Príhovor Svätého Otca Františka počas Urbi et Orbi na Vianoce 2013

28.12.2013 20:12

V deň slávnosti Narodenia Pána adresoval Svätý Otec František vianočné posolstvo mestu Rímu i celému svetu, spojené so slávnostným požehnaním Urbi et Orbi. Stotisícovému zhromaždeniu na Námestí sv. Petra a v priľahlých priestoroch sa pápež prihovoril presne napoludnie z balkóna na priečelí Baziliky sv. Petra. Nasleduje plný text jeho príhovoru:

«Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle» (Lk 2,14).

Drahí bratia a sestry z Ríma a z celého sveta, dobrý deň a požehnané Vianoce!

Akoby som ja sám spieval spolu s anjelmi, ktorí sa zjavili pastierom v Betleheme počas noci, keď sa narodil Ježiš. Je to spev, ktorý spája nebo so zemou. Na nebo sa obracia s chválou a slávou, zemi ľudí vyjadruje prianie pokoja.

Pozývam všetkých, aby sme sa spojili v tomto speve: je to spev každého muža a ženy, ktorí bdejú počas noci, ktorí dúfajú v lepší svet, ktorí sa venujú iným a plnia tak v pokore svoje povinnosti.

Sláva Bohu. Vianoce nás pozývajú predovšetkým k tomu, aby sme vzdali chválu Bohu, pretože je dobrý, verný, milosrdný. V tento deň prajem všetkým, aby mohli spoznať skutočnú tvár Boha, Otca, ktorý nám daroval Ježiša. Želám všetkým, aby cítili, že Boh je blízko, aby žili v jeho prítomnosti, aby ho mohli milovať a klaňať sa mu.

Kiežby každý z nás mohol oslavovať Boha predovšetkým svojím životom, životom venovaným láske k nemu a k bratom.

Pokoj ľuďom. Skutočný mier, ako vieme, nie je rovnováha medzi opačnými silami. Nie je to len upravená „fasáda“, za ktorou sú kontrasty a rozdelenie. Mier je každodennou úlohou, mier sa tvorí prostredníctvom ľudí, udržuje sa na základe Božieho daru, jeho milosti, ktorú nám dal v Ježišovi Kristovi.

Keď sa pozeráme na Dieťatko v jasličkách, Dieťa pokoja, myslime na deti, ktoré sú krehkými obeťami vojen, ale myslime aj na starých, na zneužívané ženy, na chorých... Vojny pretrhávajú a zraňujú množstvo životov!

Príliš veľa ich bolo pretrhnutých v poslednom čase počas konfliktu v Sýrii, podnecujúc hnev a pomstu. I naďalej sa modlime k Pánovi, aby uchránil milovaný sýrsky ľud od ďalšieho utrpenia a aby zúčastnení na konflikte ukončili akékoľvek násilie a aby umožnili prístup k humanitárnej pomoci. Videli sme, aká je silná modlitba! A som veľmi rád, že sa dnes k tejto našej výzve pridávajú aj veriaci iných náboženských vyznaní. Nikdy nestrácajme odvahu modlitby! Odvahu povedať: Pane, daruj svoj pokoj Sýrii a celému svetu. A pozývam aj neveriacich túžiť po pokoji, s ich túžbou, tou túžbou, ktorá rozširuje srdce. Nech sme všetci spojení či už modlitbou alebo túžbou, no všetci za pokoj. 

Dieťa, daruj mier Stredoafrickej republike, ktorá je často ľuďmi zabudnutá. Ale ty, Pane, nezabúdaš na nikoho! A chceš priniesť mier aj do tej zeme, ktorá je drásaná špirálou nenávisti a biedy, kde žije toľko ľudí bez strechy nad hlavou, bez vody a jedla, bez najzákladnejších životných potrieb. Pomôž k uzmiereniu v Južnom Sudáne, kde najnovšie napätia majú už na svedomí priveľa obetí a sú prekážkou pokojného spolužitia toho mladého štátu.

