiace po svojom zvolení do úradu rímskeho biskupa oznámil zhromaždeným kardinálom v Bazilike sv. Pavla svoje rozhodnutie zvolať v najbližšom čase v Ríme synodu a všeobecný koncil. 11. septembra 1962 začalo slávnostné zasadanie II. vatikánskeho koncilu, na ktorom sa zúčastnilo takmer 2 700 cirkevných predstaviteľov z celého sveta. Novinkou bolo aj pozvanie predstaviteľov iných kresťanských cirkví, ktorí sa na koncile zúčastnili ako čestní hostia. Hlava Cirkvi Ján XXIII. sa zúčastnil len na prvom zasadnutí koncilu, ktoré trvalo do 8. decembra 1962. Koncom mája nasledujúceho roka vstal z postele naposledy, aby sa ešte raz pozrel na Svätopeterské námestie. Zomrel 3. júna 1963.

 

Svätý Ján XXIII. – oroduj za nás