Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

 

Milí priatelia, 

prežívame dobu, keď sme v zmätku rôznych názorových prúdov pozvaní k intentívnejšieme prehĺbeniu svojho vzťahu k Ježišovi Kristovi. 

Pamätajme, že viera je prostreidkom k láske a že viery v Boha nie je tam, kde chýba prijatie lásky Boha voči človeku. 

Človek nedokáže nájsť naplnenie svojho života sám, bez Boha. Nutne potrebuje "zásah zhora", teda vedomie, že jeho život nie je zbytočný a že je milovaný. 

Ježiš Kristus nám toto vedomie denne sprostredkuje v rôznych spôsoboch. Len sa pozrime okolo seba, koľko prejavov Božej lásky nás dnes stretlo.

Avšak najväčším prejavom Božej lásky je Ježišov život, jeho láska s ktorou obetoval svoj život, aby sme boli oslobodení od hriechu a mali život Božích detí. 

Keď sa pozrieme na kríž môžeme vidieť muža, ktorý nemusel, ale chcel obetovať všetko za teba. To je láska!

Žiaden zakladateľ náboženstva, žiaden politik ani umelec neurobil to, čo za nás obetoval Boží Syn. 

Toto je dôvod, prečo môžeme veriť jemu, prečo veríme cirkvi, ktorá je sprostredkovateľkou jeho darov cez sviatostí, sv. Písmo, spoločenstvo...

Neverme bludom, že naplnenie života dosiahneme iba slušným správaním, bez Boha. 

Žime s Ježišom, žime s jeho Cirkvou.

Pristupujme k sviatostiam, najmä každý mesiac k sv. spovedi a sv. Prijímaniu.

Navštevujme bohoslužby aj počas týžda.

Modlime sa svätý ruženec každý deň.

Čítajme sväté Písmo...

Toto je cesta istoty a cesta nádeje, ktorú nám nik nemôže vziať.

 

O

Rozpis kosenia trávy v okolí kostola a fary 2020

 

 

Novinky

Trojkráľová posviacka domov

27.12.2014 23:08
V období Zjavenia Pána je v našich krajoch zvyk požehnávať príbytky. Prihláste sa, prosím, do zoznamu v sakrstii, alebo mailom na farskej mailovej adrese farnost.ruzindol@abu.sk  Nezabudnite uviesť presnú adresu a telefónne číslo.

Obnovenie manželských sľubov

26.12.2014 23:52
Pri príležitosti sviatku sv. Rodiny v našej farnosti bude obnovenie manželských sľubov pri sv. omši o 9.00 v Bielom Kostole a o 10,39 v Ružindole. Obnoviť manželské sĺuby sú pozvaní manželia, ktorí prijali manželstvo v kostole. Nech aj táto krásla...

Polnočná sv. omša

24.12.2014 16:01
Tradičná "polnočná sv. omša bude v kostole v Ružindole 25.12. o 00.00, Sv. omša v Bielom Kostole bude 24.12 o 22.00. Kristus je nazvaný "Svetlo sveta" Nech toto svetlo prežiari nielen túto svätú noc, ale i životy nás všetkých svojou nádejou a...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Fotogaléria: Farská púť v Ríme

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>