Odhalenie pamätnej tabule

30.09.2013 11:31

Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sme na začiatku sv. omše odhalili pamätnú tabuľu a uctili si tak odkaz blahoslaveného Jána Pavla II. Práve tento pápež pred 10 rokmi prechádzal i cez našu obec a farnosť. Aby sme na túto historickú udalosť nikdy nezabudli, aby ostala živá v našich srdciach, na podnet členov farskej rady sme sa rozhodli umiestniť pamätnú tabuľu v Božom chráme. I takýmto spôsobom chceme ďakovať Pánu Bohu za príklad veľkého človeka, ktorý mal tak rád našu krajinu. Zostaňme verní jeho učeniu, slovám a skutkom.