Svätý Ján Pavol II. - životopis

28.04.2014 10:42

Karol Józef Wojtyla, od svojho zvolenia za pápeža v októbri 1978 známy ako Ján Pavol II., sa narodil v poľskej obci Wadovice asi 50 km od Krakova, 18. mája 1920. Bol najmladším z troch detí Karola Wojtylu a Emílie Kaczorowvskej. Jeho matka zomrela v roku 1929. Jeho starší brat Edmund, lekár, zomrel v roku 1932 a jeho otec v roku 1941. Sestra Oľga zomrela ešte skôr, než sa Karol Wojtyla ml. narodil.
Po skončení strednej školy Marcina Wadowitu vo Wadoviciach nastúpil na Krakovskú univerzitu v roku 1938. Zaujímal sa o štúdium herectva.
V roku 1942 pocítil povolanie ku kňazstvu a začal navštevovať kurzy v tajnom seminári v Krakove. Seminár viedol kardinál Adam Štefan Sapieha, krakovský arcibiskup.
Po skončení Druhej svetovej vojny pokračoval v štúdiách v krakovskom seminári a na teologickej fakulte. Za kňaza ho vysvätil arcibiskup Sapieha v Krakove 1. novembra 1946. Onedlho po vysviacke ho poslal do Ríma, doktorát z teológie dokončil v roku 1948.
V roku 1948 sa vrátil do Poľska a pracoval ako farár vo viacerých farnostiach v Krakove a tiež ako kaplán univerzitných študentov.
4. júla 1958 ho pápež Pius XII. vymenoval za pomocného biskupa do Krakova.
13. januára 1964 ho pápež Pavol VI. menoval za krakovského arcibiskupa a 25. júna 1967 ho prijal do zboru kardinálov. Kardinál Wojtyla sa v rokoch 1962-1965 zúčastnil na zasadaniach Druhého vatikánskeho koncilu a výrazným spôsobom prispel k vypracovaniu konštitúcie Gaudium et Spes.
Kardináli ho zvolili za pápeža v konkláve 16. októbra 1978. Prijal meno Ján Pavol II.

V nedeľu 22. októbra bol slávnostne inaugurovaný do služby ako 263. nástupca svätého apoštola Petra. Jeho pontifikát bol jedným z najdlhších v histórii Cirkvi - trval takmer 27 rokov. 
Pápežský úrad vykonával s neúnavným misijným duchom, poháňaný pastoračnou starostlivosťou o všetky cirkvi a zmyslom pre otvorenosť a lásku pre celú ľudskú rodinu. Venoval mu všetku svoju energiu. Absolvoval 104 pastoračných návštev mimo Talianska a ďalších 146 v rámci Talianska. Na Slovensko prišiel 3 krát (v roku 1990, 1995 a 2003). Ako biskup Ríma navštívil 317 z 333 miestnych farností. 
Medzi najdôležitejšie dokumenty, ktoré vydal patrí 14 encyklík, 15 apoštolských exhortácií, 11 apoštolských konštitúcií a 45 apoštolských listov. 
Promulgoval Katechizmus Katolíckej Cirkvi vo svetle cirkevnej Tradície interpretovanej Druhým Vatikánskym koncilom. Zomrel 2. apríla 2005 o 9.37 večer - vo Veľkonočnej Oktáve a v predvečer Nedele Božieho milosrdenstva.

 

Svätý Ján Pavol II. – oroduj za nás