Škola je už tu!

 
Začiatok školského roku je pre vericich
 rodičov, učiteľov a žiakov príležitosťou 
prosiť Ducha svätého o pomoc pri vzdelávaní a učení 
v novom školskou roku 2018/2019. 
My budeme vzývať Ducha svätého pri sv. omšiach 
2. septembra
o 9.00 v Bielom Kostole a o 10.30 v Ružindole. 
Pri tejto slávnosti budeme požehnávať školské tašky
ktoré si žiaci prinesú na sv. omšou so sebou. 
Tešíme sa na túto slávnosť. 
 

Sv. omša s prednáškou o Don Titusovi Zemanovi

V piatok 9.12. 2016 sa uskutoční v kostole Krista Kráľa v Bielom Kostole sv. omša a prednáška o Božom služobníkovi Don Titusovi Zemanovi, saleziánovi, ktorý bol komunistickým režimom väznený a mučený. V čase po 2. sv. vojne vypomáhal v našej farnosti pravdepodobne Don Hlúbikovi a ďalším saleziánom, ktorí prichádzali najmä do Bieleho Kostola z Trnavskej Kopánky. Ste srdečne pozvaní.

 

Program obnovy ľudových misií vo farskom kostole
sv. Bartolomeja v Ružindole od 25. do 30. 10. 2016

 

Utorok Sv. omša o 18.00 – Privítanie a úvod misií

Streda Sv. omša o  8.00 s misijnou kázňou na tému: Viera
            Sv. omša o 16.30 so zameraním pre deti

            Sv. omša o 18.00 s misijnou kázňou na tému: Peklo

Štvrtok Sv. omša o 8.00 s misijnou kázňou na tému: Milosrdenstvo              

             Sv. omša o 18.00 s misijnou kázňou na tému: Verím v spoločenstvo svätých

Piatok  Sv. omša o  8.00  s misijnou kázňou na tému: Staroba
             Sv. omša o 18.00 s misijnou kázňou na tému: Rodina

                                19.00 Misijný príhovor pre manželov

Sobota Sv. omša o 8.00 s misijnou kázňou na tému: Modlitba
              Sv. omša o 18.00 s misijnou kázňou na tému: Panna Mária

Nedeľa Sv. omša o 7.30  s misijnou kázňou na tému: Cirkev

              Sv. omša o 10.30 s misijnou kázňou na tému: Cirkev
              a zároveň poďakovanie za obnovu ľudových misií. 

 

Možnosť sv. spovede v Ružindole:  štvrtok a piatok po rannej sv. omši 
                                                             piatok: 15.00 hod. – 18.00 hod.

 

Program obnovy ľudových misií v kostole Krista Kráľa
v Bielom Kostole od 25. do 30. 10.2016

 

Utorok Sv. omša o 18.00 – Privítanie a úvod misií

Streda  Sv. omša o 18.00 s misijnou kázňou na tému: Peklo

Štvrtok Sv. omša o 16.30 so zameraním pre deti

              Sv. omša o 18.00 s misijnou kázňou na tému:
              Verím v spoločenstvo svätých

Piatok Sv. omša o 18.00 s misijnou kázňou na tému: Rodina

                                 19.00 Misijný príhovor pre manželov

Sobota Sv. omša o 8.00 s misijnou kázňou na tému: Modlitba

Nedeľa Sv. omša o 9.00  s misijnou kázňou na tému: Cirkev a zároveň poďakovanie za 75 rokov existencie kostola. 

 

Možnosť sv. spovedev Bielom Kostole:  štvrtok: 15.00 hod. – 18.00 hod.

 

„Ja som cesta, pravda a život.

Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa“.

                                                                       Ježiš Kristus

 

Poďakovanie Pánu Bohu za úrodu

Stará múdrosť hovorí, že dar má otvoriť ústa tomu, kto bol obdarovaný. V tomto duchu chceme aj my otvoriť naše ústa vďakou a chválou na Pána Boha, ktorý nám daroval dostatok úrody na našich poliach,
záhradách a viniciach.

