Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

 

Sväté Trojdnie a Veľká noc v našej farnosti 

(Ružindol a Biely Kostol)

Všetky plánované akcie sa tento rok slávia bez účasti veriacich v kostole, 

vysielané prostredníctvom LIVE streams (priamych prenosov) na farskom Facebooku nasledovne

Zelený štvrtok                  9.4.2020 18.00 Svätá omša na pamiatku            Pánovej večere            20.00 - 20.30 Rozjímanie nad              utrpením Pána
Veľký Piatok                  10.4.2020 9.00   Pobožnosť Krížovej cesty 15.00 Slávenie utrpenia a smrti            Pána                        16.00-17.00 Poklona v Božom              hrobe
Biela sobota                  11.4.2020 7.30 Ranné chvály                7.45-8.30 Poklona v B. hrobe 19.30 Vigília Pánovho                            zmŕtvychvstania
Veľkonočná nedeľa          12.4.2020 9.00 Slávnostná sv. omša

Námety na slávenie sv. Trojdnia v rodine:

Zelený štvrtokSymbolicky si môžeme doma na stôl nachystat' chlieb a pohár s vínom na pamiatku poslednej večere. Po sv. omši si nachystáme sochu, alebo obraz Pána Ježiša vedľa ktorej umiestnime zelené halúzky do vázy, otvorené sv. Písmo... ako spomienku na Getsemanskú záhradu.

Veľký piatok - V rodine si nachystáme: kríž, červený kus látky, tŕnie aIebo tŕňovú korunu, kladivo, klince, kliešte...ako pamiatku na umučenie Pána. Sv. omša sa neslávi, pretože Kristus bol umučený, zomrel a bol pochovaný. Kríž si môžeme uctiť bozkom, alebo iným vhodným spôsobom vo svojej domácnosti.

Biela sobota - počas dňa sa modlíme doma pri „Božom hrobe“. Farský kostol v Ružindole bude síce otvorený v čase od 10.00 do 13.00, ale budeme sa môcť pomodliť súkromne pri „vychádzke do prírody“ iba pri vchode do kostola. K prenosu večernej sv. omše si nachystajme sviece pre každého člena rodiny. Sviece si zapália všetci členovia od otca - hlavy rodiny, ktorý si zapáli sviecu prvý. Požehnanie jedál je možné v domácnosti na diaľku. Kňaz požehná jedlá a doma si tieto jedlá pokropíte svätenou vodou, ktorú si nachystáte pred sv. omšou. Túto sv. vodu použijeme aj pri pripomienke na krst a obnove krstných sľubov. Otec pokropí vetvičkou namočenou do sv. vody všetkých členov rodiny. Na papier si môžeme napísat’ mená našich zosnulých príbuzných, ktorí očakávajú vzkriesenie zmŕtvych, za ktorých sa zvlášť v týchto dňoch modlíme.

 

 

Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Apríl 2020

 

Po 6.      
Ut 7.      
St 8.      
Št 9. Zelený štvrtok 18.00 bez verejnosti S úmyslami sv. omší na celý týždeň sú obetujúci oboznámení
Pi 10. Veľký piatok 15.00 bez verejnosti  
So 11. Biela Sobota 19.30 bez verejnosti  
Ne 12.
NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCH- VSTANIA
9.00 bez verejnosti
Pri prenosoch sv. omší sa úmysly nevyhlasujú

RU - Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole BK  - Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole

 

- Odporúčam vám sledovať cez rádio a TV prenosy sv. omší a pobožností. V nedeľu napoludnie 

nezabudnime sledovať požehnanie sv. Otca Urbi et Orbi. 

- V prípade nutného vyslúženia sviatosti zmierenia, pomazania chorých a Eucharistie v 

domácnosti kontaktujte kňaza telefonicky.

- V prípade vyslúženia pohrebu kontaktujte kňaza na vyššie uvedených tel. číslach. Prípadných 

pohrebov sa môže zúčastňovať iba užší okruh ľudí. 

- Pohreb + p. Cecílie Jurišičovej bude vo štvrtok o 10.00 (Ružindol na cint.) 

- V piatok nás viaže prísny pôst od mäsa a jedla. Odporúča sa najesť raz do sýta a dvakrát

menšiu porciu jedla.

- Možnosť sv. spovede bude dnes od 16.00 v exteriéri farského kostola. Do kostola sa nemôže 

vstupovať až do odvolania.

- Svätá omša prenášaná prostredníctvom LIVE Streamu na Facebooku: 

Štvrtok 18.00, Piatok o 15.00, Sobota 19.30, Nedel’a o 9.00 h. Kríž. cesta: Nedeľa 15.00, piatok 9.00

- Chystáme modlitbovú reťaz vo štvrtok, piatok i sobotu (poklona pri Božom hrobe...) 

na ktorú sa môžete zapísať cez FB, alebo cez SMS, telefonicky na konkrétnu hodinu. 