Ty, Knieža pokoja, obráť srdcia násilníkov kdekoľvek sú, aby zložili zbrane a vydali sa na cestu dialógu. Zhliadni na Nigériu, trýznenú neustálymi útokmi, ktoré nešetria nevinných a bezbranných. Požehnaj zem, ktorú si si vybral pre svoj príchod na svet a pomôž, aby dospeli k úspešnému výsledku rokovania medzi Izraelcami a Palestínčanmi. Uzdrav rany milovaného Iraku, ktorý je stále zasahovaný častými útokmi.

Ty, Pán života, ochráň všetkých, ktorí sú prenasledovaní pre tvoje meno. Daruj nádej a posilu utečencom, najmä v tzv. Africkom rohu a vo východnej časti Demokratickej republiky Kongo. Daj, aby tí, ktorí migrujú za dôstojnejším životom, našli prijatie a pomoc. Tragédie, akých sme boli svedkami počas tohto roku - s mnohými mŕtvymi na Lampeduse - nech sa nemusia nikdy viac opakovať!

Ty, Dieťa z Betlehema, dotkni sa sŕdc všetkých, ktorí sú zapletení do obchodovania s ľuďmi, aby si uvedomili závažnosť takéhoto deliktu proti ľudskosti. Obráť svoj pohľad k toľkým deťom, ktoré sú unášané, zraňované a zabíjané v ozbrojených konfliktoch, ako aj k tým, ktorých menia na vojakov a okrádajú ich tak o ich detstvo.

Pán neba i zeme, pozri na túto našu planétu, ktorá je často nezodpovedne vykorisťovaná nenásytnosťou a lakomstvom ľudí. Pomáhaj a ochraňuj tých, ktorí sú obeťami prírodných nešťastí, predovšetkým drahý filipínsky ľud, ťažko zasiahnutý nedávnym tajfúnom.

Drahí bratia a sestry, v tomto svete, v tomto ľudstve dneška sa narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Zastavme sa pred Dieťaťom z Betlehema. Nechajme, aby naše srdce preniklo dojatie, nebojme sa toho. Nemajme strach z pohnutia nášho srdca! Potrebujeme, aby sa naše srdce pohlo. Nechajme ho ohriať sa Božou láskavosťou. Potrebujeme jeho láskavé pohladenia. Božie pohladenia nezanechávajú rany. Božie pohladenia nám dodávajú pokoj a silu. Potrebujeme jeho pohladenia. Boh je veľký v láske, jemu vďaka a sláva naveky! Boh je pokoj: prosme ho, aby nám ho pomáhal budovať každý deň: v našom živote, v našich rodinách, v našich mestách a národoch, na celom svete. Nechajme, aby nás preniklo dojatie nad Božou dobrotou.“

Po posolstve Svätého Otca nasledovalo apoštolské požehnanie Urbi et Orbi. Výzvu veriacim, aby sa disponovali na prijatie požehnania spojeného s úplnými odpustkami, predniesol kardinál Jean-Louis Tauran. Svätý Otec František potom slávnostnou formou udelil požehnanie veriacim v Ríme a na celom svete. Po požehnaní sa Svätý Otec ešte krátko prihovoril týmito slovami:

„Všetkým vám, drahí bratia a sestry, ktorí ste prišli zo všetkých strán sveta na toto námestie, ako aj vám, ktorí ste s nami na celom svete spojení prostredníctvom nástrojov komunikácie, chcem zaželať požehnané Vianoce!

V tento deň ožiarený evanjeliovou nádejou, ktorá má pôvod v Betlehemskej jaskynke, vyprosujem vianočný dar radosti a pokoja pre všetkých: pre deti a starých, pre mladých a rodiny, pre chudobných a vytisnutých na okraj. Ježiš, ktorý sa narodil pre nás, nech posilní všetkých, ktorí sú skúšaní chorobou a utrpením, nech posilní tých, ktorí sa venujú službe najnúdznejším bratom.

Požehnané Vianočné sviatky!“