Sv. omša je prejav vďaky, pretože sa volá eucharistia - vďakyvzdanie. Za našu tohtoročnú úrodu poďakujeme Pánu Bohu v piatok 21. okóbra o 18.00 vo farskom kostole sv. Bartolomeja. Pri sv. omši budú požehnané sypané obrazy a časť úroda, ktorú priniesli ochotní pestovatelia do nášho kostola.

 

Duchovná obnova po misiách

25. až 30 okóbra 2016 sa uskutoční v našej farnosti duchovná obnova po minuloročných misiách.
Môžeme zažiť neopakovateľnú atmosféru s pútavými kázňami a aktivitami zameranými na prehĺbenie nášho vzťahu k Pánovi.
Program bude denne prebiehať vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Ružindole a vo filiálnom kostole Krista Kráľa v Bielom Kostole.

 

Pátri redemptoristi sa tešia na našu účasť.

 

Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie

 

V pondelok 15. augusta je prikázaný sviatok.

Sv omše:

Biely Kostol: 18.00

Ružindol: 19.00

 

Pohreb  p. Ambróza Tibenského

 

S kresťanskou nádejou na vzkriesenie a s bolesťou v srdci vám oznamujeme, že vo veku 63 rokov si dnes 27. júna 2016 Pán života povolal k sebe zaopatreného sviatosťami nášho pána kostolníka Ambróza Tibenského.
Pohreb bude v Ružindole v stredu 29. júna 2016. Začne sv. omšou o 15.00 vo farskom kostole sv. Bartolomeja a následne bude pokračovať na miestnom cintoríne.

 

Nech odpočíva v pokoji.

 

 

 

POZOR! ZMENA OZNAMU!

Mons. Robert kardinál Sarah v Trnave

Do centra našej arcidiecézy, do Trnavy zavíta jeden z najbližších spolupracovníkov sv. Otca Františka Mons. Robert Sarah. Sv. Omšu bude celebrovať v utorok 14. júna 2016 o 18.30 v bazilike sv. Mikuláša. Po skončení sv. omše bude predstavenie jeho knihy Boh, alebo nič.

 

Odkazy:

https://svetkrestanstva.postoj.sk/14200/najvyznamnejsi-africky-kardinal-pride-na-slovensko

https://aleteia.org/2015/10/01/exclusive-interview-with-cardinal-robert-sarah/

https://www.catholicnewsagency.com/news/cardinal-sarah-on-new-book-i-want-to-help-people-rediscover-god-56419/

https://una-voce.cz/kardinal-sarah-a-nase-ticha-apostaze/

 

 

 

Pohreb p. Ľudmily Hečkovej

 

Pohreb p. Ľudmily Hečkovej r. Valovičovej, ktorú si Pán k sebe povolal zaopatrenú sviatosťami vo veku 85 rokov bude v sobotu 23. apríla 2016 v Ružindole. Začne sv. omšou o 15.00 vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Ružindole a následne bude pokračovať pohrebnými obradmi na miestnom cintoríne.

 

Nech odpočíva v pokoji!

 

Pohreb p. Blahu

 

Pohreb p. Blahu, ktorého si Pán k sebe povolal zaopatreného sviatosťami vo veku 96 rokov bude v piatok 22.apríla 2016 v Bielom Kostole. Začne sv. omšou o 15.00 vo filiálnom kostole Krista Kráľa v Bielom Kostole a následne bude pokračovať na miestnom cintoríne.

 

Nech odpočíva v pokoji!

 

Pohreb  p. Jozefa Bukvaya

 

Pohreb p. Jozefa Bukvaya, ktorého si Pán povolal k sebe zaopatreného sviatosťami vo veku nedožitých 90 rokov, bude v Bielom Kostole v stredu 20. apríla 2016. Začne sv. omšou o 16.00 vo filiálnom kostole Krista Kráľa v Bielom Kostole a následne bude pokračovať na miestnom cintoríne.

 

Nech odpočíva v pokoji.

