Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

 

Milí priatelia, 

prežívame dobu, keď sme v zmätku rôznych názorových prúdov pozvaní k intentívnejšieme prehĺbeniu svojho vzťahu k Ježišovi Kristovi. 

Pamätajme, že viera je prostreidkom k láske a že viery v Boha nie je tam, kde chýba prijatie lásky Boha voči človeku. 

Človek nedokáže nájsť naplnenie svojho života sám, bez Boha. Nutne potrebuje "zásah zhora", teda vedomie, že jeho život nie je zbytočný a že je milovaný. 

Ježiš Kristus nám toto vedomie denne sprostredkuje v rôznych spôsoboch. Len sa pozrime okolo seba, koľko prejavov Božej lásky nás dnes stretlo.

Avšak najväčším prejavom Božej lásky je Ježišov život, jeho láska s ktorou obetoval svoj život, aby sme boli oslobodení od hriechu a mali život Božích detí. 

Keď sa pozrieme na kríž môžeme vidieť muža, ktorý nemusel, ale chcel obetovať všetko za teba. To je láska!

Žiaden zakladateľ náboženstva, žiaden politik ani umelec neurobil to, čo za nás obetoval Boží Syn. 

Toto je dôvod, prečo môžeme veriť jemu, prečo veríme cirkvi, ktorá je sprostredkovateľkou jeho darov cez sviatostí, sv. Písmo, spoločenstvo...

Neverme bludom, že naplnenie života dosiahneme iba slušným správaním, bez Boha. 

Žime s Ježišom, žime s jeho Cirkvou.

Pristupujme k sviatostiam, najmä každý mesiac k sv. spovedi a sv. Prijímaniu.

Navštevujme bohoslužby aj počas týžda.

Modlime sa svätý ruženec každý deň.

Čítajme sväté Písmo...

Toto je cesta istoty a cesta nádeje, ktorú nám nik nemôže vziať.

 

O

Rozpis kosenia trávy v okolí kostola a fary 2020

 

 

Novinky

Odhalenie pamätnej tabule

30.09.2013 11:31
Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sme na začiatku sv. omše odhalili pamätnú tabuľu a uctili si tak odkaz blahoslaveného Jána Pavla II. Práve tento pápež pred 10 rokmi prechádzal i cez našu obec a farnosť. Aby sme na túto...

Poďakovanie za úrodu v Ružindole

30.09.2013 11:14
Aj vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Ružindole sme ďakovali za tohtoročnú úrodu. Dňa 27. septembra sa slúžila slávnostná sv. omša, pri ktorej boli požehnané plody našej práce a vyslovené vďaky za Božie dobrodenia. Prinášame Vám aspoň niekoľko...

Národný pochod za život

23.09.2013 10:31
Košice 22. septembra - Metropolou východu prešiel Národný pochod za život. Európske hlavné mesto kultúry privítalo okolo 70-tisíc ľudí zo všetkých regiónov Slovenska i zahraničia. Masovej akcie, ktorá sa v podobných rozmeroch konala po prvýkrát v...
<< 12 | 13 | 14 | 15 | 16 >>

Fotogaléria: Farská púť v Ríme

1 | 2 >>