Poďakovanie za úrodu v Bielom Kostole

18.09.2013 15:38

V utorok - 17. septembra o 18:00 sme slávili najsvätejšiu obetu a vzdávali vďaky Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Priniesli sme do Božieho chrámu v Bielom Kostole rôzne plody zeme, ktoré nám uštedrila Božia dobrota a láska. Ďakovali sme za Božie požehnanie, ktorým sprevádzal naše úsilie a prácu. Fotografie z tejto milej slávnosti si môžete pozrieť tu. Kto má záujem, môže sa prísť pozrieť i naživo. Výzdoba bude v kostole do konca septembra.