 

Pohreb p. Zlaty Danišovej

 

Pohreb p. Zlaty Danišove, ktorú si Pán povolal k sebe vo veku neodožitých 83 rokov, bude v stredu 20. apríla 2016 v Ružindole. Začne sv. omšou o 15.00 vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Ružindole a následne bude pokračovať na miestnom cintoríne.

 

Nech odpočíva v pokoji!

 

POPOLCOVÁ STREDA

 

Sv. Omše:

Biely Kostol 17.00

Ružindol 18.30

 

Popolcovou stredou 10. februára vstupujeme do odbobia 40 denného pôstu. Podľa tradície sa tento deň vyznačuje viacrými zvláštnosťami. Pri sv. omši je kňaz oblečený do ornátu fialovej farby a počas bohoslužby poznačí veriacich popolom. Ten je prirpavený z ratolestí z Kvetnej nedele z minulého roku. Z kostolov sa má odstrániť kvetinová a iná výzdoba, aby bol zvýraznený kajúcny ráz tohto dňa a celého pôstného obdobia.

Počas celého dňa je prísny pôst od mäsa a všetkého jedla. Odporúča sa jesť dosýta jedenkrát za deň, piť skromný nápoj napr. čistú vodu, resp. nesladký nápoj. Zmyslom pôstu v jedle a pití je telesným spôsobom vyjadriť našu spluúčasť na Ježišovom pôste, ktorý podstúpil pred dvoma tisícročiami. Pôst (na rozdiel od redukčnej diéty) chce vyjadriť, že sme zameraní nie na seba, ale na Ježiša Krista, ktorý nás prišiel z lásky zachrániť. Pôst tvorí popri modlitbe a almužne jednu z troch podstatných prostriedkov konania pokánia za hriechy. Nech Božia láska prenikne naše srdcia a naše vzťahy.

 

Pohreb p. Bohumila Štrbíka

 

Pohreb p. Bohumila Štrbíka, ktorého si Pán k sebe náhle povolal v 40. roku života bude v pondelok 1. februára 2016.
Svätá omša za jeho nesmrteľnú dušu bude o 15.00 vo filiálnom kostole Krista Kráľa v Bielom Kostole. Následne budú pohrebné obrady na cintoríne v Bielom Kostole.

R.I.P.

Pohreb p. Márie Lanákovej

 

Pohreb p. Márie Lanákovej, našej farníčky z Ružindola, bude
v sobotu 23.1.2016.
Svätá omša za jej nesmrteľnú dušu bude o 14.00 vo farskom kostole
sv. Bartomomeja v Ružindole.
Následne budú pohrebné obrady
na cintoríne v Ružindole.

R.I.P.

 

 

Relikvie sv. Terézie z Lisieux
 

 

V sobotu 23. januára bude púť k relikviám tejto svätice. Program začína o 10,30 v katedrále v Trnave a sv. omša bude o 12,00.

 

 

 

POHREB p. EDUARDA KOSNAČA

 

 

Pohreb p. Eduarda Kosnača, ktorý zomrel v Pánovi, zaopatrený svätými sviatosťami 13.1. 2016 bude v Ružindole v sobotu 16.1.2016.
O 14.00 bude sv. omša za dušu zosnulého vo farskom kostole sv. Bartolomeja a následne pohrebné obrady na miestnom cintoríne.

 

Reqiescat in pace!

 

NOVOROČNÝ VINŠ

 

Nech rok 2016, ktorý je pred nami, je naplnený Božím požehnaním: živou vierou a láskou, pokojom v srdci, svornosťou v rodinách a spoločenstvách, radosťou zo života a vzájomnou službou, ktorá chce urobiť toho druhého šťastným. Nech Bohorodička Panna Mária ochraňuje celý rok 2016 spolu
so sv. Jozefom. Nech aj v tomto roku pocítime mimoriadne Božie milosrdenstvo v našom živote.

