Hodová slávnosť 2013

09.09.2013 10:53

24. augusta 2013 sme si pripomenuli patróna nášho farského kostola i celej farnosti - sv. Bartolomeja. V sobotu o 17:00 sme sa spoločne zhromaždili okolo Božieho oltára, aby sme slávili sv. omšu, ďakovali Bohu za nášho mocného orodovníka a vyprosovali si sily do nastávjúcich dní, rokov života. Po sv. omši nasledovala "hodová" grilovačka, kde sme sa opäť zišli ako farská rodina. Napokon v nedeľu bola slávnostná sv. omša, pri ktorej sa veriacim prihovoril vdp. Milan Cehlárik, kaplán v Trnave a na záver udelil svoje novokňazské požehnanie. Tu si môžete pozrieť fotografie z tejto slávnosti: