Národný pochod za život

23.09.2013 10:31

Košice 22. septembra - Metropolou východu prešiel Národný pochod za život. Európske hlavné mesto kultúry privítalo okolo 70-tisíc ľudí zo všetkých regiónov Slovenska i zahraničia. Masovej akcie, ktorá sa v podobných rozmeroch konala po prvýkrát v histórii Slovenska, predchádzal viacdňový sprievodný program. 

1. Národný pochod za život v Košiciach 
2. Apoštolské požehnanie od Svätého Otca
3. Manifest Národného pochodu za život 
4. Organizátori ocenili priebeh pochodu 

ad 1. Po mesiacoch príprav a sérii sprievodných aktivít sa dnes košické Hlavné námestie zaplnilo tisíckami ľudí, ktorí prišli osláviť život. Národnému pochodu za život predchádzal viacdňový prípravný program. Vyvrcholil predpoludňajšími pro-life bohoslužbami vo všetkých kostoloch Košíc, ktoré slávilo 16 biskupov východného i západného obradu s miestnymi veriacimi, ako aj s pútnikmi z vlastných diecéz, atrakciami pre deti a programom na hlavnom pódiu na Hlavnom námestí. 

Košice popoludní zaplavili slovenské vlajky, transparenty a plagáty, ktorým všetci prítomní oslavovali život. Nechýbala podobizeň Svätého Otca Františka a tisícky bielych balónikov, portréty a obrázky rodín s deťmi. "Život je dar!", "Sme tu spolu, aby sa ochránili život od počatia", "Žiadame zákaz potratov" - to boli iba niektoré z nápisov, ktoré držali mladí i starší v rukách. Niektorí si pripli na svoje oblečenie i odznaky, ktorým vyjadrili k úctu k životu od počatia po prirodzenú smrť. 

Väčšinu z prítomných tvoril pestrofarebný zástup rodičov s deťmi, mladí ľudia, zástupcovia rôznych združení, hnutí a spoločenstiev, rehoľné a kňazské spoločenstva, ako aj viaceré známe tváre zo spoločenského a náboženského života. Medzi účastníkmi boli zástupcovia z ďalších krajín, v uliciach bolo počuť angličtinu, nemčinu, jazyky susedných krajín. Z Poľska pricestoval napríklad predstaviteľ poľského pochodu za život Tamasz Kancelarczik.

Pochod, ktorý sa pripravoval viac než jeden rok, sa konal z iniciatívy Konferencie biskupov Slovenska. Na jeho príprave pracovalo s hlavným tímom vyše 700 dobrovoľníkov. Jeho cieľom bolo mobilizovať verejnosť a upozorniť mienkotvorcov a legislatívcov, že ochrana života a rodiny tvorenej manželstvom muža a ženy ako nenahraditeľného priestoru pre vznik a rozvoj života majú na Slovensku podporu verejnosti. Trasa viedla z Hlavnej ulici cez Šrobárovú po Námestie maratónu mieru a späť na Hlavnú ulicu. 

Masové podujatie, aké samotné mesto už niekoľko rokov nezažilo, sa zaobišlo bez incidentov. Podobný počet ľudí zaplnil ulice Košíc v júli 1995, keď metropolu
východu navštívil pápež Ján Pavol II. Jeho slová pripomínali aj niektoré transparenty a plagáty. Na nich nechýbali stovky rôznych námetov, ktoré sa venovali hlavnej téme
akcie. Unikát tiež zdobilo hlavné pódium - súsošie kľačiacej matky s priehľadným dieťaťom, ktoré jej odpúšťa.

Pochodom chceli organizátori upozorniť na dôstojnosť ľudského života a rodiny založenej manželstvom muža a ženy ako najlepšie miesto pre život. „Národný pochod za život je vyvrcholením dlhoročného úsilia za presadenie kultúry života a reakcia na rastúce spochybňovanie hodnoty ľudského života a rodiny ako ideálneho miesta pre prijatie života. Košice, európske hlavné mesto kultúry sú vhodným miestom na národný apel ochrany života, ako základného kultúrneho prejavu,“ hovorí jeden z nich Dušan Škurla. 

Pochod sa niesol v duchu hesla "Poďme von a bojujme za život". Medzi účastníkmi kráčali apoštolský nuncius na Slovensku Mario Giordana, sekretár Kongregácie pre východne cirkvi Cyril Vasiľ, SJ a biskupi Slovenska. V mene Konferencie biskupov Slovenska sa účastníkom prihovoril jej súčasný predseda Mons. Stanislav Zvolenský. Ocenil, že "mnohí" z prítomných doputovali z menších i väčších vzdialeností a organizátorom s dobrovoľníkmi poďakoval za ich nadšenie a obetavú prípravu. 

"Vaša prítomnosť ukazuje to, čo nosíte vo svojom svedomí: obdiv, vďačnosť a absolútnu úctu voči daru života. Vašu úctu a vďačnosť za dar života vyjadrujete však nielen týmto pochodom, ale aj vašou obetavou starostlivosťou o vaše deti, o vašich starých rodičov, o vašich dlhodobo či krátkodobo chorých, o vašich zomierajúcich. Vaša každodenná obetavá úcta k životu z vás robí pravdivú a zdravú časť našej spoločnosti, ktorá má budúcnosť, lebo je za život," povedal arcibiskup Zvolenský. 

K životu podľa nevyhnutne patrí aj odpustenie. Boh miluje všetko živé a aj preto je milosrdný. Boh si neželá smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Naša úcta a radosť zo života sa prejavujú aj radosťou z odpustenia, ktoré dáva život. Pochod za život je cestou uzdravujúcej lásky k životu, lásky k životu od počatia po prirodzenú smrť, k životu, ktorý sa obnovuje odpustením. Láska k životu uzdravuje. Vďaka vám všetkým, že ste prišli a vytvorili príťažlivé spoločenstvo," dodal predseda KBS. 

ad 2. Toto spoločenstvo si vypočulo i pozdrav apoštolského nuncia na Slovensku Mons. Maria Giordanu. Biskupom, kňazom, zasväteným osobám, veriacim i všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí sa zišli v Košiciach, priniesol pozdrav, povzbudenie a apoštolské požehnanie Svätého Otca Františka. Pripomenul jeho slová, keď bol ešte arcibiskupom v Buenos Aires v Argentíne: “Chráňte ľudský život! Nedajte sa od toho ničím a nikým odradiť. Stojí to za to”.

Citoval ho z dvoch dôvodov. Prvý je ten, že poukazujú na hodnotu ľudského života, ktorý je vždy božím darom a ako taký si zaslúži, aby sme nad ním držali ochrannú ruku v každej etape jeho vývoja a rastu. "A druhý dôvod je ten, aby sa zdôraznilo, že každá iniciatíva, ktorá sa koná na ochranu ľudského života, okrem toho, že je správna a legitímna, je predovšetkým dobro, ktoré prináša svoje ovocie v živote jak jednotlivých ľudí, tak rodín i celej spoločnosti," povedal otec nuncius. 

Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana zdôraznil, že stojí za to - ako vraví Svätý Otec - "nedať sa nikdy odradiť od šírenia kultúry života, od jeho ochrany a od toho, aby sme v našej spoločnosti prispeli ku klíme, ktorá bude naklonená základným ľudským a kresťanským hodnotám - tak potrebným pre harmonický ľudský rozvoj i rozvoj spoločnosti, v ktorej žije," povedal vo svojom príhovore, v závere ktorého poďakoval všetkým, ktorí prispeli k organizácii pochodu a k jeho sprievodným aktivitám. 

K rečníkom sa pridali i evanjelický farár Dušan Havrila, poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská, Mária Demeterová z Fóra života, novinár Martin Hanus i jeden z hlavných organizátorov Marek Michalčík s manželkou. Príhovory sa striedali s hudobnými vstupmi špeciálne zostavenej kapely Národného pochodu za život, ktorého sa začal po prečítaní oficiálneho manifestu pochodu. 

ad 3. Manifestom Národného pochodu za život jeho organizátori verejne vyjadrili presvedčenie, že život každého človeka je neoceniteľný. Preto má byť bezpodmienečne chránený počas celej jeho dĺžky od počatia po prirodzenú smrť a má byť rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť. Rovnako má byť chránená rodina založená manželstvom muža a ženy. Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov. 

"Ako členovia tejto spoločnosti sme si vedomí našej spoluviny za súčasný stav, kedy sme pričasto ako súčasť mlčiacej väčšiny nebránili právo na život a nevytvárali vhodné podmienky na jeho rozvoj. Súčasný stav je natoľko vážny, že nás vyzýva ku konkrétnym činom, vyzýva nás postaviť sa za ochranu každého jedného človeka, aj toho nenarodeného," píše sa v manifeste, v ktorom zároveň jeho tvorcovia vyzvali všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa zasadali o konkrétne veci. 

Prvou z nich je ochrana a úcta ku každému človeku od jeho počatia po prirodzenú smrť. Požadujú tiež rešpektovať dôstojnosť každého človeka, pomáhať ľuďom v núdzi, osobitne tehotným ženám, mnohopočetným rodinám a rodinám v ťažkej životnej situácii, ďalej žiadajú ukončiť zločiny na nevinných nenarodených deťoch a násilie, ktoré je páchané na ženách v mene „možnosti voľby“, ochrániť manželstvo muža a ženy a rešpektovať právo rodičov na výchovu svojich detí. 

Osobitným spôsobom vyzvali organizátori v manifeste všetkých verejných činiteľov. Chcú od nich, aby vytvorili legislatívne podmienky na to, aby bol chránený každý človek od počatia po prirodzenú smrť. Ďalej chcú, aby legislatívnym spôsobom zabezpečili ochranu manželstva muža a ženy, vytvorili mechanizmy podmienky na to, aby sa rodiny nebáli prijímať deti a aktívne podporili také inštitúcie, zamerané na pomoc rodinám v núdzi a tehotným ženám, aby nemuseli uvažovať o potrate. 

Po vypočutí manifestu pochod odštartovali žalmoví bubeníci zo spoločenstva Maranatha z Prešova a 8-ročná Anička. Jeho štart spustila po tom, ako vyslovila hlavné heslo akcie "Poďme von a bojujme z život" a zabubnovala na bubon. Účastníci pochodu sa potom za sprievodu hudby s vlajkami a transparentmi, ako napríklad "Národ za život" či "Nádej pre život" vydali na pochod po Hlavnej ulici, pokračovali po Alžbetinej, Kuzmányho, Strojárenskej a vrátili sa späť na Hlavnú ulicu. 

Medzi transparentmi bol aj unikát. Bol široký 1,5 metra a dlhý okolo 500 metrov. Napísané na ňom boli slová encykliky pápeža Jána Pavla II. Evangelium vitae. Tento symbol vytvorili špeciálne pre Národný pochod za život desiatky mladých ľudí, najmä z východného Slovenska. Projekt predstavili už na sobotnej otváracej svätej omši. Ďalším je brožúrka, ktorá rozdávali medzi ľuďmi. Má poslúžiť ako príručka pro-lifera. V náklade 10-tisíc kusov ju vydalo občianske združenie Deti sv. Alžbety Aliancia za život. 

ad 4. Organizačný tím Národného pochodu za život v jeho závere ocenil jeho priebeh. "Som veľmi spokojný, ale to nielen z pohľadu na počtu, ale aj tomu všetkému, čo tomu prechádzalo," povedal novinárom košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Pridal sa k nemu aj Marek Michalčík. "Musím hodnotiť túto akciu ako veľmi úspešnú, a ako tú, ktorá prekonala naše očakávania," dodal Michalčík, jeden z hlavných organizátorov. 

Z bezpečnostného hľadiska prebehla celá akcia podľa organizátorov podľa harmonogramu. "Mali sme zopár strát detí, ktorí sa následne potom našli, menšie zranenia, menšie zdravotné problémy, ktoré sme vyriešili rýchlymi zásahmi," uviedol pre médiá Fabián Novotný. "Elektrizujúcu atmosféru" celého historicky prvého podujatia vyzdvihol ďalší organizátor Dušan Škurla, podľa ktorého sa z Košíc skutočne stalo Európske hlavné mesto kultúry života. 

 

Prevzaté: www.tkkbs.sk