P.F. 2016

Zo srdca želá a vyprosuje

PhDr. Peter Mikula, farár

 

POZVANIE NA SILVESTROVSKÚ KAPUSTNICU

"Kde sú dvaja, alebo traja zhromaždení v mojom mene,
tam som ja medzi nimi" (Sv. Písmo)

 

V posledný deň roku 2015 pozýva naše farské spoločenstvo všetkých milých farníkov z Ružindola a Bieleho Kostola na silvestrovskú kapustnicu. Pripravia ju už tradične naši šikovní a ochotní kuchári na dvore fary a možnosť ochutať ju bude hneď po sv. omši, ktorá začína o 16.30 vo farskom kostole
sv. Bartolomeja v Ružindole.

 

Tešíme sa na vašu účasť.

 

VIANOČNÉ PRIANIE

 

"Kristus sa stal chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili"
(porov. 2 Kor 8, 9)

 

Kresťanov už takmer 2000 rokov fascinuje jednoduchosť a skromnosť v ktorej prichádza Boh k človeku. Bez veľkého rozruchu, v úprimnosti a láske, ktoré mu poskytla Panna Mária a svätý Jozef.


Prajem vám, aby tento novonarodený Pán pokory, lásky a pokoja zavládol aj vo vašich srdciach.

Nech Ježišove kráľovstvo, ktorého sa Herodes bál príde do vašich sŕdc a odstráni všetkok strach a obavy z prítomných i budúcich problémov.

Nech Ježišova jednoduchosť a bezprostrednosť, ktorej sa prišli pokloniť pastieri je prítomná vo vašich životoch.

Nech Ježišove božstvo, ktorému spievali na slávu anjeli, vzbudí vo vašom srdci dar živej viery v Krista prítomného v Eucharisti.

Nech Ježiš, ktorý je darcom života obohatí váš život a udelí vám pevné zdravie potrebné na vykonávanie jeho svätej vôle.

Nech Kristus, ktorý bol prijatý do do vzťahu Jozefa a Márie upevní vaše rodiny, ktoré nech sú novou nádejou pre našu krajinu i Cirkev.

Nech vás žehná Pán!

 

Peter Mikula, farár

 

Pohreb p. Magdalény Bukvayovej

 

V pondelok 28. decembra o 14.00 bude vo filiálnom kostole Krista Kráľa v Bielom kostole sv. omša a po nej pohreb na cintoríne p. Magdalény Bukvayovej, ktorá odišla k Pánovi v dôvere a zaopatrená svätými sviatosťami.

R.I.P.

 


LITURGIA SLÁVENIA ŠTEDREJ VEČERE


 

1. Na úvod sa pomodlíme Anjel Pána

2. Pokropenie svätenou vodou robí hlava rodiny tak, že vetvičkou pokropí
svätenou vodu každého člena rodiny a rovnako pokropí jedlo na stole a celý dom.

3. Nasleduje čítanie správy o narodení Pána Ježiša: Lk 2,1-20

" V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete.
Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa
zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret
do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal z Dávidovho
domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. 
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna,
zavinula ho do plienok a uložilado jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
V tom istom kraji bolipastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo.
Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva.
Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel impovedal:
"Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť
všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.
A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené
v jasliach." A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov,
zvelebovali Boha a hovorili: "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle." Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali:
"Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám
oznámil Pán." Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené
vjasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati.
A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali.
Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. 
Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané."        

Počuli sme Slovo Pánovo.

 

4. Spoločná modlitba

Otec rodiny:

Pane Ježišu, o teba sa staral svätý Jozef  a Panna Mária prosíme ťa, daj, aby sme si
dôstojne plnili povinnosti verných manželov a starostlivých rodičov; pomáhaj
nám, aby sme boli svedkami evanjelia pre naše deti. Prosme spoločne. 

Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.

Matka rodiny:

Pane Ježišu, ty si svojím narodením z Panny Márie
vyzdvihol dôstojnosť ženy a matky; prosíme ťa, aby sme prijímali deti ako Boží
dar. Daj, aby sme im vštepovali do sŕdc lásku k tebe a k blížnym. Prosme spoločne.

Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.

Dieťa:

Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti, veku a bol si v obľube u Boha i u ľudí;
prosíme ťa, daj nám deťom milosť, aby sme boli poslušní svojim rodičom, starým rodičom a učiteľom. Prosme spoločne.

Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.

Dieťa:

Pane Ježišu, teba prorok nazval, že si Knieža pokoja. Prosíme ťa za pokoj vo svete, zvlášť za štáty, kde je vojna
a kde sú prenasledovaní naši bratia a sestry kresťania. Daj všetkým svoju istotu lásky, aby pocítili že ich nikdy neopustíš. 
Prosme spoločne.

Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.

Dieťa:

Pane Ježišu, Ty si sa narodil na tento svet, aby si otvoril
nebo pre všetkých ľudí. V dnešný večer si spomíname aj na našich zosnulých príbuzných a priateľov, zvlášť
na ........, Daj im účasť na večnej hostine v nebi a nám daj silu kráčať správnou cestou života. Prosme spoločne.

Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.

5. Modlitba
pred jedlom
.

Otče náš...Zdravas Mária..., Sláva Otcu...

Modlitbu prednesie hlava rodiny:

Požehnaj, Otče, toto jedlo, nech je nám na úžitok a tebe na chválu.

Prosíme ťa, Pane, buď častým hosťom v našom dome a daj,
aby sme boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval. Lebo ty žiješ a kraľuješ
naveky vekov. Amen.

(Po modlitbe podá hlava rodiny každému členovi rodiny
oblátku na ktorej urobí kríž s medom. Nasleduje večera podľa kresťanských
rodinných zvyklostí.

Pri večeri sa chováme dôstojne, nakoľko si máme v tichosti
srdca uvedomovať, že štedré dary, ktoré požívame sú darom Boha. Pri štedrej
večeri máme pamätať s láskou aj na chudobných, chorých a osamotených ľudí.)

6. Modlitbu po večeri prednesie hlava rodiny:

Ďakujeme ti, všemohúci Bože, za všetky tvoje dary. Daj nám
silu uvedomovať si, že najväčším darom Vianoc si ty sám. Lebo ty žiješ a
kraľuješ na veky vekov.  Amen.
 

 

Pohreb p. Rozálie Domorákovej

 

Pohreb p. Rozálie Domorákovej r. Bažányovej
bude v stredu 23. decembra 2015 v Bielom Kostole.
Začne sv. omšou o 14.00 v kostole Krista Kráľa.

 

R.I.P.


Adventný hymnus na lásku


Keby si ozdoboval svoj dom všelijakými vetvičkami,sviečkami,
lampami a zvončekmia nemal
by si dostatok lásky k svojej rodine, nebol
by si ničím iným, len obyčajným aranžérom. 


Kebysi od rána do večera pracovala v kuchyni, piekla
by si množstvo koláčikov, varila chutné jedlá
a pripravovala by si sviatočný stôl a nemala
by si dostatok lásky k svojej rodine, nebola
by si ničím iným, ako obyčajnou kuchárkou.

Kebysi od rána do večera pomáhal v charite,
spieval by si vianočné koledy v domove dôchodcov
a rozdával by si celý svoj majetok a nemal
by si dostatok lásky k svojej rodine, nič by ti to neosožilo.

Keby si ozdoboval svoj vianočný stromček rôznymi anjelikmi,
keby si spieval vo všetkých možných kostolných zboroch
a nebol by Ježiš Tajomstvom Tvojho srdca,
tak si nepochopil, čo sú to Vianoce.

Láska prestáva piecť, aby objala svoje dieťa. Láska
prestáva ozdobovať, aby pobozkala svoju manželku. Láska
je priateľská, aj keď má málo času.


Láska nezávidí druhému, že má krajší dom, krajšie vyzdobený stôl.
Láska nekričí na dieťa keď prekáža v ceste,
ale je vďačná za dieťa, je rada, že sú a že sú v ceste.


Láska nerozdáva len tým, od ktorých dostáva, 
Ale dáva aj tým, ktorí to nevedia vrátiť. 
Láska všetko znáša, všetko verí všetko
dúfa, všetko vydrží.
Láska nikdy nezanikne.

Videohry sa pokazia, šperky sa stratia
počítače a tablety zostarnú,
ale dar lásky ostáva navždy.

 

Mimoriadna možnosť pristúpiť k sv. spovedi

V nedeľu 20. decembra budem mimoriadne vysluhovať sv. zmierenia

v Ružindole po sv. omši, ktorá začína o 10.30

(teda asi od 11.30, dokedy budú kajúcnici)

V Bielom Kostole po modlitbe Korunky Božieho milosrdenstva (začne o 15.00)

ktorú obetujeme za všetkých osamotených, problematických  nešťastných ľudí.

(teda asi od 15.15, dokedy budú kajúcnici)

Povzbudzujem vás prísť si po Božie odpustenie, ktoré Boh štedro rozdáva najmä v tomto roku Božieho milosrdenstva.

Nezabudni, že Boh nečaká s otvoreným náručím na nikoho viac, ako na teba!!!

 

Ocenenie trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha "Ruža sv. Alžbety" pre nášho farníka Pavla Haniša

 

 

Na návrh farára farnosti Ružindol, ktorý vzišiel od farníkov v našej farnosti vyznačil pán arcibiskup  Mons. Ján Orosch cenou "Ruža sv. Alžbety" nášho farníka, láskavého človeka, pokorného kresťana a obetavého kostolníka pána Pavla Haniša.
Po vypočutí svedectve viacerých farníkov bol spísaný stručný životopis a dôvody návrhu na ocenenie.

Pavel Haniš sa narodil sa 15.3.1929 v Rumunsku, ako potomok Slovákov, ktorí pred vyše 200 rokmi emigrovali za prácou do málo obývanej oblasti terajšieho Rumunska. 

Po druhej svetovej vojne sa vrátil spolu s rodinou do vtedajšieho Československa, do českého pohraničia.
Neskôr sa spolu s manželkou Katarínou usadili v Ružindole. Vychovali spolu dve dcéry a jedného syna.
O manželku sa vzorne staral  jej zdravotných problémoch až do jej odchodu do večnosti v roku 2014.

Prosíme o udelenie ceny "Ruža sv. Alžbety" za jeho ochotnú službu kostolníka, ktorú vykonával 23 rokov vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Ružindole.
Počas svojho účinkovania v pozícii kostolníka posluhoval piatim kňazom:
p. dekanovi Jánovi Mokrému, p. farárovi Mariánovi Gáborikovi, p. farárovi Milanovi Čanigovi,
p.farárovi  Františkovi Hudečkovi a p.farárovi Martinovi Ferencovi.

 

Na základe vyššieuvedenej žiadosti pán arcibiskup Mons. Ján Orosch odovzdal ocenenie nášmu bývalému pánovi kostolníkovi
Pavlovi Hanišovi pri sv. omši počas Novény k trnavskej Panne Márii dňa 17.11.2015.

 

Blíži sa nám Advent

 

Adventná príprava na Vianoce v našej farnosti:

 

  • Adventné (rorátne) ranné sv. omše
  • Požehnanie adventných vencov na 1. adventnú nedeľu
  • Príprava v rodinách podľa zamyslení pripravených v publikácii Cesta hľadania
  • Adventná sv. omša s kázňou a spevmi pre deti 6.12. o 9.00 v kostole Krista Kráľa
  • Aventná sv. spoveď v nedeľu 13.12.
  • Advená finančná zbierka na charitu

 

 

 

 

 

 

 

Program Ľudových misií v Bielom Kostole, Kostole Krista Kráľa, v čase od 4. do 11. októbra