Každý sa modlí vo svojej domácnosti. 

- Ďakujem vám, ktorí ste finančne prispeli na chod našej farnosti v tomto čase, 

keď farnosť nemá príjmy zo zvončeka a zbierok.

- Ďakujem vám za zbierku potravín a drogérie. Budú odvezené k sestrám Matky Terezy do Bratislavy. 

Pripadné ďalšie dary pôjdu pre sociálne slabšie rodiny do Trnavy.

- Potraviny, ktoré boli tu v kostole boli rozdané 15 rodinám, alebo osamelých seniorom. 

Pán Boh zaplať aj pomocníkom.

- Dakujem vám, milé deti a rodičia, ktorí ste sa zapojili do výroby krásnych výkresov

 

 

Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Bartolomeja v Ružindole

Tel. 5549 139, 0905 299 001 www.fara-ruzindol.sk

Farské oznamy Marec/Apríl 2020

 

Po 30.      
       
       
Št 2. 1. štvrtok    
Pi 3. 1. piatok    
So 4. 1. sobota    
Ne 5.
NEDEĽA UTRPENIA PÁNA - KVETNÁ
   
   
   

RU - Farský kostol sv. Bartolomeja v Ružindole BK  - Filiálny kostol Krista Kráľa v Bielom Kostole

 

- Odporúčam vám sledovať cez rádio a TV prenosy sv. omší a pobožností.

V prípade nutného vyslúženia sviatosti zmierenia, pomazania chorých a Eucharistie v domácnosti 

kontaktujte kňaza telefonicky. Chorých a starších v domácnostiach navštívim k 1. piatku a V. noci 

iba na požiadanie

- V prípade vyslúženia pohrebu kontaktujte kňaza na vyššie uvedených tel. číslach. Prípadných 

pohrebov sa môže zúčastňovať iba užší okruh ľudí.

- Milé deti, povzbudzujem vás, aby ste nakreslili, ako trávíte pôstny čas ako sa pripravujete na

Veľkú noc. Rodičov prosím zaslať cez Messenger, MMS. Ak niekto chce v týchto dňoch dať 

slúžiť sv. omšu na nejaký svoj úmysel, môže ma kontaktovať prostredníctvom telefónu.

Povzbudzujem vás, najmä v rodinách, k horlivej modlitbe za odvrátenie infekčnej nákazy a 

uzdravenie chorých. Modlime sa k Panne Márii Trnavskej. 

 

- Naši biskupi nás každý pôstny piatok pozývajú k dodržiavaniu prísneho pôstu, teda pôstu. 

Tento pôst máme obetovať za ochranu pred koronavírusom. 

 

Spovedať budem k 1. piatku a Vel’kej noci v Bielom Kostole v utorok od 16.30-18.00. 

Ružindole budem spovedat’ v stredu od 16.30 18.00. Spovedá sa v exteriéri kostola. 

V kostole sa môže zdržovať iba povolený počet ľudí.

- možnosť sv. spovede: 

Biely Kostol 4.4.sobota 16.00-18.00 hod. 

Ružindol nedeľa 5.4. 16.00-18.00 hod. Spovedá sa v exteriéri kostola.

- Svätá omša prenášaná prostredníctvom LIVE Streamu na Facebooku: Piatok o 17.00 h., 

Nedeľa o 9.00 h.. Adorácia: štvrtok o 19.00 h.. Krížová cesta: piatok o 16.25 h. a 

nedel’a o 15.00 h. Modlitby k adorácii môžete zasielať cez farský mail: farnost.ruzindol@abu.sk

 
 

 

 

 

 

 

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310023

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

 

 

Novinky

Poďakovanie Pánu Bohu za rok 2015

01.01.2016 00:52
Vo farskom kostole sv. Bartolomeja i vo filiálnom kostole Krista Kráľa sa v posledný deň roku 2015 uskutočnilo poďakovanie Pánu Bohu. Počas sv. omše odzneli informácie o aktitiách v ružindolskej farnosti za uplynulý rok. Práve za tieto dobrodenia...

Pôstna adorácia v Bielom Kostole

13.03.2015 09:49
V sobotu 7. marca 2015 sa vo filiálnom kostole Krista Kráľa uskutočnila pôstna adorácia, ktorú pripravili farníci z Bieleho Kostola a Ružindola. Kristovi v Eucharistii predniesli svoje modlitby. V závere miestny farár odprosil za všetky hriechy,...

Novéna za rodinu

07.02.2015 17:07
Vo farnosti Rudžindol prebehla Novéna za rodinu v dňoch 29.1. až 6. 2. Modlitby viedli matky z hnutia Modlitby matiek. Počas tejto modlitbovej akcie sa zapojili aj chlapci a dievčatá, ktorí svojim spevom a hrou doprevádzali tieto pobožnosti. Táto...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fotogaléria: Farská púť v Ríme

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>