Habemus Papam

20.03.2013 19:07

 

 

Nový Svätý Otec sa volá František, vlastným menom Jorge Mario Bergoglio.

Narodil sa  17. 12. 1936 v Buenos Aires (Argentína), vysvätený za kňaza bol  13. 12. 1969 a roku 1973 zložil večné sľuby v Spoločnosti Ježišovej (jezuiti).

Biskupskú konsekráciu prijal 27. 6. 1992 a vo februári roku 2001 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za kardinála.

13. 3. 2013 bol zvolený za 266. hlavu katolíckej Cirkvi, nástupcu sv. Petra a zástupcu Ježiša Krista na zemi. Od tohto dňa sa stáva naším najvyšším pastierom.

Živ, Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho!