Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia boho

Hodová slávnosť ku cti sv. Bartolomeja bude v nedeľu 27. augusta 2023.

Novinky

Trojkráľová posviacka domov

27.12.2014 23:08
V období Zjavenia Pána je v našich krajoch zvyk požehnávať príbytky. Prihláste sa, prosím, do zoznamu v sakrstii, alebo mailom na farskej mailovej adrese farnost.ruzindol@abu.sk  Nezabudnite uviesť presnú adresu a telefónne číslo.

Obnovenie manželských sľubov

26.12.2014 23:52
Pri príležitosti sviatku sv. Rodiny v našej farnosti bude obnovenie manželských sľubov pri sv. omši o 9.00 v Bielom Kostole a o 10,39 v Ružindole. Obnoviť manželské sĺuby sú pozvaní manželia, ktorí prijali manželstvo v kostole. Nech aj táto krásla...

Polnočná sv. omša

24.12.2014 16:01
Tradičná "polnočná sv. omša bude v kostole v Ružindole 25.12. o 00.00, Sv. omša v Bielom Kostole bude 24.12 o 22.00. Kristus je nazvaný "Svetlo sveta" Nech toto svetlo prežiari nielen túto svätú noc, ale i životy nás všetkých svojou nádejou a...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Fotogaléria: Farská púť v Ríme

1 | 2 >>