Hodová slávnosť 2014

20.09.2014 13:05

V nedeľu 24. augusta sa uskutočnila hodová slávnosť. Bolí to prvé hody s novým ružindolským farárom vdp. Petrom Mikulom. Deň sv. Bartolomeja, patróna nášho farského kostola i celej farnosti sme oslávili slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval vdp. Peter Mikula. Slávnostnú kázeň predniesol vdp. Martin Ferenc, správca farnosti v Dolnej Strede. Litirgiu sv. omše spestrili spevy ružindolského kostolného spevokolu. Poobede sme slávnostnú atmosféru zavŕšili duchovno - hudobným pásmom, ktoré pripravil Jaroslav Ferenc v spolupráci s ružindolskou farnosťou.