Nedeľa      9.00 Sv. omša s misijnou kázňou
                    16.30 Katechéza pre ženy
Pondelok 18.00 Sv. omša s kázňou na tému „Obrátenie“
                    Po sv. omši: Katechéza pre mužov
Utorok     18.00 Sv. omša s kázňou na tému „Smrť a súd“
Streda      16.30 Sv. omša s príhovorom pre deti
                  18.00 Sv. omša s kázňou na tému „Cirkev“
Štvrtok     18.00 Sv. omša s kázňou na tému „Eucharistia“ + Adorácia po sv. omši
Piatok       8.00 Sv. omša s udeľovaním sviatosti pomazania chorých.   
                  Téma: Utrpenie;
Sobota     8.00 Sv. omša s misijnou kázňou na tému „Modlitba“
Nedeľa     9.00 Sv. omša s misijnou kázňou na tému „Ako ďalej po   
                   misiách“  + Po sv. omši požehnanie misijného kríža.

Program Ľudových misií vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Ružindole od 3. do 11. 10.  
Sobota    18.00 Sv. omša a začiatok misií
Nedeľa    7.30 Sv. omša s misijnou kázňou
                  10.30 Sv. omša s misijnou kázňou
                  11.30 (Po sv. omši) Stretnutie s mládežou
                  15.00 Katechéza pre ženy
Pondelok
8.00 Sv. omša s kázňou na tému „Hriech“
                  18.00 Sv. omša s kázňou na tému „Obrátenie“ Po sv. omši Katechéza pre mužov
Utorok
     8.00 Sv. omša s kázňou na tému „Spoveď“
                  16.30 Sv. omša s príhovorom pre deti
                  18.00 Sv. omša s kázňou na tému „Smrť a súd“
Streda      8.00  Sv. omša s kázňou na tému „Ježiš Kristus je Pán“
                  18.00 Sv. omša s kázňou na tému „Cirkev“
Štvrtok     8.00 Sv. omša s kázňou na tému „Viera“
                  18.00 Sv. omša s kázňou na tému „Eucharistia“ +  Na záver sv. omše adorácia
Piatok
      8.00 Sv. omša s udeľovaním sviatosti pomazania chorých. Téma: „Utrpenie“
                  18.00 Sv. omša s kázňou na tému „Láska“ + stretnutie s mládežou
Sobota    8.00 Sv. omša s kázňou na tému „Modlitba“
                  17.30 Pobožnosť k Matke Ustavičnej pomoci
                  18.00 Sv. omša s kázňou na tému „Panna Mária“
Nedeľa    7.30 Sv. omša s kázňou na tému „Ako ďalej po misiách“
                 10.30 Sv. omša s kázňou na tému „Kríž“
                  15.00 Sv. omša na záver misií s požehnaním misijného kríža

      Misie - to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť.    
                                                    Neodmietni toto pozvanie!
                              Na stretnutie sa tešia pátri misionári Redemptoristi.

Novinky

Pôstna adorácia v Bielom Kostole

13.03.2015 09:49
V sobotu 7. marca 2015 sa vo filiálnom kostole Krista Kráľa uskutočnila pôstna adorácia, ktorú pripravili farníci z Bieleho Kostola a Ružindola. Kristovi v Eucharistii predniesli svoje modlitby. V závere miestny farár odprosil za všetky hriechy,...

Novéna za rodinu

07.02.2015 17:07
Vo farnosti Rudžindol prebehla Novéna za rodinu v dňoch 29.1. až 6. 2. Modlitby viedli matky z hnutia Modlitby matiek. Počas tejto modlitbovej akcie sa zapojili aj chlapci a dievčatá, ktorí svojim spevom a hrou doprevádzali tieto pobožnosti. Táto...

Farský ples

25.01.2015 23:20
V sobotu 24. januára 2015 sa uskutočnil v poradí už druhý ples farnosti Ružindol. Tento rok je pre farnosť rokom 800 stého výročia prvej písomnej zmienky o kostole a o farnosti v Ružindole. V tomto duchu sa niesol aj tohtoročný ples. Vyše 160...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fotogaléria: Farská púť v Ríme

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>